Aloittavien maatilayrittäjien liiketoiminta- ja talouskoulutus 

19.6.2023

Aloittavien maatilayrittäjien liiketoiminta- ja talouskoulutus on aihe, josta allekirjoittanut teki taannoin opinnäyteyön ylemmän AMK tutkinnon osana Suomen Yrittäjäopistolle. Opinnäytetyö käsitteli talouskoulutuksen suunnittelua nuorille yrittäjille, jotka ovat ostamassa maatilayritystä ja ovat suorittaneet jo maatalouden perustutkinnon.  

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Maatilayrityksen ostaminen itsessään ei ole kovinkaan hankala operaatio, koska siihen voi ostaa ulkopuolista asiantuntija-apua, mutta mitäs sen jälkeen ja ennen sitä. Ennen maatilayrityksen ostamista uuden yrittäjän olisi tutustuttava ostettavan yrityksen nykytilaan, niin taloudellisesti kuin strategisesti. Olisi ymmärrettävä kuinka maatilayrityksessä tulonmuodostus tapahtuu. Maataloustoiminnassa hyvin tyypillistä on se, että myytäviä tuotteita ei voida hinnoitella itse. EU-tukia maksetaan myös tietyin ehdoin ja aikataulullisesti muutaman kerran vuodessa. Tämä luo yritystoimintaan painetta rahojen riittävyydestä vuoden jokaiselle kuukaudelle.  

Teetin opinnäytetyötä varten kyselytutkimuksen maatilojen sidosryhmille. Kyselyssä haluttiin tietää olisiko erilliselle talouskoulutukselle tarvetta nuorten aloittavien maatilayrittäjien talousosaamisen lisäämiseksi. Vastaukset olivat hyvin yksimielisiä siitä, että koulutuksesta nähtiin olevan hyötyä. Erityisen tärkeänä pidettiin budjetin laadintaa ja sen hallintaa, toisena tärkeänä tekijänä nousi esiin velan hallinta eli ymmärrys velan otosta ja takaisinmaksukyvystä. Kolmantena tekijänä esiin nousi talouslaskelmien tulkinta ja taloudellinen lukutaito. Yrittäjien olisi kyselyn mukaan hallittava erinomaisesti oman yritystoimintansa talousjohtaminen ja sitä kautta kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Taloushallinto taas nähtiin palveluna, joka voitaisiin ulkoistaa kokonaan mutta sitä olisi kuitenkin hyvä ymmärtää jossain määrin. 

Strateginen suunnittelu ja tulevaisuuteen katsominen olisi myös erityisen tärkeää aloittaa maatilayrityksissä jo hyvissä ajoin ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta. 

Strateginen suunnittelu ja tulevaisuuteen katsominen olisi myös erityisen tärkeää aloittaa maatilayrityksissä jo hyvissä ajoin ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta. Nuorella yrittäjällä on todennäköisesti hieman erilainen strateginen näkemys yrityksen tulevaisuudesta, kuin luopuvalla polvella. Asiaa voidaan miettiä myös yrityksen elinkaariajattelun kautta, jossa luopuva osapuoli ottaa mukaan tulevan jatkajan ja hänen kehittämissuunnitelmansa. Yritystä kehitetään tulevan sukupolven suuntaan, jolloin omistajuus vaihtuisi vain matkalla sopivan hetken tullen, jolloin yrityksen elinkaari ja kehitys pysyisi tasaisena. 

Sari Kentta.

Sari Kentta  

yritystoiminnan kouluttaja

sari.kentte(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin