nuoli-alas-ylos-80-sininen

Mitä ihmeen yritysneuvontaa?

1 syyskuun, 2020

 Yritysneuvonnalle on kysyntää! Kuka sitä tekee ja kenelle?

Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Mikroyritysten kentässä yksinyrittäjien määrä on myös merkittävä. Tämä on mielestäni se keskeinen kohderyhmä, joka tarvitsee kasvun tueksi yritysneuvontaa. No, kuka sitä sitten oikein tekee?

Kansallisesti meillä on useita isoja organisaatioita, jotka tarjoavat palveluita yritysneuvontaan, mutta selkeästi itsenäiset yrittäjät ovat huomanneet, että myös heillä on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa aloittelevien ja jo toimivien yritysten avuksi. Yritysneuvonta ei ole pelkästään institutionaalisten organisaatioiden pelikenttää. Tässä on myös paljon mahdollisuuksia valjastaa omaa erityisosaamista yrittäjien hyödyksi sekä  selkeä liiketoimintamahdollisuus tuotteistaa omaa osaamistaan muiden yritysten käytettäväksi.

 

Tukiverkoksi mikroyrityksille ja yksinyrittäjälle

Työssäni yritysten kouluttajana ja sparraajana olen huomannut, että moni yrittäjä yrittää liian pitkään pärjätä ns. omillaan. Yrittäjän tukiverkko voi kriisitilanteessa olla suppea tai apua ei osata hakea ajoissa. Vaikeista yritystoiminnan tilanteista saattaa olla myös vaikeaa puhua lähipiirille. Tosiasia on, että kriisiyritysten kriisistä selviytymisen kannalta tärkeässä asemassa on se, kuinka nopeasti asioihin on tehty muutoksia ja tartuttu toimeen.

 

 

Tukea yrittäjälle, osaamista neuvontatyöhön yritysneuvojalle

Yrittäjän henkilökohtainen elämä nivoutuu tiiviisti yhteen yritystoiminnan kanssa. Yrityksen kriisitilanteessa yrittäjän henkilökohtainen ja perheen talous on usein kiinni yrityksen taloudellisesta menestymisestä. Tämä tekee tilanteesta vaikean. Tässä kohtaa yrittäjä tarvitsisi usein myös ulkopuolista apua – yritysneuvontaa. Kriisiyrittäjän kohtaaminen on myös yritysneuvojalle haastava tilanne – nämä ovat niitä vaikeita tilanteita, joissa lähdetään miettimään yhdessä selviytymiskeinoja. Näihin tilanteisiin myös yritysneuvoja tarvitsee osaamista – kuinka kohdata vaikeassa tilanteessa oleva yrittäjä!

 

Kasvu + Yritysneuvonta = Onnistumisen eväät

Kysyn usein yrittäjäopiskelijoiltamme, miten he näkevät yritykseensä tulevaisuuden. Lähes poikkeuksetta kaikki haluavat kasvattaa toimintaansa. Kasvulla ei useinkaan tarkoiteta henkilöstön rekrytointia, vaan verkostojen kautta laajentumista – yhteistyökuvioiden rakentamista. Usein kuitenkin varsinkin yksinyrittäjien resurssit ovat tiukilla ja itse laskuttavat työn tekemisestä. Tällaisessa tilanteessa yrityksen kehittämiselle jää varsin vähän aikaa.

Myynti, markkinointi, talous, johtaminen – niin itsensä kuin verkostojen – vaatisi paljon aikaa, jota välttämättä yrittäjällä ei ole. Myös osaamisessa, varsinkin alati digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä, saattaa näiden aihealueiden osalta olla yrittäjillä tiedollisia ja taidollisia puutteita. Aikaa ei ole opetella kaikkea uutta. Olenkin usein todennut yrittäjille, että kaikkeahan ei tarvitse tehdä itse – asioita voi ostaa myös palveluina. Yritysneuvojan osaamisen valjastaminen näissä tilanteissa on kullanarvoista, yritysneuvojan osaaminen ja hänen verkostonsa kannattaa valjastaa palvelemaan näiden yritysten tarpeita.

Verkostoituminen ja sen kautta mahdollisuuksien näkeminen tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjälle työn organisoimiseen ja sitä kautta yrityksen kasvuun sekä aikaa myös johonkin muuhun kuin yrittämiseen. Vaikkakin useinhan tämä yrittäminen nähdään elämäntapana.

 

Ulla-Mari Leivo (vas) ja Maija Peuhkurinen (oik) suunnittelevat yritysneuvoja-koulutuksen sisältöjä. Blogin kirjoittaja Maija Peuhkurinen on toiminut vuodesta 2006 yrityskoulutusten parissa kouluttaen toimivia ja aloittavia yrityksiä.

 

Yritysneuvoja sokeiden pisteiden tunnistajana

Yritys on usein myös yrittäjälle kuin oma lapsi – rakas, mutta toisaalta myös sokea piste. Välttämättä sen heikkouksia ei haluta nähdä, vaikkakin sen kehittymisen kannalta olisi tärkeää tunnustaa ja tunnistaa kehittymisen esteenä olevat kipukohdat. Tässä on paikka missä yritysneuvonnalle on sijaa. Yritysneuvoja haastaa ja sparraa uusien mahdollisuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamiseen. Yritysneuvoja voi olla myös yrittäjän tuki vaikeiden päätösten tekemisessä.

 

 

Yritysneuvonta on ihmissuhdelaji

Vaikkakin yritysneuvonta pureutuu konkreettisiin asioihin yrityksen toiminnassa, on se kuitenkin suurelta osin ihmissuhdelaji. Se on viestintää ja ihmistuntemusta yritysneuvojan substanssiosaamisen ohella. Kuinka viestiä niin, että toimii rakentavasti ja auttaa näin yrittäjää löytämään omat vahvuutensa ja huomaamaan omat sokeat kohtansa? Kuinka viestin siten, että viestini menee oikeassa muodossa perille kuulijalle?

Verbaalisen viestinnän hallitseminen ja ihmistyyppien tunnistaminen viestimisessä on keskeinen taito yritysneuvontaa tekevälle. Tämän osaamisen kehittämiseen pureudumme nyt syksyllä alkavassa yritysneuvojakoulutuksessamme. Tule mukaan monialaiseen yritysneuvojaryhmäämme ja kehitä osaamista yritysneuvonnan taidoissa.

Yrittäjien kanssa työskentely on antoisaa ja antaa myös yritysneuvojalle mahdollisuuden oppia uutta.

 

Onko sinulla osaamista, josta joku toinen yritys voisi hyötyä? Voisitko tuotteistaa tästä itsellesi uutta liiketoimintaa? Oletko luonteeltasi henkilö, joka innostuu toisten sparraamisesta ja toisten menestymisestä, samalle tehden itse siitä liiketoimintaa? Tämä on todellinen win-win tilanne! Tule mukaan monialaiseen yritysneuvojaryhmäämme, jossa suoritat yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon, saaden näin virallisen tutkinnon omalle osaamisellesi! Koulutuksemme alkaa Helsingissä 17.11.2020. Ilmoittaudu mukaan!

 

Maija Peuhkurinen
yritystoiminnan kouluttaja
maija.peuhkurinen(a)syo.fi

Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Mikroyritysten kentässä yksinyrittäjien määrä on myös merkittävä. Tämä on mielestäni se kohderyhmä, joka tarvitsee kasvun tueksi yritysneuvontaa.

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...