Suomen Yrittäjäopisto on Great Place to Work®

27.11.2023

Suomen Yrittäjäopiston henkilökunta.

Suomen Yrittäjäopisto on saanut Great Place to Work® -sertifioinnin tunnustuksena erinomaisesta työntekijäkokemuksesta ja luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurista

Great Place to Work® -sertifikaatti

Suomen Yrittäjäopistolle on myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti heti ensimmäisellä tutkimuskerralla. Työntekijäkokemus on tutkittu anonyymillä Trust Index © -henkilöstötutkimuksella, ja siksi sertifiointi perustuu työntekijöiden aitoihin kokemuksiin.

Great Place To Work -sertifiointi™ on globaalisti tunnettu ja arvostettu tunnustus yrityksen hyvästä työntekijäkokemuksesta.

Great Place To Work -sertifikaatti

Henkilöstökyselyn perusteella 96% työntekijöistä on sitä mieltä, että kokonaisuudessaan Suomen Yrittäjäopisto on erittäin hyvä työpaikka (Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38%). Trust-indeksi, eli kaikkien henkilöstökyselyn kysymysten keskiarvo oli 92%. Trust-indeksi kuvaa työntekijöiden kokonaiskokemusta osa-alueista, joilla hyvää työpaikkaa rakennetaan.

Huipputulokset Yrittäjäopisto sai:

 • ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta 96%
 • johdon luottamuksesta (integriteetista) 94%,
 • osaamisesta (johdon kyvykkyydestä johtamiseen) 94%,
 • yhteishengestä (tiimi ja ystävällisyys) 94%
 • sekä omasta työstä 93%.

Miksi Suomen Yrittäjäopisto on Great Place to Work®

Työntekijämme sanoittavat asiaa esimerkiksi näin:

 • Täällä luotetaan jokaiseen työntekijään.
 • Oikeasti välitetään henkilöstöstä, halutaan että työ on merkityksellistä jokaiselle.
 • Jos muutamalla sanalla kiteytän, niin ne ovat: luottamus, avoimuus, merkityksellisyys ja hyvä fiilis.
 • Tykkään tehdä etätyötä. En silti koe olevani yksin töissä, vaan teemme yhdessä, yhteisöllisesti töitä oman tavoitteemme eteen.
 • Koen tekeväni tärkeää työtä.
 • Työntekijöihin luotetaan, että työt tehdään sovitusti ilman tarkkailua. Henkilöstö otetaan mukaan kehittämiseen, esimerkiksi strategian tekemiseen.
 • .Johto on helposti lähestyttävää, asioista voidaan puhua.
 • Yrkkärihenki sekä joustava ja henkilöstöön luottava johtamistyyli.
 • Yrkkärihenki on erityistä ja ainutlaatuista työyhteisössämme.
 • Poikkeuksellisen vahva me-henki eli “yrkkärihenki”. Yrkkärihenki kuvaa tapaamme toimia yrittäjämäisesti omassa työssä ja toiminnassa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa.
 • Aito välittäminen jokaisesta yksilöstä työyhteisössämme. Arvostamme toisiamme ja saamme kokea itsemme arvokkaiksi tässä perheessä.
 • Yrkkärihenki eli yhdessä tehdään töitä yrittäjämäisellä asenteella – muistaen myös naurun ja ilon merkityksen työn kiireen keskellä.
Suomen Yrittäjäopiston henkilökunta henkilöstöpäivillä marraskuussa – Hyvä me!