Kaikki tiet vievät kyläkauppaan

13.9.2022

Kyläkauppa 2.0 -hanke tukee Suomen maaseutualueiden kyläkauppoja ja niiden toimintaa.

Kylien tukipilarit kautta aikojen

Vaikka sanonta tikulla silmään sitä, joka vanhoja muistelee on vielä voimissaan, aloitan siitä huolimatta jo 1980-luvulta. Kyseisen vuosikymmenen loppupuolella aloitin urani tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Silloin kyläkauppoja oli kattavasti yli 3000 ympäri Suomen. 

Kauppojen valikoimat riittivät mainiosti asukkaiden tarpeisiin, ja mikäli jotain puuttui, se hankittiin.

Hyvä kysymys on, miten jäljellä olevat kylien tukipilarit saadaan pysymään hengissä.

Vuoteen 1999 mennessä kauppojen määrä oli pudonnut jo 915:een. Syynä oli muun muassa kauppiaiden eläköityminen, kaupungistuminen ja asiakkaiden ostotottumusten muuttuminen.

Tänä päivänä maaseutualueilla toimivien kyläkauppojen lukumäärä on noin 200. Hyvä kysymys on, miten jäljellä olevat kylien tukipilarit saadaan pysymään hengissä.

Kyläkaupat monipalvelukeskuksina

Jo kymmenisen vuotta sitten alettiin puhua kyläkaupoista monipalvelukeskuksina. Se kuvaakin hyvin kyläkauppojen roolia kokoaan suurempana palvelujen solmukohtana. Mitä enemmän kauppa kykenee ottamaan ja saamaan uusia lisäpalveluita, sitä tukevammalla pohjalla tuloksellinen kaupanteko säilyy.

Kesä on monille kyläkauppiaille sesonkia, mutta mökkiläisten ja muiden turistien lisäksi tarvitaan lähiasukkaiden ympärivuotista asiointia.

Meidän tavallisten kuluttajien onkin hyvä muistaa, että maaseudulla liikkuessamme käyttäisimme kyläkauppojen palveluja. Samalla tuemme kylien elinvoimaisuutta ja lisäämme mahdollisuuksia löytää jatkajia kyläkaupoille.

Meidän tavallisten kuluttajien onkin hyvä muistaa, että käyttäisimme kyläkauppojen palveluja.

Merkittävä rooli huoltovarmuuden turvaajana

Epävakaasta maailmantilanteesta johtuen on viime aikoina kauppiaiden kanssa käydyissä keskusteluissa noussut esiin kyläkaupan rooli kriisitilanteissa: esimerkiksi sähkön saannin varmistamisessa, ruokahuollon ylläpitämisessä ja terveydenhuollon takaamisessa.

Mahdollisissa poikkeusoloissa kyläkauppojen rooli on merkittävä huoltovarmuuden turvaajana.

Tukea kauppakannan säilyttämiseen

Ruokavirasto myönsi viime vuonna kyläkauppatukea 178 kyläkaupalle, jotta kauppojen määrän väheneminen pysähtyisi. Tuki myönnettiin lähes kaikille tukea hakeneille kauppiaille.

Tuella on suuri merkitys jatkossakin pienelle kyläkaupalle, mikäli nykyinen kauppakanta halutaan säilyttää ja näin ylläpitää ja monipuolistaa palvelutarjontaa maaseutualueilla.

Kyläkauppa 2.0

Suomen Yrittäjäopistolla meneillään olevassa Kyläkauppa 2.0 -hankkeessa edistetään niin ikään kyläkauppojen säilymistä ja omistajanvaihdoksia.

Hanke tarjoaa kauppiaille ja myymälävastaaville maksuttomia verkkotyöpajoja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi käymme vuoropuhelua kauppiaiden kanssa liittyen vaikkapa lisäpalveluiden suunnittelemiseen tai omistajanvaihdoksiin.


Kirjoittaja