Nuoren maatalousyrittäjän työkalut osa 1

22.4.2024

Kevät on saapunut jopa poikkeuksellisen kovalla tahdilla osassa kotimaata. Katseet kääntyvät tulevan kasvukauden suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen ja pitkän talven jäljiltä on energiavarannot kerätty sesongin puristukseen. Monelle tuleva kasvukausi lasketaan vielä järjestyksessään yhden käden sormilla, jonka vuoksi opeteltavaa riittää, mutta on jonkinlaisia kokemuksia jo saanut kartuttaa vuosien aikana. Osalle toimialan yrittäjistä tuleva sesonki on viimeinen ja toiselle ensimmäinen. Tulevana yrittäjänä olen pohtinut, miten kykenen onnistumaan tulevissa haasteissa ja ennen kaikkea sitä, kuinka paljon joudun oppimaan ”kantapään kautta”.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi tästä

Omien toimintatapojen arvioiminen on haaste, joka kannattaa ottaa vastaan

Uudenlaisien haasteiden ja suuren kokonaisuuden hallinnassa olen päätynyt ajatukseen oman laadunhallintajärjestelmän perustamisesta ja sen hyödyntämisestä omalla tilalla, koska tiedän sellaisia olevan osalla viljelijöistä käytössä. Terminä kyseinen toimenpide antaa kuvan itsestään jotenkin monimutkaisena prosessina, mutta todellisuudessa kyse on omien ajatuksien ja havaintojen järjestelmällisestä ylös kirjaamisesta niin kutsuttuun laatukäsikirjaan. Kun oman toiminnan tai tilalla tehtyjen valintojen on todettu tilikauden aikana tuottaneen positiivista kehitystä, olisi hyvä pohtia ja purkaa onnistumisen juuri syitä ja kirjoittaa niitä ylös.

Kun kohtaa epäonnistumisia, tärkeintä on selvittää syyt tapahtuman syntymiselle eikä keskittyä itsensä torumiseen, jotta tulevaisuudessa sama tilanne voidaan ehkäistä.

Maatilan vuosikelloon mahtuu niin paljon eri vaiheita ja päivämääriä, että monet hyväksi todetut yksityiskohdat unohtuvat ja jäävät hyödyntämättä, koska niitä ei ole kirjoitettu ylös. ”Kantapään kautta” oppimiseen tämä laatujärjestelmä sopeutuu vähintäänkin yhtä tehokkaasti, kuin onnistuneiden asioiden kirjaamiseen. Kun kohtaa epäonnistumisia, tärkeintä on selvittää syyt tapahtuman syntymiselle eikä keskittyä itsensä torumiseen, jotta tulevaisuudessa sama tilanne voidaan ehkäistä. Laadunhallintajärjestelmän perustaminen on kohtuullisen helppoa: Hanki esimerkiksi vihko, johon kirjaat onnistumisia ja epäonnistumisia sekä merkitset ne päivämäärillä, jolloin havainto on tehty. Talven tullen tai vuoden päätteeksi voit jalostaa omien havaintojesi pohjalta seuraavalle sesongille työkaluja onnistumisien varmistamiseen ja epäonnistumisien välttämiseen. 

Laatukäsikirjan voi toteuttaa hyvin myös puhelimella tai tietokoneella, pääasia on havaintojen kirjaaminen ylös, siten että ne pysyvät tallessa. Oman järjestelmän jatkojalostaminen voi tulevaisuudessa yhdistää muistiinpanot sekä tuotannolliset tulokset. Käytännössä oman laadunhallintajärjestelmän tekemisessä suurin vaikeus on uuden tavan opettelu, mikä vie hieman aikaa, mutta auttaa välttämään kalliimmat epäonnistumiset mahdollisesti jatkossa.

Talven tullen tai vuoden päätteeksi voit jalostaa omien havaintojesi pohjalta seuraavalle sesongille työkaluja onnistumisien varmistamiseen ja epäonnistumisien välttämiseen.

Tapahtuma

04/ 2024 Onnistuminen


04/2024 Epäonnistuminen

Havainnot

Onnistumiseen liittyvät tekijät


Epäonnistumiseen liittyvät tekijät

Johtopäätökset

Vinkit itselle tulevaisuuteen


Vinkit itselle tulevaisuuteen

2024 PURKAMINEN

Päätelmät vuoden 2024 tapahtumien havainnoista sekä johtopäätöksistä koottuna yhteen. Tämän tulisi auttaa näkemään omia toimintatapoja sekä ehkäistä epäonnistumisia. Monesti tuotannossa olevat ongelmakohdat saattavat löytyä tarkastelemalla havaintoja, jotka on kirjoitettu ylös.

Aleksi Kuukkeenmäki Suomen Yrittäjäopisto.

Aleksi Kuukkeenmäki

yritystoiminnan kouluttaja

aleksi.kuukkeenmaki(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin