nuoli-alas-ylos-80-sininen

Tulevaisuus nyt -verkko-opetuksen kehittäminen

2 huhtikuun, 2020

Suomen Yrittäjäopisto siirsi lähiopetuksensa verkkoon 16.3. alkaen. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaati nopeaa reagointia myös opetusalalla.

Valtaosa Suomen Yrittäjäopiston tutkintokoulutuksista on ollutkin verkossa jo vuosia. Yksittäisten verkkokurssien myyntiä on myös tehty jo vuodesta 2017 alkaen Koulutuskauppa.fi -palvelussa. Aiemmat kehitysaskeleet on saavutettu laaja-alaisen suunnittelun ja pilotoinnin avulla. Nyt tätä saavutettua osaamista on voitu hyödyntää nopeasti koulutuksissa, joihin muuttunut tilanne on vaikuttanut.

Lähiopetus verkkoon – tekninen ja pedagoginen näkökulma

Lähiopetuksena toteutettavan koulutuskokonaisuuden siirtäminen verkkoon ei ole yksinkertainen asia. Lähtökohtana tulee olla toimivat työkalut, niiden tekninen tuki sekä opetushenkilöstöllä riittävä tekninen ja pedagoginen osaaminen. Edellä mainitut perusasiat saavutetaan luonnollisesti pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja henkilöstön koulutuksella. Nopean tilanteen kannalta etumme on ollut, että meillä Suomen Yrittäjäopistolla edellä mainitut asiat ovat kunnossa.

Ennalta tiedettiin, että jokaisessa lähiopetuksena järjestettävässä koulutuksessa on lähipäivien lisäksi paljon monimuotoisuutta. Esimerkiksi kaikkien koulutusten materiaalit, tehtävät ynnä muut sisällöt ovat olleet jo pitkään Moodlessa. Oli siis luonnollista siirtää lähipäivätkin samaan ympäristöön. Jokainen ryhmä- ja opintojaksokohtainen lähipäivä päätettiin toteuttaa Moodlessamme jo käytössä olevassa Big Blue Button -lisäosalla toteutetussa virtuaaliluokassa. Joissain tapauksissa Moodlen työtilakohtaisuus asetti haasteita, joten rinnakkaiseksi toteutustavaksi valikoitui Teams-tapaamiset.

Teknisten ongelmien ratketessa jäi jäljelle enää pedagogisen puolen miettiminen. Lähipäivät piti osin käsikirjoittaa uudelleen. Vaikka virtuaaliluokka tarjoaakin mahdollisuuden toteuttaa opetusta aivan kuten se oikeassakin luokassa toteutettaisiin, nyt kaikkea synkronista opetusta ei tarvinnut enää tarjota kerralla. Opetuksen lähijakso ei enää yhtäkkiä ollutkaan sidottu sovittuihin päiviin vaan tarvittaessa opettajan läsnäoloa ja ohjausta voidaankin hajauttaa pienempiin jaksoihin koulutuksen ajalle. Lisääntynyt verkko-opetuksen määrä muodosti luonnollisesti piikin tuen tarpeeseen. Mm. kouluttajien ja opiskelijoiden perehdytyksen tarve sekä verkko-opetukseen liittyvät it-tuen tehtävät lisääntyivät nopeasti. Kaikki tarvittava tuki on kuitenkin pystytty takaamaan, kiitos hyvin suunniteltujen ja toimiviksi todettujen tukiprosessien.

Verkko-opetuksen kehittämisessä suunnitelmallisuus ja yhteistyö avainasemassa

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on nostanut esiin verkko-opetuksen suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen avainasioita. Oman kokemukseni perusteella oleellisinta kehitystyössä on välttää perinteisen tietohallinnon ja pedagogisen henkilöstön väliin jäävää kuilua. Verkko-opetuksen kehittämisen on oltava saumatonta. Yhtä saumatonta kuin tekniikka ja pedagogiikka itse aiheessa ovat. Suomen Yrittäjäopistossa tähän yhteistyöhön on panostettu jo kymmenen vuotta mm. pitäen verkko-opetuksen osana pedagogisen kehitystyön kokonaisuutta. Tätä kokonaisuutta on koordinoinut tietohallinnossa toimiva verkko-opetuksen järjestelmäasiantuntija.

Kaksi viikkoa toimintaympäristön rajun muutoksen jälkeen, yhdenkään koulutuksen keskeytymättä, voin ilolla todeta meidän selvinneen koetuksesta organisaationa kiitettävästi. Suuri kiitos kuuluu vuosien ajan pitkäjänteiseen kehitystyöhön osallistuneelle opetushenkilöstölle, jotka ovat vuosien ajan halunneet tutkia verkko-opetuksen erilaisia mahdollisuuksia ja työkaluja. Kouluttajat ovat myös halunneet kokeilleet erilaisia pedagogisia malleja ja haastaneet tietohallintoa löytämään ja rakentamaan tarvittavia teknisiä ratkaisuja, jotta verkko-opetuksemme kaikki osa-alueet olisivat valtakunnan kärkeä.

 

Lauri Kivela

Lauri Kivelä
järjestelmäasiantuntija, verkkokoulutusvastaava
lauri.kivela(a)syo.fi

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on nostanut esiin verkko-opetuksen suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen avainasioita. Oman kokemukseni perusteella oleellisinta kehitystyössä on välttää perinteisen tietohallinnon ja pedagogisen henkilöstön väliin jäävää kuilua.

 

Lisätietoa Suomen Yrittäjäopiston verkkokoulutuksista

Snowman-hanke auttaa yrityksiä uudistamaan toimintaansa. Syoblogi.
SNOwMan-hanke auttaa yrityksiä uudistamaan toimintaansa
Business Finlandin ja ELY-keskuksen koronatuetkin perustuvat suuressa määrin yrityksen kehittämiseen. Yrityksissä onkin viime aikoina kuumeisesti pohdittu, mitä voidaan kehittää mahdollisen ...
Kun kouluttaja ja maatilayrittäjä verkkoon menivät
Korona laittoi asioita uuteen järjestykseen myös maatilayrittäjien valmennusten suhteen. SYOagrin valmennusryhmät olivat maaliskuussa haasteen edessä, kun kaikki kokoontumiset kevään ajalta peruuntuivat. Kouluttajilla oli sovittuna myös Neuvo2020 -käyntejä asiakkaille, joiden ...
Osaamisen kehittämisen tarve on entistä suurempi
Arkemme on muuttunut koronapandemian seurauksena. Juuri nyt on erityisen tärkeää vahvistaa yrittäjän ja henkilöstön osaamista, ja siten parantaa kilpailukykyä. Ammatillinen ...
Henkilöbrändin rakentaminen
Henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa
Ennen henkilöbrändin rakennustyön aloitusta on tutustuttava omaan kuvaansa verkossa. Mitä asioita itsestä verkosta löytyy? Onko nettimaine rakentunut huomaamattasi? Maine netissä ...
SYOblogi
Ei päivää ilman muutosta
Muutosjohtamisesta puhutaan nyt paljon. Se on iso osa johtajan jokapäiväistä työtä. Työpaikoilla niin pienet kuin isotkin asiat ovat nyt muutoksen ...
”Tässä on nyt niin kaikenlaista ja monenlaista”
Teetimme tammi-helmikuussa opiskelijoillamme pienen kyselyn koskien meidän valmennuksiamme. Tarkoitus oli myös selvittää sitä, miten kiirettä koetaan ja lisääkö opiskelu kiireen ...