nuoli-alas-ylos-80-sininen

Tulevaisuus nyt -verkko-opetuksen kehittäminen

2 huhtikuun, 2020

Suomen Yrittäjäopisto siirsi lähiopetuksensa verkkoon 16.3. alkaen. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaati nopeaa reagointia myös opetusalalla.

Valtaosa Suomen Yrittäjäopiston tutkintokoulutuksista on ollutkin verkossa jo vuosia. Yksittäisten verkkokurssien myyntiä on myös tehty jo vuodesta 2017 alkaen Koulutuskauppa.fi -palvelussa. Aiemmat kehitysaskeleet on saavutettu laaja-alaisen suunnittelun ja pilotoinnin avulla. Nyt tätä saavutettua osaamista on voitu hyödyntää nopeasti koulutuksissa, joihin muuttunut tilanne on vaikuttanut.

Lähiopetus verkkoon – tekninen ja pedagoginen näkökulma

Lähiopetuksena toteutettavan koulutuskokonaisuuden siirtäminen verkkoon ei ole yksinkertainen asia. Lähtökohtana tulee olla toimivat työkalut, niiden tekninen tuki sekä opetushenkilöstöllä riittävä tekninen ja pedagoginen osaaminen. Edellä mainitut perusasiat saavutetaan luonnollisesti pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja henkilöstön koulutuksella. Nopean tilanteen kannalta etumme on ollut, että meillä Suomen Yrittäjäopistolla edellä mainitut asiat ovat kunnossa.

Ennalta tiedettiin, että jokaisessa lähiopetuksena järjestettävässä koulutuksessa on lähipäivien lisäksi paljon monimuotoisuutta. Esimerkiksi kaikkien koulutusten materiaalit, tehtävät ynnä muut sisällöt ovat olleet jo pitkään Moodlessa. Oli siis luonnollista siirtää lähipäivätkin samaan ympäristöön. Jokainen ryhmä- ja opintojaksokohtainen lähipäivä päätettiin toteuttaa Moodlessamme jo käytössä olevassa Big Blue Button -lisäosalla toteutetussa virtuaaliluokassa. Joissain tapauksissa Moodlen työtilakohtaisuus asetti haasteita, joten rinnakkaiseksi toteutustavaksi valikoitui Teams-tapaamiset.

Teknisten ongelmien ratketessa jäi jäljelle enää pedagogisen puolen miettiminen. Lähipäivät piti osin käsikirjoittaa uudelleen. Vaikka virtuaaliluokka tarjoaakin mahdollisuuden toteuttaa opetusta aivan kuten se oikeassakin luokassa toteutettaisiin, nyt kaikkea synkronista opetusta ei tarvinnut enää tarjota kerralla. Opetuksen lähijakso ei enää yhtäkkiä ollutkaan sidottu sovittuihin päiviin vaan tarvittaessa opettajan läsnäoloa ja ohjausta voidaankin hajauttaa pienempiin jaksoihin koulutuksen ajalle. Lisääntynyt verkko-opetuksen määrä muodosti luonnollisesti piikin tuen tarpeeseen. Mm. kouluttajien ja opiskelijoiden perehdytyksen tarve sekä verkko-opetukseen liittyvät it-tuen tehtävät lisääntyivät nopeasti. Kaikki tarvittava tuki on kuitenkin pystytty takaamaan, kiitos hyvin suunniteltujen ja toimiviksi todettujen tukiprosessien.

Verkko-opetuksen kehittämisessä suunnitelmallisuus ja yhteistyö avainasemassa

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on nostanut esiin verkko-opetuksen suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen avainasioita. Oman kokemukseni perusteella oleellisinta kehitystyössä on välttää perinteisen tietohallinnon ja pedagogisen henkilöstön väliin jäävää kuilua. Verkko-opetuksen kehittämisen on oltava saumatonta. Yhtä saumatonta kuin tekniikka ja pedagogiikka itse aiheessa ovat. Suomen Yrittäjäopistossa tähän yhteistyöhön on panostettu jo kymmenen vuotta mm. pitäen verkko-opetuksen osana pedagogisen kehitystyön kokonaisuutta. Tätä kokonaisuutta on koordinoinut tietohallinnossa toimiva verkko-opetuksen järjestelmäasiantuntija.

Kaksi viikkoa toimintaympäristön rajun muutoksen jälkeen, yhdenkään koulutuksen keskeytymättä, voin ilolla todeta meidän selvinneen koetuksesta organisaationa kiitettävästi. Suuri kiitos kuuluu vuosien ajan pitkäjänteiseen kehitystyöhön osallistuneelle opetushenkilöstölle, jotka ovat vuosien ajan halunneet tutkia verkko-opetuksen erilaisia mahdollisuuksia ja työkaluja. Kouluttajat ovat myös halunneet kokeilleet erilaisia pedagogisia malleja ja haastaneet tietohallintoa löytämään ja rakentamaan tarvittavia teknisiä ratkaisuja, jotta verkko-opetuksemme kaikki osa-alueet olisivat valtakunnan kärkeä.

 

Lauri Kivela

Lauri Kivelä
järjestelmäasiantuntija, verkkokoulutusvastaava
lauri.kivela(a)syo.fi

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on nostanut esiin verkko-opetuksen suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen avainasioita. Oman kokemukseni perusteella oleellisinta kehitystyössä on välttää perinteisen tietohallinnon ja pedagogisen henkilöstön väliin jäävää kuilua.

 

Lisätietoa Suomen Yrittäjäopiston verkkokoulutuksista

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...