nuoli-alas-ylos-80-sininen

Mitä ihmeen yritysneuvontaa?

kesäkuu 6, 2019

 Yritysneuvonnalle on kysyntää! Kuka sitä tekee ja kenelle?

Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Mikroyritysten kentässä yksinyrittäjien määrä on myös merkittävä. Tämä on mielestäni se keskeinen kohderyhmä, joka tarvitsee kasvun tueksi yritysneuvontaa. No kuka sitä sitten oikein tekee? Kansallisesti meillä on useita isoja organisaatioita, jotka tarjoavat palveluita yritysneuvontaan, mutta selkeästi itsenäiset yrittäjät ovat huomanneet, että myös heillä on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa aloittelevien ja jo toimivien yritysten avuksi. Yritysneuvonta ei ole pelkästään institutionaalisten organisaatioiden pelikenttää. Tässä on myös paljon mahdollisuuksia valjastaa omaa erityisosaamista yrittäjien hyödyksi sekä myös selkeä liiketoimintamahdollisuus tuotteistaa omaa osaamistaan muiden yritysten käytettäväksi.

 

Tukiverkoksi mikroyrityksille ja yksinyrittäjälle

Työssäni yritysten kouluttajana ja sparraajana olen huomannut, että moni yrittäjä yrittää liian pitkään pärjätä ns. omillaan. Yrittäjän tukiverkko voi kriisitilanteessa olla suppea tai apua ei osata hakea ajoissa. Vaikeista yritystoiminnan tilanteista saattaa olla myös vaikeaa puhua lähipiirille. Tosiasia on, että kriisiyritysten kriisistä selviytymisen kannalta tärkeässä asemassa on se, kuinka nopeasti asioihin on tehty muutoksia ja tartuttu toimeen.

 

 

Tukea yrittäjälle, osaamista neuvontatyöhön yritysneuvojalle

Yrittäjän henkilökohtainen elämä nivoutuu tiiviisti yhteen yritystoiminnan kanssa. Yrityksen kriisitilanteessa yrittäjän henkilökohtainen ja perheen talous on usein kiinni yrityksen taloudellisesta menestymisestä. Tämä tekee tilanteesta vaikean. Tässä kohtaa yrittäjä tarvitsisi usein myös ulkopuolista apua – yritysneuvontaa. Kriisiyrittäjän kohtaaminen on myös yritysneuvojalle haastava tilanne – nämä ovat niitä vaikeita tilanteita, joissa lähdetään miettimään yhdessä selviytymiskeinoja. Näihin tilanteisiin myös yritysneuvoja tarvitsee osaamista – kuinka kohdata vaikeassa tilanteessa oleva yrittäjä!

 

Kasvu + Yritysneuvonta = Onnistumisen eväät

Kysyn usein yrittäjäopiskelijoiltamme, miten he näkevät yritykseensä tulevaisuuden. Lähes poikkeuksetta kaikki haluavat kasvattaa toimintaansa. Kasvulla ei useinkaan tarkoiteta henkilöstön rekrytointia, vaan verkostojen kautta laajentumista – yhteistyökuvioiden rakentamista. Usein kuitenkin, varsinkin yksinyrittäjien, resurssit ovat tiukilla ja itse laskuttavat työn tekemisestä. Tällaisessa tilanteessa yrityksen kehittämiselle jää varsin vähän aikaa. Myynti, markkinointi, talous, johtaminen – niin itsensä kuin verkostojen – vaatisi paljon aikaa, jota välttämättä yrittäjällä ei ole. Myös osaamisessa, varsinkin alati digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä, saattaa näiden aihealueiden osalta olla yrittäjillä tiedollisia ja taidollisia puutteita. Aikaa ei ole opetella kaikkea uutta. Olenkin usein todennut yrittäjille, että kaikkeahan ei tarvitse tehdä itse – asioita voi ostaa myös palveluina. Yritysneuvojan osaamisen valjastaminen näissä tilanteissa on kullanarvoista, yritysneuvojan osaaminen ja hänen verkostonsa kannattaa valjastaa palvelemaan näiden yritysten tarpeita.

Verkostoituminen ja sen kautta mahdollisuuksien näkeminen tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjälle työn organisoimiseen ja sitä kautta yrityksen kasvuun sekä aikaa myös johonkin muuhun kuin yrittämiseen. Vaikkakin useinhan tämä yrittäminen nähdään elämäntapana.

 

Ulla-Mari Leivo (vas) ja Maija Peuhkurinen (oik) suunnittelevat yritysneuvoja -koulutuksen sisältöjä vuodelle 2019. Blogin kirjoittaja Maija Peuhkurinen on toiminut vuodesta 2006 yrityskoulutusten parissa kouluttaen toimivia ja aloittavia yrityksiä.

