Solidworksin osamallinnus

11.9.2023

Teijo Hyttinen Suomen Yrittäjäopisto.

Osamallinnus on olennainen taito mallinnusohjelmien käyttäjille

Laitteiden ja koneiden suunnittelijat sekä esimerkiksi muotoilijat joutuvat työssään mallintamaan paljon erilaisia osia, jotka muodostavat kokonaisuuden, eli laitteen. Mikäli ei tunne osamallinnustapoja ja -menetelmiä ei osaa hahmottaa miten tietty osa kannattaisi suunnitella.  

Osamallinnustekniikoita on useita, jotka myös yleensä liittyvät valmistukseen. Pitäisi tuntea valmistusta, jotta osan voisi suunnitella sellaiseksi, että sen voi valmistaa.  

Suunnittelijat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, joille laitteita suunnittelevat, joten sen käytännön tietotaidon saa siinä yhteydessä.  

Kun tuntee mallinnusmenetelmät, osaa valita oikean mallinnustavan ja saavuttaa tavoitteet nopeammin.  

Solidworksin osamallinnusta voidaan tehdä ns. Bottom Up (pohjalta ylös) tavalla, jossa muihin osiin tai kokoonpanoon ei synny viittauksia. Toinen perusmenetelmä on TopDown (ylhäältä alas), jossa osat suunnitellaan kokoonpanossa. Molemmissa menetelmissä on osattava se varsinainen osamallinnus. 

Työkaluja on useita. Kun ensin on oppinut sketsaamaan, josta kerroin edellisessä postauksessani, voidaan lähteä mallintamaan osia.  

Pääsääntöisesti mallinnetaan piirremallinnustavalla, jossa jokainen piirre muodostaa jonkin muodon tai kohdan kyseisestä osasta. On myös olemassa erikseen mm. pintamallinnustyökalut, joilla voidaan suunnitella hyvinkin plastisia muotoja tai ylipäätään tehdä muotoilua. Weldment, hitsatut rakenteet, tekee multibodyosaa, eli siinä yhdessä osatiedostossa on useita tilavuuksia mutta kyseessä on silti osamalli. Ohutlevymenetelmä on nimensä mukaisesti ohuiden kappaleiden taivuttamista muotoon ja liittyy myös oleellisesti valmistukseen. Ohutlevyistä saadaan levityskuvat, jotka voidaan esimerkiksi laserleikkurilla leikata muotoon ennen taivuttamista.  

Solidworksin peruskurssilla perehdytään erityyppisten osamallien mallintamiseen piirremallinnustekniikalla ja nuo muut aiemmin mainitut ovat erillisiä kurssiosioita tai aivan erillisiä kursseja kuten ohutlevyt ovat.  

Piirremallinnuksessa voidaan tehdä ns. multibody osaa, eli samassa osamallitiedostossa on useita tilavuuksia. Tällaista työtapaa käyttävät yleensä yhden henkilön yritykset, eikä tilavuuksia ole välttämätöntä purkaa osiksi aina kokoonpanon tekoon saakka, vaan mittatiedot ja muodot saa osamallista. Tai toinen tapa on luoda yksitilavuuksinen osa, joka on vain yksi osa kokoonpanossa. Se miten mallinnetaan, riippuu aina mallinnettavasta kokonaisuudesta. 

Piirteitä ovat mm.  

  • pursotus, joka tarkoittaa materiaalin lisäämistä tai tehdään pursotusleikkaus, jolla materiaalia vähennetään.  
  • sweeppaus, eli pyyhkäisy. Tällä pyyhkäistään jotain sketsattua profiilia, pitkin tiettyä polkua ja syntyy muoto. 
  • loftaus. Loftauksessa tarvitaan useita sketsattuja poikkileikkausmuotoja, joita yhdistämällä syntyy piirre ja muoto. 
  • pyöräytys. Pyörähdyspiirre vastaa valmistuksessa sorvaamista. Tarvitaan profiili, jota pyöräytetään ja akseli, jonka ympärille pyöräytetään. Luonnollisesti näitä kaikkia piirteitä voidaan käyttää sekä materiaalin lisäämiseen, että poistamiseen.  
  • pyöristys, eli fillet on apupiirre, jolla pyöristetään kappaleesta teräviä reunoja. Hieman vastaava on viiste, jolla nimensä mukaisesti viistetään kappaleen särmiä suoriksi.  

Osamallinnuksessa, piirremallinnuksessa on niin paljon erilaisia työkaluja, että niitä ei voida kaikkia lähteä edes listamaan. Myös apupiirteitä on paljon. 

Osallistu Solidworksin peruskurssille niin opit keskeiset, oikeat työtavat miten osamalleja luodaan. Tämän lisäksi opit valitsemaan oikeat työtavat ja käyttämään erilaisia työkaluja mallinnuksen aikana. 

Seuraavaksi, kun olet jo oppinut sekä sketsaamista että osamallinnusta, voidaan lähteä luomaan kokoonpanoja ja piirustuksia, jotka myös sisältyvät peruskurssin opetukseen. Toivottavasti tavataan kursseilla.  

Teijo Hyttinen

Teijo Hyttinen

teknologiakouluttaja

teijo.hyttinen(a)syo.fi