Tietomallinnus ja Revit 

20.2.2024

Tietomallinnus (engl. Building Information Modeling) eli BIM on rakennuksen suunnittelu niin, että malli pitää sisällään mahdollisimman paljon kaikkea todellista informaatiota rakennuksesta. Unelmatilanne on se, että ihan kaikki materiaalimenekeistä tapetteihin ja kalusteiden vetimiin löytyy tietomallin sisältä. Silloin voidaan tehdä hankkeen tavaroista haluttuja luetteloita ja työkuvia. Silloin myös tietomalli kertoo hankkeelle todellisen hinnan, kunhan itse rakentamisen työkustannukset lisätään. 

Tämä täydellinen tietomalli on toki vielä lähes kaikissa hankkeissa haavekuva. Tietomalliin ladataan kyllä kaikki mahdollinen tieto, mutta rakennushankkeet muuttuvat aina hankkeen edetessä ja siten alkuperäinen hintakaan ei pidä paikkaansa. Vaikka täydelliseen ideaalitilanteeseen ei ehkä koskaan tulla pääsemään, on kaiken tiedon laittaminen tietomalliin kuitenkin se, mitä kannattaa tavoitella. Perinteisesti rakennusalalla tehdään piirustukset ja sitten johonkin taulukkoon tai erilliseen massalaskentaohjelmaan tehdään hinnoittelu. Sitten vielä kolmannella ohjelmalla lasketaan energiatehokkuus. Nämä kaikki pitäisi kuitenkin pyrkiä yhdistämään samaan tietomalliin. Tietomallinnusohjelman ominaisuudet menevät hukkaan, jos sillä tehdään pelkästään 3D-malli ja piirustukset. Muutoksien tullessa on toki paljon mukavampi muuttaa asia ainoastaan yhteen paikkaan eikä kolmeen tai neljään eri paikkaan. 

Tietomallin rakentaminen lähtee kuitenkin aina liikkeelle siitä, että rakennus pitää osata mallintaa 3D-ohjelmalla. Rakennusten mallinnusohjelmia on Suomessakin käytössä useita. Suomen Yrittäjäopistolla voit opiskella Autodesk Revit® -ohjelmalla mallintamista. Peruskurssin sisältö lähtee liikkeelle siitä, että tehdään yksinkertaista arkkitehtisuunnittelua pientaloon. Tällainen suunnitelma pitää sisällään rakenteet ja piirustukset. Halutessasi opit lisäämään kustannuksia materiaaleihin ja tekemään rakennuksesta kustannusmallin. Sisustussuunnittelijoille on omia harjoituksia nimenomaan visuaalisempaan puoleen. Täydellisen tietomallin rakentamisessa pitää ensin tyytyä vähän yksinkertaisempaan ja epätäydelliseen tietomalliin. Sitten taitojen karttuessa sinne voi lisätä lisää tietoa.  

Hyväksi tietomallin rakentajaksi kehittyy vain tekemällä, mutta liikkeelle ei oikein kukaan pääse ilman alkuohjausta. Siksi Revit-ohjelman perusteet kannattaa opiskella ensin Suomen Yrittäjäopiston verkkokurssilla ja sitten jatkaa juuri oman suuntautumisen mukaisia suunnittelutöitä tekemällä. Autodesk Revit® on alusta alkaen rakennusten mallintamiseen kehitetty ohjelmisto ja siihen saat ladattua valmiita objekteja lukuisilta eri toimijoilta. Suomalainen aloituspohja pitää myös sisällään Talo2000-hankenimikkeistön mukaisia rakenteita ja objekteja.  

Kannattaa tutustua Suomen Yrittäjäopiston CAD ohjelmien verkkokoulutuksiin. https://www.syo.fi/verkkokoulutus/.

Markus Elo.

Markus Elo

teknologiakouluttaja

markus.elo(a)syo.fi