Koulutuksella valmiuksia Tulevaisuuden Tilitoimistoille Iisalmessa

Kaksi henkilöä läppärillä.

Koulutus lähti tilitoimistoyritysten tarpeista

Tulevaisuuden Tilitoimisto -yritysryhmähanke lähti Iisalmen alueen tilitoimistoyritysten tarpeista, jotka oli tunnistettu Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden taholta. Kumppaniksi lähdettiin hakemaan sopivaa koulutusorganisaatiota, joka pystyisi vastaamaan tarpeisiin.

– Yritysryhmähanketta valmistellessa hankkeeseen tarvittava asiantuntijataho kilpailutettiin sopivaksi katsottujen koulutusorganisaatioiden keskuudesta. Suomen Yrittäjäopisto jätti kilpailutukseen tarjouksen ja kun yritysryhmän jäsenet pitivät esitettyä koulutussisältöä kohderyhmälle sopivana, niin sen perusteella Yrittäjäopisto valikoitui kokonaisuuden toteuttajaksi, kertoi Eija Heilio Iisalmen elinvoimapalveluista.

Lopulliset sisällöt hiottiin yhdessä kuntoon, tarjouspyynnön teemojen sekä kouluttajan kokemusten perusteella yhteistyössä.

Teemakoulutuksia tunnistettuihin tarpeisiin

Hankkeessa toteutettiin kuusi teemakoulutusta verkossa, joissa käsiteltiin mm. oman yritystoiminnan kehittämistä digitalisaation myötä, haasteellisia taloushallinnon tilanteita, palvelumuotoilua sekä yrityskaupan toteuttamista ostajan ja myyjän näkökulmasta. Näiden lisäksi koulutuksien välissä yritykset saivat yrityskohtaista konsultointia siitä, miten käsiteltyjä asioita voitaisiin hyödyntää omassa liiketoiminnassa.

Koulutusten tavoitteena oli kehittää tilitoimistojen osaamista haastavissa ja harvoin toistuvissa taloushallinnon tilanteissa. Sparrauksissa tarjosimme keskusteluapua oman tilitoimiston kehittämiseen liittyvissä asioissa ja käytännön kysymyksissä koulutuksiin liittyen, kertoi yritystoiminnan kouluttaja Kirsi Övermark.

Tilitoimistot osallistuivat aktiivisesti teemakoulutuksiin ja yrittäjät pohtivat omissa konsultaatiotilanteissaan oman liiketoimintansa kehittämiskohteita.

Kirsi Övermark, SYO

Konkretia loi aktiivisuutta ja tuloksia

Kokonaisuudessaan hankkeeseen osallistui kahdeksan yritystä. Tilitoimistot osallistuivat aktiivisesti teemakoulutuksiin ja yrittäjät pohtivat omissa konsultaatiotilanteissaan oman liiketoimintansa kehittämiskohteita. Koulutuksen yleisarvosana oli 4/5.

– Koulutuskokonaisuus oli hyvä ja antoi ajattelemisen aihetta sekä työkaluja tulevaisuuden haasteisiin tilitoimistoalalla, kertoi osallistunut yrittäjä.

Hankkeessa tuotetut materiaalit jaettiin verkkopalvelun kautta tilitoimistoille jatkohyödyntämistä varten. Näin varmistettiin, että asia sai jäädä hautumaan, ja kun aihe on yrityksessä ajankohtainen, oikea tieto löytyy helposti.

Koulutuskokonaisuus oli hyvä ja antoi ajattelemisen aihetta sekä työkaluja tulevaisuuden haasteisiin tilitoimistoalalla.

Osallistunut Yrittäjä

– Yrittäjät vastasivat palautteessaan, että koulutuksesta sai ajantasaista asiatietoa monesta eri aihealueesta, joihin tilitoimistot voisivat tekemistään jatkossa painottaa nykyistä vahvemmin. Hankkeesta sai paljon ajattelemisen aihetta tilitoimistoyrityksen toiminnan kehittämiseen, kertoi Heilio.

Koulutus vastasi hyvin tilitoimistojen tieto- ja osaamistarpeisiin. Osallistujat halusivat kehittyä vastaamaan haastavampiin taloushallinnon tilanteisiin kuin myös tuottamaan sellaista palvelua, mitä asiakkaat nykyään ja etenkin tulevaisuudessa tarvitsevat. Tämä tarkoittaa entistä useammin konsultoivaa otetta ja palvelun tuottamista asiakkaalle helpolla tavalla.

Tulevaisuuden tilitoimista -yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimi Iisalmen elinvoimapalvelut, ja sen rahoitti Leader-ryhmä Ylä-Savon Veturi ry.

Iisalmen yrityspalveluissa alueen yrittäjien tukena työskentelevät yritysasiantuntijat Katri Tuunela ja Eija HeilioKuva: Eija Heilio
Leaderin logo.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
Mies kannettavalla tietokoneella, kuulokkeet päässä ajasta ja paikasta riippumattomissa verkko-opinnoissa Suomen Yrittäjäopistossa

Kiinnostaako sinua yritystoiminnan kehittäminen?

Lue lisää Yrittäjäopiston joustavista verkkokoulutuksista