Etärobotiikka on yrityksille mahdollisuus

7.11.2023

Etärobotiikka-hanke Suomen Yrittäjäopistolla, Juha Koivula, projektipäällikkö.

Robotiikan etäkäytön ja -ohjelmointi kahden EAKR-hankkeen ytimessä

Tulevaisuudessa ammattitaitoisten työntekijöiden löytäminen yrityksissä tulee entistä haastavammaksi yrityksissä. Työmatkoihin käytetty aika ja kustannukset ovat myös yksi este ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Tähän yhtenä ratkaisuna voivat olla erilaiset etäkäytön toteutukset.

Innovatiiviset toimintatavat lisäävät yritysten kasvuhalukkuutta sekä pito- ja vetovoimaa. Osaamisen taso nousee, ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Etäkäytön ja -ohjelmoinnin hyväksikäyttöä robotiikassa tutkitaan parhaillaan Suomen Yrittäjäopistolla kahden EAKR-hankkeen voimin. Kokonaisuuteen sisältyy myös VR-tekniikkaa ja 3D-tulostamista.

Etärobotiikan laboratorio Suomen Yrittäjäopistolla

– Rakennamme Suomen Yrittäjäopiston tiloihin Seinäjoelle demo-ympäristöä, jossa voidaan ohjelmoida ja käyttää robottia etänä. Selvitämme myös, miten VR-tekniikkaa voisi hyödyntää robottien ohjelmoinnissa, kertoo hanketta vetävä projektipäällikkö Juha Koivula Suomen Yrittäjäopistolta.

Etälaboratoriossa on käytössä ABB:m IRB 14050 robotti, josta käytetään myös termiä yksikätinen YuMi. Sen avulla voidaan konkreettisesti esitellä etäohjelmoinnin ja -käytön mahdollisuuksia yrityksen tuotannossa.

– Yrityksiä tällaiset innovatiiviset tavat voivat innostaa ja auttaa kasvamaan. Ne myös lisäävät esimerkiksi osaavan työvoiman kiinnostusta ja pysyvyyttä yritystä kohtaan.

Hankkeessa investoidaan etäkäyttöön ja -ohjelmointiin tarvittavat koneet ja laitteet. Tuloksena siis syntyy ympäristö, jossa voidaan ohjelmoida ja käyttää robottia etänä.

Käynnissä oleva hankekokonaisuus koostuu kehityshankkeesta ja investointihankkeesta. Kyseessä on Euroopan unionin osarahoittama hanke. Kokonaisrahoitus on 140 756,00 €, josta EU:n ja valtion rahoitusta 112 604,00 €.

Ota yhteyttä

Juha Koivula
projektipäällikkö
040 480 9982
juha.koivula (a) syo.fi

EU:n lippulogo, jonka yhteydessä teksti: Euroopan unionin osarahoittama.
Etelä-Pohjanmaan liiton logo.