Onko maatilalla vaihtoehtoja?

21.6.2023

Haastattelin Juuso Finnilää ja kyselin kuulumisia, miten Argitiimin entisellä opiskelijalla menee tänä päivänä.

Ketolan tila, Juuso ja Ari Finnilän omistama maatila sijaitsee Haapajärvellä. Veljekset aloittivat maatalousyrittäjinä 2010. Tuolloin heillä oli lypsylehmiä n. 30, nuorikarja ja lihakarjaa.

Oli kova innostus tuottaa maitoa ja lihaa kuluttajille. Veljekset halusivat oppia lisää maatilan talouden pidosta ja lähtivät opiskelemaan Suomen Yrittäjäopiston Agritiimin järjestämään yrittäjyyden koulutukseen vuonna 2012. Opiskelusta Juusolle jäi mieleen hyvä kokonaisuus ja talouden opinnot. Hänen mielestään tänä päivänä jokaisen maatalousyrittäjän kannattaa panostaa koulutukseen.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Muutoksen aika

Aika eteni maatilan arjessa, mutta eteen tuli muutoksia ja mietittävää. Arilla todettiin astma, joka haittasi työntekoa siinä määrin, että veljekset miettivät maatilan tulevaisuutta. Veljekset päättivät, että lypsykarjasta luovutaan ja peltoviljelyä jatketaan. Päätöksentekoa helpotti kummasti tieto siitä, että edessä olisi isot investoinnit. Uusi isompi navetta olisi pitänyt rakentaa ja muutenkin maatilan infraa uusia. Vielä jäi pohdittavaksi, mitä muuta peltoviljelyn lisäksi.

Mitä jatkossa

Tilalla on ollut vuodesta 2008 lähtien mökkimajoitusta Ketolan maatilamatkailun nimellä. Maatilamatkailu on toimiala, jolle löytyy tänä päivänä entistä enemmän kysyntää. Tätä toimialaa on vähitellen kehitetty lypsykarjanpidon ohessa. Mökkejä on rakennettu lisää ja aktiviteettejä niiden ympärille. Nyt oli tilanne kuitenkin se, että jotain muutakin olisi halukkuutta tehdä.

Projektimajoitus aloitettiin 2020 vähitellen Haapajärvellä, ja ns. puskaradion kautta kysyntä lisääntyi. Homma laajeni ensin Pihtiputaalle ja vähitellen Etelä-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä toimitaan jo koko Suomen alueella, ja kysyntä vain lisääntyy.

Projektimajoitus toimii Ketola Apartments -nimellä. Projektimajoituksen idea on tarjota laadukkaat puitteet työmatkamajoittumiselle ja pidempiaikaiseen majoitukseen. Käytännössä tämä toimii siten, että Juuso kumppaneineen etsii majoituksen tarvitsijalle työmaan läheltä majoituksen, kalustaa ja huoltaa majoituksen aikana. Projektimajoitustoiminnassa Juuson avopuoliso Milla on ollut alusta asti merkittävässä roolissa kehittämässä toimintaa. Hänellä on kielitaitoa, joka tuo lisäarvoa ja mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti.

Kehittäminen

Maatilamatkailua on kehitetty vähitellen, mökkejä rakennettu lisää sekä harrastemahdollisuuksia parannettu ja lisätty. Tarkoitus on kehittää koko ajan ja vastata asiakkaiden tarpeisiin

Projektimajoitus on myös kehittämisen kohteena jatkuvasti. Tarkoitus on kehittää logistiikkaa ja varastokapasiteettia. Kun kotimaan toiminta saadaan ns. ”hyvään iskuun”, niin tarkoitus on lähteä Ruotsin markkinoille.

Tämä on hyvä esimerkki, jos luopuu karjasta, niin voi tehdä paljon muutakin kuin viljellä pelkkää viljaa.                   

Mikko Väntänen.

Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja
mikko.vantanen(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin