nuoli-alas-ylos-80-sininen

Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen

16 joulukuun, 2020

Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä monipaikkaisella työllä. Joillakin alueilla ja aloilla on myös pula ammattitaitoisista työntekijöistä.

Muuttuvassa maailmassa osaaminen korostuu. Osaaminen on yrittäjän tärkein pääoma, joka auttaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja menestymään. Myös yrityksen työntekijöiden osaamisesta huolehtiminen on tärkeää. On tarve jatkuvalle oppimiselle.

Uusi osaaminen auttaa kehittymään ja uudistamaan toimintatapoja

Suomen Yrittäjät on kuluneen vuoden aikana toteuttanut Opetushallituksen rahoittamaa ammatillisen koulutuksen viestintähanketta, jossa muun muassa tehnyt yhteistyötä useiden koulutuksen järjestäjien, kuten Suomen Yrittäjäopiston kanssa sekä haastatellut lukuisia yrittäjiä.

Haastatteluissa on poikkeuksetta korostunut osaamisen merkitys yrityksen menestymiselle ja kilpailukyvylle: uusi osaaminen on auttanut yrittäjiä kehittymään ja uudistamaan yrityksen toimintatapoja. Laaja-alainen osaaminen ja tietämys on antanut itseluottamusta ja varmuutta työhön, joka näkyy asiakkaille.

Yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö on tärkeää

Yrittäjä tarvitsee ympärilleen verkostoa saadakseen herätteitä ja ideoita yrityksen toimintaedellytysten kehittämiseen sekä osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Hän tarvitsee myös kumppaneita ja työvoimaa, ja siksi ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Yhteistyön syventäminen ja laajentaminen hyödyttää molempia osapuolia. Työnantajalle oppilaitosyhteistyö tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa henkilöstön osaamista tai opiskelijasta tulevaisuuden työntekijä. Oppilaitokset ovat myös yritysten kehittämis- ja innovaatiokumppaneita.

Haastatellut yrittäjät rohkaisevat hyödyntämään ammatillista koulutusta ja oppilaitosten monipuolisia palveluvalikoimia. Oppilaitoksilla on yrittäjien mukaan paljon annettavaa, sillä ne tarjoavat alan viimeisintä tietoa ja pystyvät räätälöimään palveluita yritysten tarpeisiin.

Tukea yhteistyön sekä kehittämiskohteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen

Suomen Yrittäjien viestintähankkeen sivuilla voit tutustua yrittäjien haastatteluihin ja löydät lisätietoja ammatillisesta koulutuksesta ja konkreettisia esimerkkejä yhteistyön toteuttamiseksi.

Tänä syksynä Suomen Yrittäjät julkisti Yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta -kehittämisohjelman. Siinä tuodaan esille pk-yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen keskeisistä kehittämiskohteista ja niistä toimenpiteistä, joiden avulla yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö syvenisi ja laajenisi. Yhteistyössä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Anne Öhman
Anne Öhman
projektikoordinaattori
Suomen Yrittäjät
anne.ohman@yrittajat.fi

Opiskelijatarinansa SYOblogissa avaa Moona Kansanen
Arkkitehti, yrittäjä, opiskelija – opinnoista tukea farkkubisnekseen
Olen Moona Kansanen, 25-vuotias yksinyrittäjänainen Tampereelta. Koulutukseltani olen arkkitehti, ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Suomen Yrittäjäopistossa on näyttöjä vaille valmis. Näyttötutkinnon ja ...
Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...