Anne Vanhala ja Taina Rautakoski kirjoittavat SYOblogissa.

Yritysvastuusta kilpailuetu

Tulevaisuuden liiketoiminnassa yritysvastuu ja kestävä kehitys tulevat olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Jokaisen yrityksen tulisi huolehtia niistä omalta osaltaan, jotta maapallo säilyisi elinkelpoisena.

Yritysvastuulla tarkoitetaan vastuullista yritystoimintaa, jossa huomioidaan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Tällainen toimintatapa:

  • parantaa yrityksen taloudellista ja tuotannollista tehokkuutta
  • lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseen
  • kasvattaa lisäksi tuntuvasti yrityksen arvoa, brändiä ja mainetta
  • kehittää yrityksen riskienhallintaa
  • parantaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa
  • vahvistaa yhteiskunnallista hyväksyntää toiminnalle.

Vastuullisuus kestävämpää ja parempaa tapaa tehdä liiketoimintaa

Vastuullisuus ei ole mikään uusi juttu, vaan siitä on puhuttu jo parin vuosikymmenen ajan. Kyse ei ole myöskään trendistä tai muoti-ilmiöstä, joka tulee ja menee ohi. Kyse on yksinkertaisesti kestävämmästä ja paremmasta tavasta tehdä liiketoimintaa.

– Suuren yleisön huomion vastuullisuus sai vuonna 2018, kun IPCC (hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli) julkaisi raportin maapallon keskilämpötilan noususta. Myös erilaiset yritysskandaalit – kuten Rana Plazan tekstiilitehtaan romahtaminen ja Volkswagenin päästöskandaali – ovat olleet omiaan kiinnittämään huomiota vastuullisuuteen. Lisäksi erilaista lainsäädäntöä on vireillä vastuullisuuden osalta. Se, että vastuullisuus tulee pakolliseksi ainakin isommille toimijoille, lisää luonnollisesti huomiota ja kiinnostusta asiaan, toteaa yritysvastuun asiantuntija Anne Vanhala Bonfide Oy:sta.

Vastuullisuudessa kyse on yksinkertaisesti kestävämmästä ja paremmasta tavasta tehdä liiketoimintaa.

Yritysvastuu mielletäänkin usein yleisessä keskustelussa isojen yritysten tehtäväksi. Tämä johtuu siitä, että tyypillisesti isot yritykset kertovat laajasti vastuullisuudesta ja niiden vastuullisuustyöstä kirjoitetaan myös mediassa.

– Suuret yritykset, joissa monesti yritysvastuuasiat ovat jo kunnossa, edellyttävät ja tulevat edellyttämään tätä myös alihankkijoiltaan. Yritysasiakkaat ja kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, jolloin yritysvastuun arvo korostuu koko ajan enemmän, toteaa Suomen Yrittäjäopiston yritystoiminnan kouluttaja Taina Rautakoski.

Yrityksille suunnatut verkkotapahtumat

Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi Suomen Yrittäjäopistolla starttaa alkuvuodesta 2022 mikro- ja pk-yrityksille suunnatut verkkotapahtumat, joiden tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta ja ymmärrystä yritysvastuusta sekä antaa työkaluja yritysvastuutyön aloittamiseen tai kehittämiseen yrityksessä. Asiantuntijana toimii Bonfide Oy:n Anne Vanhala, jolla on  pitkä kokemus yritysvastuun edistämistyöstä yrityksissä.  

Vanhalan mukaan kuilu isompien yritysten ja pienyritysten vastuullisuustyössä on suuri. Yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin lisätä pienyritysten osaamista vastuullisuudesta ja erityisesti oppia tunnistamaan oman toiminnan merkittävimmät vaikutukset – niin hyvässä kuin pahassa – liittyen ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan.

– On tärkeää, että voimme auttaa pienyrityksiä kehittämään toimintaansa nostamalla vastuullisuus keskiöön, Vanhala toteaa.

”Kuilu isompien yritysten ja pienyritysten vastuullisuustyössä on suuri.”

Vaikka vastuullisesta liiketoiminnasta puhutaan ja kirjoitetaan paljon, on huomattu, että erityisesti mikroyritykset, pk-yritykset sekä uutta yritystoimintaa aloittavat kaipaavat konkreettista tietoa yritysvastuusta. 

– Osallistumalla saat tietoa ja käytännönläheisiä neuvoja miksi yritysvastuu kannattaa ja millaisia hyötyjä siitä seuraa; muun muassa miten yritysvastuun teemoilla voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta, kilpailukykyä jne., mitä yritysvastuu sisältää ja miten yritysvastuuta toteutetaan käytännössä. Nyt on oiva mahdollisuus lähteä mukaan oppimaan yritysvastuusta ja aloittaa pienin askelin yritysvastuutyö omassa yrityksessä, kannustavat Taina ja Anne.

Kuvassa Anne Vanhala ja Taina Rautakoski
Kuvassa Anne Vanhala Bonfide Oy:stä ja Taina Rautakoski Suomen Yrittäjäopistolta.

Verkkotapahtumat osa Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanketta

Vastuullisuuteen liittyen on starttaamassa Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysvastuutyön aloittamista tai kehittämistä mikro- ja pk-yrityksissä. Yritys saa konkreettisia vinkkejä ja työkaluja liiketoimintaa tukevan vastuullisuustyön rakentamiseen.

Kysy lisää hankkeesta!

Lisätietoja hankkeesta antaa yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö Taina Rautakoski, Suomen Yrittäjäopisto, taina.rautakoski(a)syo.fi.


Jutun koonnut:

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
henna.leppinen(a)syo.fi


Lisätietoa hankkeesta:

Taina Rautakoski
yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö
Suomen Yrittäjäopisto
taina.rautakoski(a)syo.fi. 
Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Arkistot