Sosiaalinen vastuu vahvistaa työnantajabrändiä

10.5.2022

Anne Vanhala SYOblogissa.

“Sosiaalinen vastuu on usein yrityksille ympäristövastuuta vieraampi”

Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän pk-sektorin vastuullisuusbarometrin mukaan henkilöstö on pk-työnantajien tärkein vastuullisuuden osa-alue.

Pienistä ja keskisuurista työnantajayrityksistä 81 prosenttia nostaa vastuullisuustyön kärkeen oman henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen. Ilmastonmuutos tuli barometrissa toiseksi tärkeimmäksi teemaksi 38 prosentilla.

Tuloksista huolimatta sosiaalinen vastuu on teemana usein yrityksille ympäristövastuuta vieraampi, vaikka se on erittäin tärkeä aikana, jolloin osaavasta työvoimasta on monella alalla huutava pula.

Mitä on sosiaalinen vastuu?

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen toiminnan vaikutuksia ihmisiin.

Sen piiriin kuuluvat ensinnäkin työntekijöistä huolehtiminen. Yhtä lailla yritystoiminnalla on usein vaikutuksia myös asiakkaisiin, alihankintaketjun tai yhteistyökumppaneiden työntekijöihin – tai esimerkiksi yrityksen toimipaikan lähialueen ihmisiin.

Sosiaalisessa vastuussa kyse on yritystoiminnan vaikutuksista ihmisiin.

Kuten ympäristövastuu myös sosiaalinen vastuu on laaja kokonaisuus alkaen työntekijöiden lakisääteisistä oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehtimisesta aina muun muassa tuoteturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin saakka.

Sosiaalisen vastuun osalta tilanne on yleensä se, että yrityksessä on jo tehty paljon asioita työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Askelia sosiaalisen vastuun tiellä on siis jo otettu!

Mitä yritysten tulisi konkreettisesti tehdä?

Koska sosiaalisessa vastuussa kyse on yritystoiminnan vaikutuksista ihmisiin, ensimmäisenä askeleena on selvittää ne ihmiset ja ihmisryhmät, joihin toiminta keskeisesti vaikuttaa.

Toisena askeleena on hyvä selvittää, millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia yritys näille ihmisryhmille aiheuttaa. Vaikutuksia voi hahmottaa kevyellä kyselyllä tai haastattelemalla ihmisiä.

Aina voi myös selvittää hyviä sosiaalisen vastuun käytäntöjä esimerkkiyrityksiltä, hakea oman toimialan oppaita sosiaalisen vastuun teemoihin tai osallistua aihepiirin koulutuksiin.

Miksi sosiaalinen vastuu kannattaa?

Useat sosiaalisen vastuun teemat, kuten työturvallisuus ja syrjinnän kielto, on huomioitu jo lainsäädännössä.

Lainsäädäntö ei kuitenkaan suoraan vaadi esimerkiksi hyvää johtajuutta ja työnantajuutta. Nämä ovat sosiaalisen vastuun valttikortteja, joilla työnantaja voi lisätä houkuttelevuutta työmarkkinoilla.

Sosiaalisen vastuun kautta voi löytyä myös uutta liiketoimintaa.

Hyvää johtajuus ja työnantajuus ovat sosiaalisen vastuun valttikortteja, joilla työnantaja voi lisätä houkuttelevuutta työmarkkinoilla.

Katso lisävinkit

Tiistaina 10.5. Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanke järjesti verkkotapahtuman Yrittäjä, näin otat sosiaalisen vastuun haltuun. Tapahtumasta on tulossa tallenne, josta voit kuunnella esimerkkejä sosiaalisen vastuun tuomista liiketoimintamahdollisuuksista!

Tallenne tulee katsottavaksi Suomen Yrittäjäopiston YouTube-kanavalle, hankkeen soittolistalle.


Anne Vanhala
yritysvastuun asiantuntija
Bonfide Oy

Anne Vanhala, Bonfide Oy, SYOblogissa.

Lisätietoja Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hankkeesta

Taina Rautakoski
projektipäällikkö
taina.rautakoski(a)syo.fi.

Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanketta toteutti Suomen Yrittäjäopisto ja rahoitti EU:n maaseuturahasto.

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.