Maatilayrityksen menestystarina: Kasvua, kestävyyttä ja uskoa huomiseen

21.11.2023

Haluan jakaa tarinan maatilayrityksestä, jonka matka alkoi vuonna 2017, kun kaupunkilaistyttö, Essi ja metsäalan yrittäjä, Esko, tarttuivat tilaisuuteen ja ostivat oman maatilan. Maatilalla oli kuutisenkymmentä hehtaaria omaa peltoa, 80 lehmää ja n.10 vuotta vanha pihattonavetta. Tila oli vanha sukutila, jota oltiin ajamassa vähitellen alas. Tästä kertoi esim. lehmien maitotuotos, joka oli reilu 5000 l/lehmä. Essi ja Esko lähtivät rakentamaan maatilan tulevaisuutta suunnitelmallisesti. Kuuden vuoden aikana, sitkeän ja tinkimättömän työn ansiosta, tila on kokenut huimaa kasvua.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Vuoteen 2022 mennessä lehmien määrä on noussut 130 lehmään. Samalla lehmäkohtainen maitotuotos on kasvanut 9500 litraan lehmää kohden. Navetan toiminnalliset uudistukset ja laajennukset, kuten lypsyaseman vaihtuminen kahdeksi lypsyrobotiksi ja nuorkarjan sijoittaminen samaan rakennukseen lehmien kanssa, ovat tehneet tilan toiminnoista entistä tehokkaampia. Maitomäärän kasvaessa 1,2 miljoonaan litraan ja liikevaihdon lähestyessä miljoonaa euroa, Essi ja Esko ovat osoittaneet, että menestys maatilabisneksessä vaatii suunnitelmallista panostamista oikeisiin asioihin.

Tämä menestystarina on täynnä uskoa tulevaisuuteen. Essin ja Eskon tavoitteena on kehittää maatilaa kokonaisuutena, yksinkertaistaa ja nopeuttaa rutiineja ja prosesseja sekä varmistaa tuotannon tehokkuus. Olennaisena osana on myös huolehtia jatkuvasti eläinten ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Talouden osalta tunnuslukuja seurataan tarkasti ammattitaitoisen tilitoimiston kanssa.

Kestävä maatalous

Tarina korostaa vahvasti kestävän maatalouden periaatteita. Maatila panostaa monipuolisesti peltojen kasvukuntoon, ojituksiin, viisaisiin kasvilajivalintoihin ja maaperän happamuuden tasapainottamiseen. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota kestävään eläinainekseen, eläinten ruokintaan ja jalostukseen. Essi ja Esko osoittavat vahvaa sitoutumistaan kestävään maatalouteen, mikä on nykypäivänä yhä tärkeämpää.

Positiivisella kassavirralla tavoitellaan talouden vakautta, ja suurempia investointeja varten etsitään harkiten rahoitusta. Maatilan peltojen kunto on ensisijaisen tärkeää, ja siihen panostetaan monipuolisesti: ojituksia parannetaan, tehdään viisaita kasvilajivalintoja ja huolehditaan maaperän happamuudesta kalkitsemalla. Samaa huomiota kiinnitetään myös kestävään eläinainekseen, eläinten ruokintaan ja jalostukseen. Näillä toimilla vahvistetaan tilan pitkäaikaista perustaa ja osoitetaan vahva sitoutuminen kestävään maatalouteen.

Tarina jatkuu päivittäisen suunnittelun ja aikataulutuksen kautta. Työntekijöiden hyvinvointi ja onnistumisten juhlistaminen ovat keskeisiä tilan toimintafilosofiassa. Maatilalla uskotaan vahvasti jatkuvaan oppimiseen, verkostoitumiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Essi on parhaillaan kouluttautumassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon Suomen Yrittäjäopistossa.

Essin ja Eskon tarina on loistava esimerkki siitä, että maatalous voi menestyä, kun uskotaan tulevaisuuteen, panostetaan kehitykseen ja tehdään yhteistyötä. Maatila voi olla kasvava yritys, valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet positiivisella asenteella ja tinkimättömällä työllä.

Mikko Väntänen.

Mikko Väntänen

yritystoiminnan kouluttaja

mikko.vantanen(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin