Koulutuksia työelämälähtöisesti.

Miten yritys hyötyy työssäoppimisesta?

Yritykselle työssäoppiminen tarjoaa erinomaisen tavan tutustua tekijään ja kenties rekrytoida riveihinsä ammattilainen, jonka osaamiseen ja koulutukseen on itse päässyt vaikuttamaan.

Mitä on työssäoppiminen Pätevöidy päivittämällä -koulutuksessa?

Työssäoppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta.

Yritykselle työssäoppiminen tarjoaa erinomaisen tavan tutustua tekijään ja kenties rekrytoida riveihinsä ammattilainen, jonka osaamiseen ja koulutukseen on itse päässyt vaikuttamaan.

Sen aikana koulutettava opiskelija pääsee perehtymään yrityksen töihin ja tuo myös yritykselle lisäarvoa omalla osaamisellaan.

Työssäoppimisen järjestelytavat vaihtelevat

Työssäoppimisen ehdot ja tavat vaihtelevat hieman riippuen siitä, mistä koulutuksesta on kyse. Tämän sivun tiedot koskevat ensi sijassa työssäoppimista Pätevöidy päivittämällä -verkkokoulutuksen osana. Osa tiedoista pätee myös työssäoppimiseen yleensä.

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Jos sinulle herää lisäkysymyksiä työssäoppimisesta tai haluat tarkennuksia asiaan, ota rohkeasti yhteyttä meihin! Kerromme mielellämme lisää asiasta.

Uudelle uralle -työssäoppiminen.

Työssäoppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta.

Ammatillinen koulutus ja työssäoppiminen

Koulutussopimus

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta laaditaan kirjallinen koulutussopimus työnantajan kanssa. Sopimuksessa määritellään jakson tavoitteet, kesto ja työssäoppimisen aikana noudatettavat työajat.

Työssäoppiminen ja verkko-opinnot

Opinnot koostuvat työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja opiskelijan itsenäisesti suorittamista verkko-opinnoista.

Työssäoppiminen sisältää tutkinnon osan näytön. Näytön vastaanottamiseen saa perehdytyksen Suomen Yrittäjäopistolta.

Uudelle uralle -työssäoppiminen. Kuvassa kaksi henkilöä ison hehkulampun molemmin puolin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät koulutusalan ja suoritettavan koulutuskokonaisuuden mukaan.

Koulutuksen maksimikesto on 100 päivää, josta työssäoppimista on noin 60–70 %. Tarkemmat ajankohdat sovitaan koulutussopimuk­sessa.

Ammattitaito viimeistellään työpaikalla

Kouluttajan rooli

Suomen Yrittäjäopiston kouluttaja valmentaa opiskelijaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ja pitää yhteyttä työnantajaan.

Kouluttajataho huolehtii koulutusaikana tarvittavista opiskelijan vakuutuksista.

Työnantajan rooli

Työnantaja tarjoaa edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle, ja opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja.

Työpaikkaohjaaja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, ohjaamisesta, oppimisen tukemisesta ja arvioinnista.

Työssäoppimisaika on työnantajalle maksutonta, ja opiskelijan vakuutukset hoitaa kouluttava oppilaitos.

Opiskelijan rooli koulutuksen aikana

Opiskelija noudattaa sovittuja pelisääntöjä ja opiskelee tavoitteiden mukaisesti ammatissa vaadittavia tietoja ja taitoja.

Työssäoppimisen aikana ei makseta palkkaa, vaan työssäoppiminen on osa työvoimakoulutusta ja opiskelija saa työvoimakoulutuksen etuudet.

Osaava työntekijä on kannattava sijoitus!

Suomen Yrittäjäopisto