SYOblogin vierailijana Helena Lehkonen

Valmistaudu kuntakentän muutokseen

Arvojohtaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kuntakentällä on edessään totaalinen muutos. Rakenteet muuttuvat ja työtehtävät muuttuvat. Myös ihmisten odotukset ja tarpeet tulevat muuttumaan. Nyt pitää osata johtaa valintoja ja aina kun tehdään valintoja, ollaan tekemisissä arvojen kanssa.

Arvot otetaan käyttöön, kun kaikkea ei voi tehdä. Ihminen motivoituu toimintaan, kun hän uskoo tai tietää, että toiminnalla on mahdollista saavuttaa tärkeitä arvopäämääriä. Uskolla on yhtä suuri merkitys kuin tiedolla – joskus jopa suurempi.

Otetaan esimerkki kosmetiikkateollisuudesta. Kauneus on arvo. Sen saavuttamiseksi miljardit ihmiset ovat valmiita ostamaan erilaisia voiteita, vaikka niiden tehon tiedetään olevan olematon. Kaikesta tiedosta huolimatta, vahva usko, jota ylläpidetään tehokkaalla viestinnällä, vie kaltaiseni keski-ikäisen naisen kuukausittain täydentämään purnukkavarastojaan.

”Nyt pitää osata johtaa valintoja ja aina kun tehdään valintoja, ollaan tekemisissä arvojen kanssa.”

Arvoista puhutaan paljon, mutta niiden käsite on ”hämärä ja ongelmallinen (von Wright). Kuntajohtajien ja -päättäjien on viimeistään nyt tunnistettava ne arvot, jotka tulisi nostaa keskiöön. Nyt tuleekin havainnoida monipuolisesti millaisia arvoviestejä kunnan sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä kumpuaa.

Arvojen tunnistamisen jälkeen on tehtävä valintoja. Taloudelliset reunaehdot ovat tosiasia, joten kipeitä valintoja joudutaan tekemään. Sen ymmärtäminen on tärkeää, jotta osataan todella keskittyä olennaiseen, niin johtamisessa kuin viestinnässä.

Tulee myös tunnistaa uskomukset, jotka haittaavat uudenlaisten toimintamallien syntymistä, ja johtamista tukevalla viestinnällä ohjata ihmisiä muuttamaan käyttäytymistään.

”Kuntajohtajien ja -päättäjien on viimeistään nyt tunnistettava ne arvot, jotka tulisi nostaa keskiöön.”

Arvot, strategia, johtaminen, viestintä ja toiminta kietoutuvat yhteen. Niiden tulee olla linjassa ja tukea arvojen mukaisten tavoitteiden saavuttamista.

Helppoa ei tule olemaan. Vanhat toimintamallit ja uskomukset ovat syvällä. Onnistuminen alkaa tutustumisesta omaan itseen ja omaan arvomaailmaan ja uskomuksiin. Kun ymmärtää itseä, on helpompi ymmärtää muita ja muuttaa omaa toimintaansa ja johtamistaan tarvittaessa.

Suomen Yrittäjäopiston kuntajohtajille ja -päättäjille suunnattu koulutus on oivallinen startti uuden ajan johtamiseen valmistautumisessa.

Kollektiivinen johtaminen – kaikille samaa – on vanhentunutta ajattelua. Uuden ajan johtaja tunnistaa yksilöiden erilaiset arvot ja osaa ottaa ne huomioon johtaessaan organisaation toimintaa kohti uutta. Arvojohtamisen aika on nyt!

”Arvojohtamisen aika on nyt!”

Tutustu kunta-alan koulutuksiin


Helena Lehkonen
KT, asiantuntija, Tacit Oy
helena.lehkonen(a)tacitco.com

Helena Lehkonen

Arkistot