Yhteishankintakoulutukset Pohjois-Karjalassa, Suomen Yrittäjäopisto.

Pohjois-Karjalan Rekry- ja TäsmäKoulutukset

Rekry- ja TäsmäKoulutukset tukevat yrityksesi kasvua, olitpa sitten rekrytoimassa uutta väkeä tai päivittämässä nykyisen henkilöstön osaamista.

Hyödynnä kustannustehokkaat koulutusmallit ja kehitä yrityksesi osaamista joustavasti räätälöydyillä toteutuksilla!

Eri alojen koulutukset pk- ja mikroyrityksille

Pohjois-Karjalassa toteutamme Rekry- ja TäsmäKoulutuksia pk- ja mikroyritysten tarpeisiin.

Koulutusaloja


Tarjoamme myös muuta koulutusta ammatilliseen kehittymiseen, kuten asiakaspalveluun ja digitaitoihin, vuorovaikutukseen ja viestintään sekä prosessi-, projekti- ja laadunhallinnan osaamiseen.

Tutustu tai kysy lisää

Opi tekemään henkilöstösuunnitelmia

Osaava työntekijä on kannattava sijoitus.

Koulutusten sisältö


Kaupan ja hallinnon ala

Kaupan ja hallinnon alalla tarjoamme koulutusta taloushallintoon, henkilöstöhallintoon sekä myyntiin, markkinointiin ja projekteihin. Valitse aihealueista omaan tarpeeseesi parhaiten sopivat osiot.

Katso esite (pdf avautuu uuteen välilehteen).

Taloushallinnon osaajaksi voit opiskella joustavasti verkossa

Taloushallinto

Taloushallinnon koulutus parantaa taloushallinnon perusteiden hallitsevan ammattitaitoa. Se syventää ja laajentaa  taloushallinnon ammatillista osaamista.

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus
 • Sisäinen laskenta
 • Palkanlaskenta

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon koulutus sopii moneen eri tarpeeseen ja kaikille toimialoille. Se sopii sekä esimiesasemassa että henkilöstöhallinnon muissa tehtävissä toimivalle.

Koulutus kehittää henkilöstö- ja esimiestyössä tarvittavaa strategista ajattelua sekä työyhteisön johtamistaitoa esimerkiksi muutostilanteissa.

 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Markkinointi, myynti ja projektit

Syvennä osaamista yrityksen myynnin ja markkinoinnin toteuttamisessa ja projektien läpiviemisessä. Koulutus antaa välineitä digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Koulutus sopii sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä työskentelevälle että johtavassa asemassa toimivalle.

 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalisen myynnin kehittäminen
 • Brändin kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

Työtehtäviä tukevia aiheita

Koulutuksiin voidaan myös räätälöidä osia muista työtehtävää tukevista teemoista kuten esimerkiksi:

 • asiakaspalvelu ja työelämäosaaminen,
 • hankintaprosessit ja kilpailutus,
 • Word, Excel ja PowerPoint
 • O365-käyttöönotto ja tietoturva.

Monialaosaaminen

Monialaosaamisen koulutukset sopivat monilla eri aloilla toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään

 • asiakaspalveluosaamista,
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja,
 • prosessi- ja projektinhallintaosaamista
 • ja digiosaamista


Koulutus antaa osaamista erilaisten asiakasryhmien ja asiakkuuksien hahmottamiseen. Se parantaa valmiuksia hyödyntää asiakastietoa palvelu- tai myyntityössä. Se opettaa hallitsemaan nykyaikaisen myyntityön prosesseja ja välineitä. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia prosesseissa ja projekteissa sekä johtaa niitä.

Katso esite (pdf avautuu uuteen välilehteen).

Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi.

Asiakaspalveluosaaminen

 • asiakaspalvelua
 • myyntiä ja markkinointia
 • palvelumuotoilua

Digiosaaminen myyntityössä

 • mahdollisuus opiskella B2B- ja B2C -myyntityötä

Prosessit ja projektit

 • tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen
 • hankintaprosessi ja kilpailutus
 • projektin johtaminen
 • projektin hallinta

Lisämahdollisuudet

Koulutukseen voidaan räätälöidä osia muista työtehtävää tukevista koulutuksista kuten esimerkiksi

 • Word, Excel, PowerPoint, O365
 • tietoturva
 • projektinhallinta
 • liike-elämän englanti ja ruotsi
 • matematiikka
 • erilaiset työelämässä tarvittavat korttikoulutukset.

Puupohjaiset tuotantoprosessit

Puupohjaisten tuotantoprosessien koulutuksen tavoite on antaa valmiudet alalle työllistymiseen tai lisätä esimerkiksi yrityksen työntekijöiden moniosaajuutta.

Koulutusmuoto

Koulutuksen toteutustavat sovimme yhteistyöyrityksen kanssa samalla, kun sovitaan muut asiat, kuten

 • koulutuksen kokonaispituus
 • tietopuolisen opiskelun sisältö
 • työssäoppimisjaksolla valittavissa olevat työtehtäväalueet

Referenssejämme muun muassa

 • Keitele Group Oy
 • Isku Oy
 • Jeld Wen Oy
 • Anaika Wood Group Oy
 • Tiivi Oy

Puupohjaisten prosessien koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 30 % ajasta tietopuolista opiskelua yrityksen välittömässä läheisyydessä ja 70 % käytännön työssäoppimista yrityksessä.

Katso esite (pdf avautuu uuteen välilehteen).

Kädentaidoistasi ammatiksi. Työskentelyä puuntyöstökoneella.

Teknologiateollisuus

CAD-ohjelmistot

CAD-tekniikan koulutus lisää ja syventää tietokoneavusteisen 2D-piirtämisen tai 3D-mallintamisen osaamista. Koulutuksen avulla voi myös päivittää osaamisensa uusimpiin ohjelmaversioihin.

Opiskeltavaksi voi valita oman tarpeen mukaan yhden tai useamman ohjelman. Tarkempia sisältöesimerkkejä saat alla olevista linkeistä.

Valittavat CAD-ohjelmat


Tarvittaessa räätälöimme koulutuksen yhdessä  kanssasi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Tällöin koulutukseen voi sisällyttää muitakin aiheita, jotka tukevat alan työtehtävässä toimimista.

Katso esite (pdf avautuu uuteen välilehteen).

CAD-tekniikan verkkokoulutus.

Jäitkö jokin mietityttämään? Kysy lisää meiltä!

Kaupan ja hallinnon ala
Monialaosaaminen

Jussi Keskinen
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

Teknologiateollisuus
Puupohjaiset tuotantoprosessit

Juha Koivula
040 480 9982
juha.koivula(a)syo.fi

Lisätietoja koulutusmalleista:

TE-palveluiden logo.

Katso video Täsmäkoulutuksesta

Huomaathan, että videossa ei ole tekstitystä.
DreamBroker-kanavallamme voit katsoa videon koko ruudun kokoisena (avautuu uuteen välilehteen).