SYOblogi: Työnantaja ja esimies - kaksi eri roolia. Ilkka Raukola, yritystoiminnan kouluttaja.

Työnantaja ja esimies – kaksi eri roolia

Maatilayritykset tarvitsevat koko ajan enemmän ulkopuolista työvoimaa, koska yrityskoko kasvaa, yritykset erikoistuvat ja toimiala monipuolistuu.

Usein maatilalla ei ehkä ajatella asiaa sen enempää vaan ykskaks huomataan, että ollaan sekä työnantajia että esimiehiä. Ja hyvä niin, koska työnantajaksi ryhtyminen on luonnollinen vaihe yrityksen elinkaaressa silloin, kun toiminta kasvaa ja yrittäjien oma työaika tai osaaminen ei enää riitä.

Työvoiman palkkaamiseen täytyy kuitenkin myös olla varaa ja toiminta tulee järjestää niin, että palkkakulut eivät ole vain kuluerä vaan ne parantavat tuottavuutta. Jotain voi ajatella olevan pielessä, jos yrittäjälle jää vain palkanmaksun ilo ja hyvä mieli siitä, että on osallistunut kansallisiin työllistämistalkoisiin.

 

Työnantajan tehtäviin kuuluu vastata lainsäädännöllisistä velvoitteista, jotka palkkasuhteen mukana tulevat. Täytyy siis maksaa palkkaa vaatimusten mukaan, huolehtia työajan seurannasta, työterveydestä tai työturvallisuudesta.

Ennen kaikkea työnantajan tulee huolehtia siitä, että oma yritys menestyy ja talouden tunnusluvut pysyvät kunnossa. Vain menestyvä yritys tarjoaa edellytykset hyvälle esimiestoiminnalle, ja terveellä pohjalla oleva yritys on sekä työntekijän että työnantajan etu.

Palkkatyövoiman käyttö ei ole sosiaalista toimintaa.

 

Esimies toimii työpaikalla työnantajan edustajana. Esimiehellä on vastuu saada työ sujumaan, niin että tavoitteet ovat selkeät ja niihin päästään, kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja työyhteisö kehittyy.

Esimies on myös se, jonka pitää osata johtaa ihmisiä, saada heidät motivoitumaan ja tekemään se, mitä pitääkin. Hänellä tulee olla hyvä käsitys omista käyttäytymismalleistaan ja hänen tulee osata lukea muiden ihmisten käyttäytymistä.

Helppoa, vai mitä?

 

Maatilayrityksessä käy usein niin, että työnantaja- ja esimiesroolit ja niiden vaatimukset tulevat yhtä aikaa samoille henkilöille. Ja siinä on aika paljon opettelemista.

On suurta viisautta ymmärtää, missä on hyvä ja missä täytyy nöyrtyä ja myöntää olevansa kehityskelpoinen mutta ei valmis.  Ja on suurta viisautta valmistautua työnantaja- ja esimiestehtäviin suunnitelmallisesti, osana koko yrityksen strategiaa.

Valmistautumisen voi aloittaa vaikkapa Maatilayrityksen esimiesvalmennuksessa.

 

Ilkka Raukola

 

 

 

 

 

Ilkka Raukola
yritystoiminnan kouluttaja
ilkka.raukola(a)syo.fi

 

On suurta viisautta ymmärtää, missä on hyvä ja missä täytyy nöyrtyä ja myöntää olevansa kehityskelpoinen mutta ei valmis.

Arkistot