Digivarikolla tuunattiin mikroyritysten digimarkkinointia

30.4.2024

Digivarikkohankkeen tapahtumia piirrettynä.

Sosiaalisen median viidakko, sadat digitaaliset työkalut ja sovellukset, järjestelmät, sisällöntuotannon kikat ja konstit, datan ja analytiikan hyödyntäminen sekä oman ajankäytön hallinta puhututtavat mikroyrittäjiä. Pää menee vähemmästäkin pyörälle! 

Yrittäjän on taivuttava moneksi, kun digitalisaation mahdollisuuksia ja vaatimuksia koetetaan sovittaa osaksi pienen yrityksen arjen tekemistä ja kilpailukyvyn vahvistamista. Digimarkkinoinnin tehokas hyödyntäminen vaatii jatkuvaa oppimista ja uusien työkalujen omaksumista. Asiakkaiden tavoittaminen ja sitouttaminen, tehokkaan sekä tuloksellisen myynnin tekeminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja rohkeuttakin.

Digimarkkinoinnin tehokas hyödyntäminen vaatii jatkuvaa oppimista ja uusien työkalujen omaksumista.

Päättymäisillään olevassa Digivarikko-hankkeessa tarjosimme yksinyrittäjille ja mikroyrityksille opastusta, työkaluja sekä materiaalia digitaalisen markkinoinnin suunnittelusta tavoiteasetantaan, sisällöntuotantoon ja analytiikkaan saakka. Pienille yrityksille räätälöity kokonaisuus toteutettiin pääsääntöisesti verkossa. Sisällöt olivat opiskeltavissa omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta ja niihin on edelleen mahdollista palata kertaamaan asioita. Yrityskohtaisia kartoituksia ja työpajoja järjestettiin pääosin livenä. 

Reilun parivuotisen hankkeen aikana nelisenkymmentä eteläpohjalaista yrittäjää pääsi ratkomaan digimarkkinoinnin pulmia, oppimaan uutta sekä linjaamaan oman yritystoiminnan kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita ja työstämään niitä. Yhteistyökumppaninamme hankkeessa toimi digimarkkinoinnin asiantuntija Marja Nousiainen Futuremarjasta.

Pienyrittäjien keskeisimpiä haasteita ovat jatkuvassa muutoksessa mukana pysyminen, rajalliset resurssit osaamisen kehittämiseen sekä sopivien työkalujen ja tapojen löytäminen omaan tekemiseen. Digivarikolla on ollut hienoa huomata miten muutoskyvykkyyttä voi kehittää, kun yksin- ja mikroyrittäjille tarjotaan kohdennettuja sisältöjä ja tarkastellaan kehittämistarpeita yrityskohtaisesti.

Onneksemme meillä on osaavia, aktiivisia ja sitkeitä yrittäjiä, joissa on paljon potentiaalia!

Digivarikolla on ollut hienoa huomata miten muutoskyvykkyyttä voi kehittää, kun yksin- ja mikroyrittäjille tarjotaan kohdennettuja sisältöjä ja tarkastellaan kehittämistarpeita yrityskohtaisesti.

Kiitos kaikille osallistujille, Futuremarjalle ja rahoittajalle!

Kirjoittaja