 

Yritysneuvoja sokeiden pisteiden tunnistajana

Yritys on usein myös yrittäjälle kuin oma lapsi – rakas, mutta toisaalta myös sokea piste. Välttämättä sen heikkouksia ei haluta nähdä, vaikkakin sen kehittymisen kannalta olisi tärkeää tunnustaa ja tunnistaa kehittymisen esteenä olevat kipukohdat. Tässä on paikka missä yritysneuvonnalle on sijaa. Yritysneuvoja haastaa ja sparraa uusien mahdollisuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamiseen. Yritysneuvoja voi olla myös yrittäjän tuki vaikeiden päätösten tekemisessä.

 

 

Yritysneuvonta on ihmissuhdelaji

Vaikkakin yritysneuvonta pureutuu konkreettisiin asioihin yrityksen toiminnassa, on se kuitenkin suurelta osin ihmissuhdelaji. Se on viestintää ja ihmistuntemusta yritysneuvojan substanssiosaamisen ohella. Kuinka viestiä niin, että toimii rakentavasti ja auttaa näin yrittäjää löytämään omat vahvuutensa ja huomaamaan omat sokeat kohtansa? Kuinka viestin siten, että viestini menee oikeassa muodossa perille kuulijalle? Verbaalisen viestinnän hallitseminen ja ihmistyyppien tunnistaminen viestimisessä on keskeinen taito yritysneuvontaa tekevälle. Tämän osaamisen kehittämiseen pureudumme nyt syksyllä alkavassa yritysneuvojakoulutuksessamme. Tule mukaan monialaiseen yritysneuvojaryhmäämme ja kehitä osaamista yritysneuvonnan taidoissa.

Yrittäjien kanssa työskentely on antoisaa ja antaa myös yritysneuvojalle mahdollisuuden oppia uutta.

 

Onko sinulla osaamista, josta joku toinen yritys voisi hyötyä? Voisitko tuotteistaa tästä itsellesi uutta liiketoimintaa? Oletko luonteeltasi henkilö, joka innostuu toisten sparraamisesta ja toisten menestymisestä, samalle tehden itse siitä liiketoimintaa? Tämä on todellinen win-win tilanne! Tule mukaan monialaiseen yritysneuvojaryhmäämme, jossa suoritat yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon, saaden näin virallisen tutkinnon omalle osaamisellesi! Koulutuksemme alkaa Pasilassa 18.9.2019. Ilmoittaudu mukaan!

 

Maija Peuhkurinen
yritystoiminnan kouluttaja
maija.peuhkurinen(a)syo.fi

Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Mikroyritysten kentässä yksinyrittäjien määrä on myös merkittävä. Tämä on mielestäni se kohderyhmä, joka tarvitsee kasvun tueksi yritysneuvontaa.

Maailma muuttuu, muuttuuko yrittäjyys?
Tulevaisuutta muokkaavat voimat niin kutsutut megatrendit sysäävät yrittäjyyden uudelle aikakaudelle. Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio, kaupungistuminen ja teknologian läpimurrot haastavat meitä samalla ...
Tulevaisuuden tilitoimisto
Tulevaisuuden tilitoimisto on ajan hermolla
Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti tilitoimistomaailmaan ja on muuttanut ja tulee muuttamaan lähivuosina niiden toimintaa. Tilitoimistoissa tullaan hyödyntämään entistä enemmän automaatiota, ohjelmistorobotiikkaa ...
Aikuisopiskelua joustavasti verkossa
Opiskelijan kynästä: Opintojen jatkaminen sekä työn ja lapsiperheen arjen yhdistäminen
Yrittäjäperheen kasvatti Työnteko on aina arvotettu perheeni kesken hyvin korkealle ja sillä on aina ollut suuri rooli jo lapsuudestani saakka. ...
Yksinyrittäjälle arjen käytännönläheisiä vinkkejä
Verkostoituminen -arjen käytännönläheisiä vinkkejä
Verkostoituminen on tätä päivää. Teemme sitä joko tiedostaen tai tiedostamatta. Sosiaalinen media on rakentanut ympärillemme aivan uuden verkoston, johon kuulumme ...
SYOblogi. Mistä lähtee oman osaamisen brändäys? Kirjoittajana Satu Haveri, yritystoiminnan kouluttaja.
Mistä lähtee oman osaamisen brändäys?
Mistä lähtee omien vahvuuksien löytäminen? Tällä hetkellä työmaailma elää haastavia aikoja. Töitä on monilla aloilla jopa niin, ettei harjoittelijaa pystytä ...
Itte tekemisen riemuja
Meissä suomalaisissa on paljon ei tartte auttaa-mentaliteettia. Pitäähän se talo itse rakentaa. Ruoka pitää tehdä itse, eineksiä ei ainakaan saa ...