Työllistä taidolla -palvelu työnantajuuteen ja työntekijän palkkaamiseen, Suomen Yrittäjäopisto.

Sysselsätt skickligt

Tjänsten är planerad i första hand för ensamföretagare och små företag, som har behov av att rekrytera eller låta utföra arbete.

Tjänsten är helt avgiftsfri för ditt företag. Anmälningstiden har tagit slut 30.4.2021.

Gratis sakkunnigtjänst åt företag

Anmälningstiden har tagit slut 30.4.2021.

Sysselsätt skickligt – sakkunnigtjänsten hjälper

Företagare, har du mycket att göra, tiden räcker inte till och dagarna blir långa? Funderar du på att hjälpande händer skulle behövas, men att det känns krångligt att anställa arbetskraft?

Det kan kännas riskfyllt att anställa arbetskraft, krångligt att fungera som arbetsgivare och arbetsdrygt att på sidan om företagsverksamheten kartlägga olika alternativ.

Den avgiftsfria tjänsten ger dig behändigt grundkunskaper i att fungera som arbetsgivare. Du får pålitlig information om rekrytering och anskaffande av arbetskraft.

Tjänsten Sysselsätt skickligt erbjuder dig

  • kunnande för rekrytering samt inköp, inhyrning eller annan anskaffning av arbete,
  • grundläggande färdigheter att sköta arbetsförhållande- och avtalsärenden
  • pålitlig information om sätt att köpa in arbetskraft och rekryteringskanaler
  • en konkret, just för dig gjord plan för hur du går vidare
  • tilläggsmaterial om ämnet

Till stöd för tillväxt för ensamföretagare och små företag

Tjänsten stöder företagens tillväxt genom att erbjuda information och rådgivning om rekrytering, inköp av arbete och andra sätt att anskaffa arbetskraft samt i frågor som berör rollen som arbetsgivare.

För ensamföretagare och små företag

Sysselsätt skicligt -tjänsten har planerats för ensamföretagare som vill växa och små företag.

Den är tänkt att stöda tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Dess målsättning är, att arbets- och avtalsförhållanden skall börja på bästa sätt.

Tjänsten är planerad i första hand för ensamföretagare och små företag, som har behov av att rekrytera eller låta utföra arbete. Fastän du endast funderar på möjligheten att köpa in arbetskraft, är redan det en god orsak att söka till tjänsten.

Fastän du inte i detta skede ämnar anställa någon, lönar det sig att skaffa pålitlig information för framtiden, helt gratis. Du kan komma att behöva den snabbare än du tror.

Sysselsätt skickligt – skaffa dig kunnande att fungera som arbetsgivare nu.

Työllistä taidolla -palvelu työnantajuuteen ja työntekijän palkkaamiseen, Suomen Yrittäjäopisto.

Vad ingår i tjänsten?

Det går inte mycket av din tid till rådgivningstjänsten – i sin helhet bara ca 2-5 timmar.

Vi kartlägger individuellt och konfidentiellt ditt företags behov av att anställa eller köpa in arbetskraft. Vi ger dig råd personligen och utgår från ditt företags nuläge.

Rådgivningstillfällena ordnar vi på det sätt som passar dig bäst – även per telefon eller videosamtal.

Tjänstens innehåll

I tjänsten ingår en kartläggning av ditt företags situation och behov av rådgivning, 1-3 timmar personlig rådgivning samt en avslutande rådgivning.

Dessutom får du mycket tilläggsmaterial och en personlig skriftlig plan för hur du skall gå vidare framöver.

Gratis tjänst

Tjänsten finansieras av NTM-centralen och den är helt avgiftsfri för ditt företag.

Tjänsten Sysselsätt skickligt är en sakkunnigtjänst som NTM-centralen avgiftsfritt erbjuder ensamföretagare och små företag i hela landet.

Suomen Yrittäjäopisto fungerar som tjänsteproducent.

TE-palveluiden logo.
ELY-keskuksen logo.

Anmäl dig till tjänsten

Anmälningstiden har tagit slut 30.4.2021.

Fråga mer

Vi betjänar i hela Finland.

Pekka Käyhkö.

sakkunig
Pekka Käyhkö
040 593 7948
pekka.kayhko(a)syo.fi

Tapio Vuorenmaa.

sakkunig
Tapio Vuorenmaa
050 309 6766
tapio.vuorenmaa(a)syo.fi

Saila Saarelma.

sakkunig
Saila Saarelma
040 735 6160,
saila.saarelma(a)skumppani.fi

Jarmo Kauppinen.

sakkunig
Jarmo Kauppinen
040 025 4836
jarmo.kauppinen(a)tonoman.fi

Asta Salminen.

kontaktperson
Asta Salminen
050 309 6766
asta.salminen(a)syo.fi

Se mer

Gratis Sysselsätt skicligt -tjänsten betjänar dig i hela Finland.