Maatilan talouden Budjetointi

20.12.2023

SYOAgri blogi maatilan budjettilaskelma.

Maatilan talouden suunnittelu on jokseenkin monimutkaista ja joskus jopa epävarmaakin puuhaa, joka vaatii jo itsessään tarkkaa suunnittelua ja hallintaa. Yksi avainasemassa oleva työkalu maatilan taloudellisen menestyksen varmistamisessa on budjetointi. Budjetointi auttaa yrittäjiä suunnittelemaan tulevat menot ja tulot, varmistamaan taloudellisen vakauden ja tekemään tätä kautta viisaita päätöksiä. Budjetoinnin ei pidä olla staattinen prosessi, joka laaditan vain kerran ja tämän jälkeen unohdetaan koko suunnitelma. Budjettia on tarvittaessa kyettävä päivittämään lähemmäs todellisia tapahtumia ja muuttuneita olosuhteita. Omistajien on säännöllisesti seurattava talouden tapahtumia suhteessa budjettiin.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Ensimmäinen askel maatilan budjetoinnissa on kartoittaa kaikki tulot ja menot. Tuloja ovat myytävät tuotteet, palvelut ja EU- tuet. Menoja puolestaan on kaikki tuotannon menot, jotka on tarvittu edellä mainitun tulon hankkimiseen. Tärkeää on olla mahdollisimman realistinen arvioidessaan näitä lukuja ja riittävän tason löytääkin usein vertailtaessa lukuja toteutuneisiin vuosiin. Maatilan toiminta vaihtelee tilikauden eri aikojen mukaan, joten budjetoinnissa on otettava huomioon, milloin tuloja odotetaan ja milloin suurimmat menot ilmenevät. Maatilan pitkän aikavälin menestys riippuu myös investoinneista, kuten uusista koneista tai rakenteista. Budjetointiin on sisällytettävä suunnitelma näiden investointien rahoittamisesta ja niistä odotettavista tuotoista. Samalla on tärkeää huomioida pääomakustannukset, kuten lainojen korot ja -lyhennykset, jotta voidaan arvioida maatilan rahavaroja pitkällä aikavälillä. Maatilan toimintaan liittyy aina riskejä, kuten sääolosuhteet, markkinahinnat ja tuotantokustannusten vaihtelut. Budjetoinnissa on otettava huomioon nämä riskit ja asetettava hälytysrajat ja varasuunnitelma mahdollisten ongelmien varalta. Tämä auttaa yrittäjää reagoimaan nopeasti ja joustavasti muuttuviin olosuhteisiin.

Tarkan suunnittelun, realistisen arvioinnin ja joustavuuden avulla yrittäjät voivat optimoida tulot, minimoida menot ja varmistaa pitkäaikaisen taloudellisen vakauden ja suunnitelmallisuuden. Yrityksen olemassaolon ja tulevaisuuden jatkumon ehdoton edellytys on sen vakaa maksuvalmius.

Sari Kentta.

Sari Kentta

yritystoiminnan kouluttaja

sari.kentta(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin