MBD eli malliperustainen tuotemäärittely

4.10.2023

MBD tulee sanoista model-based definition eli suomeksi malliperustainen tuotemäärittely. Lähdetään liikkeelle siitä mitä MBD on. Malliperustainen tuotemäärittely siis korvaa vanhat 2D-työpiirrustukset ja kaikki valmistukseen liittyvät informaatio saadaan suoraan 3D-mallista.

Nykyään on tyypillistä, että uusista tuotteista tehdään tekniset dokumentit ja piirustukset niiden valmistamista varten. Nykyään ollaan suunnittelu sekä tuotemallinnus tehty jo kymmeniä vuosia 3D-mallinnusohjelmia käyttäen, mutta silti tämän 3D-mallin rinnalle edelleenkin tehdään 2D-piirrustukset valmistamista varten. Tämä kuluttaa kallista suunnittelijan aikaa. Käyttäen malliperustaista tuotemäärittelyä kaikki tuotemäärittelytieto voidaan sisällyttää 3D-malliin. Näin ollen 2D-piirustuksia ei enää tarvittaisi.

Malliperustaista tuotemäärittelyä voidaan käyttää hyväksi mm. tuotesuunnittelussa, tuotannossa eli valmistuksessa, kokoonpanossa, laatuvaatimusten tarkastelussa, asiakasrajapinnassa sekä myynti- ja ostotehtävissä. Samaa 3D-mallia, joka sisältää kaikki tarvittavat tuotemäärittelytiedot, voidaan siis käyttää kaikissa rajapinnoissa.

3D-malliin voidaan sisällyttää mm. tuotteen mitat, toleranssit, materiaali, pinnankarheus, leikkaukset, kuvannot, räjäytyskuvat ja muu tarpeellinen informaatio. MBD-malliin saadaan lisäksi liitettyä ulkoisia dokumentteja, liitteitä, tarpeen mukaan.

Yksi tärkeimmistä syistä käyttää MBD:tä on paperiton tuotanto eli siis pyrkiminen siihen, että kaikki tarvittava valmistustieto sisältyy itse 3D-malliin. Toinen näkövinkkeli on katsoa asiaa laajemmin, tuotteen resursseja voidaan hyödyntää kaikissa elinkaaren eri vaiheissa jopa alihankintaan ja tuotantoon asti vietynä. 3D-mallien monimutkaisuus on myös yksi tärkeä syy MBD:n hyödyntämiseen. Näin ollen riskit vanhalla paperisella dokumentoinnilla kasvavat virheiden ja väärin tulkitsemisen takia.

Meillä Suomen Yrittäjäopistolla MBD sisältyy osana 3D-mallinuskoulutusta (jatkokurssit). Tervetuloa meille opiskelemaan 3D-mallintamista. Meillä kaikki koulutus on täysin etänä eli siis verkko-opiskelua.

Toni Eskola.

Toni Eskola

IT-kouluttaja

toni.eskola(a)syo.fi