Kulttuuriset ulottuvuudet (eli dimensiot)

Verkkokoulutus

150,00  (120,97  alv. 0%)

Osta koulutus

150,00  (120,97  alv. 0%)

Vuorovaikutussuhteet eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa ovat arkipäivää. Tällä opintojaksolla voit oppia ymmärtämään erilaisten suhtautumistapojen, asenteiden ja arvostusten taustoja.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tahtovat laajentaa omaa ymmärrystä sekä itseään että eri kulttuuritaustaa olevia ihmisiä kohtaan. Opintojakso sopii erittäin hyvin syventäväksi katsaukseksi henkilöille, jotka toimivat monikulttuurisessa työyhteisössä tai suunnittelevat maahanmuuttajataustaisen työntekijän työllistämistä. Opinnot sopivat sellaiselle, joka haluaa edistää yhdenvertaisuutta omassa työssään tai työyhteisössään.

Kurssin suorittaminen edellyttää

Kurssin suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista aiheesta. Opintojakso Kulttuurien kohtaaminen ja perehdytys työpaikalla, antaa hyvät lähtökohdat aineiston ymmärrykselle.

Sisältö ja toteutus

Verkko-opinnot voi suorittaa omaan tahtiin, eikä kurssi sisällä tiettyyn aikaan toteutettavia verkkoluentoja. Kurssin laajuus on noin 35-40 h.

Keskeinen sisältö:

Tutustutaan konkreettisten esimerkkien kautta viitekehykseen, jonka avulla pystytään erottamaan eri kansalliset kulttuurit, kulttuurin ulottuvuudet ja arvioimaan niiden vaikutusta niin ihmisten toimintaan kuin liiketoimintaympäristöön.

Kulttuurisia ulottuvuuksia eli dimensioita ovat:

1) Valtaetäisyys
2) Yksilöllisyys vs. Yhteisöllisyys
3) Maskuliinisuus vs. feminiinisyys
4) Epävarmuuden välttäminen
5) Aikaorientaatio (pitkän vai lyhyen tähtäimen)
6) Nautinnon halu vs. pidättyväisyys.

Lisäksi esitellään kulttuuriin sopeutumisen vaiheet. Lisäksi Aikaorientaation liittyen tutustutaan erilaisiin aikakäsityksiin ja niiden vaikutukseen toiminnassa ja arjessa.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa näiden kulttuurillisten ulottuvuuksien olemassa olon ja pystyy sen pohjalta ymmärtämään omaa suhtautumistapaansa ja arvostuspohjaansa. Lisäksi opiskelija tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa helpommin toisesta kulttuuritaustasta tulevien erot ja näin ollen sopeuttamaan omaa reagointiaan ja mahdollisesti yrityksen toimintatapoja esim. toisesta kulttuurista tulevien työntekijöiden kohtaamistilanteisiin. (Geert Hoftstede Cultural Dimensions). Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään erilaisten aikakäsitysten erot ja vaikutukset ihmisten toimintaan ja elämän rytmiin.

Kurssi käytettävissä 6kk ostohetkestä.

Monikulttuurisuus on osa arkeamme ja halusin edistää yhdenvertaisuutta työssäni, siksi ostin tämän kurssin

Kysy lisää