agri_johtajuuden_kasvuohjelma

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma on koulutusohjelma, joka keskittyy kolmeen avainulottuvuuteen: taloudelliseen ja liiketoiminnalliseen kehitykseen, henkiseen hyvinvointiin sekä perheen rooliin maatalousyrittäjän elämässä.

Kolmen ulottuvuuden koulutusohjelma maatalousyrittäjille ja ammattilaisille 
– tuotantosuunnasta riippumaton toteutus 

 

Kasvuohjelma tuottaa osaamista erityisesti investointien ja muiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, toteutusmahdollisuuksien arviointiin, riskien tunnistamiseen ja toteutuksen suunnitteluun. Lisäksi se tarjoaa työkaluja henkiseen hyvinvointiin, stressinhallintaan, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoihin sekä konfliktinhallintaan. Kolmas ulottuvuus tukee perheen ja yhteisön osallisuutta maatalousyrityksen toiminnassa, perheen roolia, yhteistä suunnittelua ja muun muassa vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja. Näiden näkökulmien yhdistäminen antaa maatalousyrittäjille laajemmat valmiudet menestyksekkääseen yritystoimintaan, tasapainoiseen perhe-elämään ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi – Oman kasvupolun työstäminen
kommunikaatio- ja viestintä, yhteisen suunnittelun ja tekemisen kulmakivet, vuorovaikutuksen kehittäminen

Koulutusohjelma toteutetaan etäkoulutuksena Teams -ohjelman avulla.  
Koulutuksen hinta  
Maatalousyrittäjät 425 e/hlö, maatalouden sidosryhmät 725 e/hlö. Koulutuspaikkojen määrä on rajallinen. 
Ilmoittaudu hankkeeseen tästä 

Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma -koulutus on Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kaksivuotinen koulutushanke. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen maatalousyrittäjät ja alan ammattilaiset.

ELY-keskuksen logo.
Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Kysy lisätietoja

Alastalo Marja

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 684 0910
Sähköposti: marja.alastalo(a)syo.fi