nuoli-alas-ylos-80-sininen

Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille

25 marraskuun, 2020

Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta lähdetään syväluotaamaan kouluttajien ja ryhmän tukemana.

 

Työnjohtaja perehtyy koulutuksessa ajantasaiseen, alaisten ja oman vastuualueen johtamisessa tarvittavaan tietoon ja hioo vuorovaikutustaitojaan tiiminsä motivoijana ja tukihenkilönä. Oman esimiesosaamisen ja johtamistaitojen kehittyminen heijastuu positiivisesti koko tiimin toimintaan parantaen sekä työtulosta että työhyvinvointia.

 

– Tiimityöskentelyssämme on tapahtunut selvää kehitystä koulutuksen aikana. Nyt puhalletaan yhteen hiileen ja toimitaan yhdessä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koen kasvaneeni työnjohtajana ja ihmisenä, mikä näkyy koko tiimin toiminnan hyvänä muutoksena.

– työnjohtaja logistiikka-alalta

 

– Työnjohtajan on työskentelyssään huomioitava erilaiset ihmistyypit ja ymmärrettävä, miten niiden kanssa toimitaan. Itsensä kehittäminen ja muiden huomioon ottaminen on tiimin vetäjälle tärkeää.

– henkilökuljetusten parissa työskentelevä työnjohtaja

 

Työnjohtajakoulutus soveltuu toimialasta riippumatta esimiestehtävissä toimiville, yritysten keskijohdossa, työnjohdossa tai valmennus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville henkilöille. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti käytännön työtä tekevien työntekijöiden esimiehet. Heidän osaamistasonsa parantumisen myötä koko työyhteisö saa uutta puhtia ja myönteistä suhtautumista yhteiseen kehitystyöhön.

 

– Kokemukset ovat hyvät, ja sain paljon työkaluja tulevaan esimiespestiin. Henkilöjohtamisen osuus oli mielenkiintoinen. Ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä selkeytyi, mikä varmasti auttaa selviytymään uudesta tehtävästä paremmin. Uskon, että pystyn hyödyntämään moniakin asioita tulevaisuudessa.

– tiiminvetäjä ja tuleva julkisen sektorin esimies

 

– Tärkeää on homman haltuun ottaminen ja eteenpäin vieminen oma-aloitteisesti. Lähdetään rohkeasti johtamaan hommaa ja tekemään yhdessä eikä niin sanotusti nousta jakkaralle muiden yläpuolelle, vaan toimitaan mukana esimerkkiä näyttäen.

– työnjohtaja teknisellä alalla

 

Käytännönläheinen työnjohtajakoulutus tukee toiminnan tehokkuutta ja laatuajattelua sekä kehittää ongelmanratkaisukykyä. Se myös lisää esimiehen ennakointikykyä ja antaa valmiuksia muodostaa kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnasta ja siihen vaikuttavista lainalaisuuksista alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

– Kokemuksena ja koulutuksena loistava. Erittäin mielenkiintoinen ja suosittelisin omillekin esimiehilleni – ihan vaikka kertauksena.

– linjaesimies suuressa logistiikkayrityksessä

 

Profiilikuva Riitta Windahlista

 

 

 

 

 

Riitta Windahl
yritystoiminnan kouluttaja
riitta.windahl@syo.fi

 

”Koen kasvaneeni työnjohtajana ja ihmisenä, mikä näkyy koko tiimin toiminnan hyvänä muutoksena.”

Opiskelijatarinansa SYOblogissa avaa Moona Kansanen
Arkkitehti, yrittäjä, opiskelija – opinnoista tukea farkkubisnekseen
Olen Moona Kansanen, 25-vuotias yksinyrittäjänainen Tampereelta. Koulutukseltani olen arkkitehti, ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Suomen Yrittäjäopistossa on näyttöjä vaille valmis. Näyttötutkinnon ja ...
Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...