Piirakkakaavio sote-alan erilaisista toiminnoista. Teksti: SYOblogi - sote-johtajuus muutoksen ristiaallokossa.

SOTE-johtajuus muutoksen ristiaallokossa – miten menestyä muutoksessa?

Sotemuutoksen ensimmäinen aalto nostaa esiin kehityskohteita

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilasta uusilla hyvinvointialueilla kertova tuore Sosiaalibarometri 2023: Sosiaali- ja terveyspalvelut  hyvinvointialueilla (Suomen sosiaali ja terveys ry) nostaa esiin laajan kirjon muutosjohtamisen haasteita.

Piirakkakaavio, jossa kuvattuna eri sote-toimintojen osuuksia ja prosentteja.

Törmäyskurssilla ovat nykyiset toimintamallit, arvot, normit ja muutoskyvykkyys – eikä vähiten budjetoitu aika tai raha ja varsin monessa kohtaa molemmat.

Barometrin kyselyn mukaan alalla kaivataan kansallista tasavertaista järjestelmää, joka toisi linjakkuutta prosesseihin ja kehittämiseen.  

Törmäyskurssilla ovat nykyiset toimintamallit, arvot, normit ja muutoskyvykkyys – eikä vähiten budjetoitu aika tai raha ja varsin monessa kohtaa molemmat

Yhdeksi ratkaisuksi esitetään tasavertaista kansallista järjestelmää, jota kaikki noudattaisivat. Järjestelmän avulla voitaisiin luoda operatiivista tasa-arvoa ja läpinäkyvyyttä hyvinvointialueiden välillä.

Olisiko kehittämistä syytä keskittää, mahdollistaa laadukas uusien toimintamallien ja tekniikoiden testaaminen ja sen jälkeen hallittu levittäminen?

Parhaiden käytäntöjen levittäminen nousee välillä julkisessa keskustelussa esiin.

  • Miten tätä yhteistä kehitystyötä olisi matriisissa tuloksellisinta toteuttaa?
  • Kenen vastuulla yhteinen hallittu kehittäminen tulisi olla?
  • Kuka kehityksen tavoitteiden toteutumista johtaa?

Kehitystä voitaisiin nopeuttaa, jolloin säästyisi aikaa, rahaa ja kyyneliä.

Nopea toimintaympäristön muutos haastaa

Pandemian runtelemat organisaatiot sopeuttavat nyt toimintaansa, kehittävät ja pyrkivät samaan aikaan omaksumaan uutta kasvavien kustannusten kurimuksessa, samalla kun Venäjän hyökkäyssoto luo varjojaan koko Euroopan luottamuspiirin ylle.

Muutos on monijatoimijaympäristössä palvelukonseptejaan ja asiakaspolkuja kehittävälle sote-alalle vähintäänkin haastava.

Rakenteita natisuttavat kasvavat asiakasvirrat, heikentynyt ennakointikyky, yhä haastavampi asiakaskunta ja samaan aikaan supistuvat resurssit, eriarvoistuvat työyhteisöt sekä vaihteleva osaamisen taso.

Kuntien kainalosta avoimen kilpailun piiriin siirtyvä toiminta on luonut SOTE-alalle aivan uudenlaisen kilpailuasetelman.

Kuntien kainalosta avoimen kilpailun piiriin siirtyvä toiminta on luonut SOTE-alalle aivan uudenlaisen kilpailuasetelman.

Tuoreet hyvinvointialueet vallan ja rahan vartijoina ovat luoneet monin paikoin toimintaan epäjatkuvuutta. Tilanne on kaikille sama: on haastavaa nähdä eteenpäin, löytää aikaa suunnitella ja irrottaa resursseja muutokseen. 

Eikä tässä vielä kaikki.

Sotea-alan johtaja kokoaa pöydälle sote-alaan liittyviä olennaisia elementtejä palikoista, joissa toimialan erilaisia kuvia.

Maapallomme planetaariset rajat on monin tavoin ylitetty (Sitra 2023). Kestävän kehityksen tavoitteet tulevat osaksi meidän kaikkien arkea vihreän siirtymän edetessä.

Meidän tulee samanaikaisesti pystyä toteuttamaan kahden eri aikajänteen haasteet: sopeuttaa toimintamme nyt sekä mieltää ja rakentaa visio ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävästä Suomesta.

Kyseessä on yksi aikamme suurimmista kysymyksistä, joka määrittelee hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden – ja samalla meidät ja meidän arvomme, kuten Mika Aaltonen toteaa kirjassaan Huomisen yhteiskunta -olosuhteet hyvinvoinnille (Aaltonen, ALMA 2019).

Osaamisen kehittämisestä organisaatioiden supervoima

Kaikesta huolimatta meillä Suomessa toimii satoja omistajajohtajia, hyvinvointialueiden palveluksessa olevia johtajia ja esihenkilöitä, itsensä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti työllistäviä pk-yrittäjiä, yhdistystoiminnan sekä säätiöiden johtajia, jotka luovivat tässä muutosten aallokossa ja pysyvät toimintakykyisinä ja katsovat tulevaan.

Kiire, riittämättömyyden tunne, työssä ja elämässä jaksaminen nousevat monin paikoin esiin alan johdon keskusteluissa. Kiireen selättämiseen ja muutoksen hallintaan löytyy työkaluja. 

Aloittaa voi pysähtymällä pohtimaan osaamisen kehittämisen tarpeita ja lähtemällä etsimään sekä testaamaan parhaita käytäntöjä.

Kiireen selättämiseen ja muutoksen hallintaan löytyy työkaluja. 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa SOTE-johdolle räätälöityjä koulutusohjelmia monimuotototeutuksina ja verkossa ympäri Suomen. On ollut hienoa todeta, että meillä Suomessa SOTE -johto on monin paikoin tarttunut härkää sarvista ja lähtenyt kehittämään johtamisosaamistaan menestyäkseen tulevaisuudessa. 

Sote-alan ammattilainen työssään asiakkaan kanssa fysioterapiassa.

Miten menestyä muutoksessa?

Kehittäminen ja muutoksen tekeminen edellyttää resursseja, ja jostain täytyy aina aloittaa!

Katso videotallenne SOTE-alan johtamisen haasteista ja siitä, miten menestytään muutoksessa. 

Suomen Yrittäjäopiston virtuaalimessuilla torstaina 9.11.2023 klo 14:00 haastattelimme live-webinaarissa toiminnanjohtaja, yrittäjä Johanna Kuivalaa Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:stä

Lähteet 

Sosiaalibarometri 9.10.2023: Sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueilla 
Mika Aaltonen 2019: Huomisen yhteiskunta -olosuhteet hyvinvoinnille, ALMA 2019
SITRA 2023: Planetaarinen terveys 2023


Annemari Vanhaviitakoski.

Annemari Vanhaviitakoski
yritystoiminnan kouluttaja
annemari.vanhaviitakoski@syo.fi

Arkistot