SYOblogi: Tässä on nyt niin kaikenlaista ja monenlaista. Minna Rintamäki, yritystoiminnan kouluttaja.

”Tässä on nyt niin kaikenlaista ja monenlaista”

Teetimme tammi-helmikuussa opiskelijoillamme pienen kyselyn koskien meidän valmennuksiamme. Tarkoitus oli myös selvittää sitä, miten kiirettä koetaan ja lisääkö opiskelu kiireen tuntua. Itse kullakin on välillä kiire, johtuen milloin mistäkin. Kiire voi olla todellista tai kuviteltua, ja yhtä hyvin se voi olla omaa syytä kuin toisten aiheuttamaa. Välillä se on ihan vaan siitä, että asiat pankkoontuu, kun niitä ei saa tehtyä ajallaan (onneksi ne deadlinet on olemassa!) ja toisinaan töitä on vaan niin paljon. On myös ihmisiä, joilla ei koskaan tunnu olevan kiire ja kaikki asiat hoituvat kuitenkin sujuvasti ja ajallaan. Arvostan!

Nyt on kiire ja tää vaatii liikaa aikaa

Ryhmiä markkinoidessamme aika usein kuultu vastaus on: ”Nyt on niin kiire.”, ”Nyt on niin kaikenlaista.” tai ”Tää vaatii liikaa aikaa.” Epäilemättä näin usein onkin, elämäntilanteita kun on monenlaisia. Kiire voi olla väliaikaista esimerkiksi meneillään olevasta rakennusprojektista, rehunkorjuusta ja muista peltotöistä tai tilalla sillä hetkellä olevasta sorkanhoitajasta johtuen. Jokapäiväinen kiire taas kertoo jostain aivan muusta, nimittäin johtamistaidon puutteesta. Ei ennätetä pysähtyä suunnittelemaan tai oman ajankäytön hallinta on pielessä. Kyllähän asioita varmasti suunnitellaan enemmän tai vähemmän, mutta tietävätkö niistä kaikki, käydäänkö viikkopalavereja säännöllisesti?

Ajoittaista kiirettä koki vastaajista n. 40%, hyvin usein kiirettä tunsi n. 46% ja jokapäiväistä kiire oli n. 13%:lle vastaajista. Yksi henkilö kertoi kokevansa kiirettä vain hyvin harvoin. Eniten kiireen tuntua aiheutti töiden ajoittuminen tiettyyn aikaan, mikä on maatilayrittäjälle ”normaalia”. Peltojen kunnostus ympäri vuoden ei vaan onnistu ja huonosti se nurmi kasvaa marraskuulla. Ainakin vielä. Töiden liiallinen määrä, oman ajankäytön hallinta, suunnittelemattomuus ja työvoiman vähäisyys nousivat myös kärkiviisikkoon. Ei oikeastaan mitään yllättävää.

Miten Sinä helpotat kiirettä?

Monissa vastauksissa nousi seuraavat asiat esiin: töiden suunnittelu ja niiden aikatauluttaminen, töiden/asioiden priorisointi ja ylimääräisten asioiden karsiminen, olennaiseen keskittyminen. Erinomaisia keinoja kaikki ja kertovat myös omasta johtamistaidosta! Erittäin hyvä keino omaa jaksamista miettien oli myös yhden vastaajan vastaus: ”Varaan lomat hyvissä ajoin, jaksaa tehdä työrupeaman, kun on mitä odottaa.”

Entä miten vastaajat kokivat opiskelut meillä Suomen Yrittäjäopiston maatilayrittäjien valmennuksissa? Noin 87% vastaajista koki opiskelujen yhdistämisen arjen työhön olevan hyvin tai oikein helppoa. Yksikään ei kokenut opiskelujen yhdistämisen arkeen olevan mahdotonta. Perusteluina oli mm. ”koulutuspäivät on hyvissä ajoin tiedossa ja ne on voinut kalanteroida, sopiva määrä koulupäiviä työn oheen, vaatii pieniä järjestelyjä sekä tehtävät ja koulupäivät tuovat piristystä ja vaihtelua työnteon lomaan”.

Kyselyn tulosten perusteella tulemme huomioimaan oman ajankäytön hallinta-asioita vielä vahvemmin valmennuksissamme. Suunnittelemme uutta kokonaisuutta tähän liittyen, työnimenä ’Oman ajankäytön mestari’. Kiireen vähentäminen on usein kiinni pienistä asioista. Keinojen löytämiseen ei tarvita rakettitiedettä. Suunnitelmallisuudella, paremmalla itsensä ja muiden johtamisella, töiden priorisoinnilla ja oikeita asioita tekemällä saattaa myös oma vapaa-aika lisääntyä. Keksisitkö sille käyttöä? Ilman kiirettä.

 

Minna Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
minna.rintamaki@syo.fi

Entä miten vastaajat kokivat opiskelut meillä Suomen Yrittäjäopiston maatilayrittäjien valmennuksissa? Noin 87% vastaajista koki opiskelujen yhdistämisen arjen työhön olevan hyvin tai oikein helppoa.

Arkistot