nuoli-alas-ylos-80-sininen

Suomen Yrittäjäopiston koulutuksessa syntyi uusi osuuskunta

13 lokakuun, 2020

Suomen Yrittäjäopiston (SYO) Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutus toi Turussa yhteen eri alojen osaajia. Kahdeksan kokenutta ammattilaista päätti yhdistää voimansa ja näin syntyi osuuskunta 8 Pro. 

Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutus (KKOS) on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille työnhakijoille, joiden työura on jonkinlaisessa risteyskohdassa. Koulutuksessa opiskelijoiden työmarkkina-arvo kasvaa omaa osaamisprofiilia selkeyttämällä, vaihtoehtoisia urapolkuja luomalla ja verkostoitumalla. Tavoitteena on työllistyminen suoraan koulutuksesta tai asteittain oman osaamisen kehittämisen kautta. Opiskelijan on myös mahdollista suorittaa Yrittäjän ammattitutkinto, ja osa ryhtyykin koulutuksen jälkeen itsenäisiksi toimijoiksi.  Palkkatyön, opiskelun ja yrittäjyyden tai kevytyrittäjyyden erilaisia kombinaatioinakin syntyy – usein ryhmän keskinäisen sparrauksetuloksena

 

Osuuskunta 8 Pro keskittyy aluksi muun muassa kiertotalouteen, työhyvinvointiin ja asiantuntija- ja koulutuspalveluihin. Osuuskunnasta löytyy teknis-taloudellistaHoReCa-alan, kulttuurialojen, kemian tai biokemian ja hyvinvointialan asiantuntijuutta ja monipuolista kielitaitoa.  

 

 SYO:n KKOS-koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna tai kokonaan verkkototeutuksena.  Hyvin suunniteltu sisältö, jatkuva henkilökohtainen ohjaus ja mahdollisuus osallistua koulutukseen myös etänä virtuaaliluokan välityksellä antavat opiskelijalle tilaisuuden kehittää, tuotteistaa ja selkeyttää omaa osaamistaan tämän päivän työmarkkinoita ajatellen.  Samalla oma ammatillinen identiteetti vahvistuu ja verkostoituminen muiden alojen asiantuntijoiden kanssa on luontevaa.  

 

KKOS-koulutus kestää 100 arkipäivää, ja siihen sisältyy 60 päivän mittainen asiantuntijaharjoittelu opiskelijan urakehityksen kannalta mielekkäissä työtehtävissä yrityksessä tai julkisyhteisössä.  Harjoittelun aikana on mahdollista kokeilla jotain aivan uuttakin ja vaikkapa tutustua itselle entuudestaan täysin uusiin aloihin ja tehtäviin oman kiinnostuksen tai omien pitkäaikaisten unelmien innoittamana.  

 

 Osuuskunta 8 Pro haluaa auttaa yrityksiä erilaisissa haasteissa olemalla niille asiantunteva lisäresurssi esimerkiksi kehittämishankkeissa – toimien yrityksen apuna aina ongelman paikantamisesta ja ratkaisemisesta eri rahoitusmalliratkaisujen selvittämiseen ja hankkeen toteutukseen saakka. Kiertotalouteen liittyvien kysymysten lisäksi osuuskunnasta saa apua muun muassa kansainvälistymiseen ja prosessien ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen. Myös yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen 8 Pro -osuuskunnasta löytyy ideoita ja asiantuntijuutta.  

 

Monipuolisuus on voimavara. Tulemme hyvin erilaisilta aloilta ja meillä jokaisella on jo pitkä ja monipuolinen työhistoria takana, kertoo 8 Pro -osuuskunnan jäsen Riikka Campomanes.  – Olemme kuitenkin kaikki kahdeksan vähän samassa elämäntilanteessa ja sekin varmasti yhdistää meitä.
 

Kiertotalous on tulevaisuutta ja kestäviä valintoja niin materiaalien elinkaariajattelussa kuin liikkumisessa, omistamisessa ja tuotannon sivuvirtojen sekä energian hyödyntämisessäkin.  Osa yrityksistä on vasta herännyt ajatukseen ja kentällä on paljon mahdollisuuksia, kertoo 8 Pro -osuuskunnan puheenjohtaja Pekka Ahonen.

 

Lue lisää Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutuksesta.

Riitta Windahl

Riitta Windahl
yritystoiminnan kouluttaja
riitta.windahl@syo.fi

Ideoimme osuuskunnassa hankkeita yhdessä ja meiltä asiakas saa ratkaisuja, joita on mietitty kahdeksasta eri näkökulmasta. 

 

 

Uusi osuuskunta
Suomen Yrittäjäopiston koulutuksessa syntyi uusi osuuskunta
Suomen Yrittäjäopiston (SYO) Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutus toi Turussa yhteen eri alojen osaajia. Kahdeksan kokenutta ammattilaista päätti yhdistää voimansa ja ...
MaatilaCoach toi avoimuutta yhteiseen tekemiseen!
Haastattelimme kevään aikana MaatilaCoach -palvelua käyttänyttä maatilayrittäjä-pariskuntaa Seinäjoelta. Kokemukset olivat hyvät, ja he lupasivat jakaa ajatuksensa myös muille. Lue lisää, ...
Kasvatustieteilijä yrittäjyyttä oppimassa
Olen kasvatustieteiden tohtori. Pidän ihmisistä ja tutkimisesta, mutta karsastan rahasta puhumista. Huono yhdistelmä yrittäjyyden näkökulmasta. Ei sillä, että yrittäjän ei ...
Työnantaja ja esimies – kaksi eri roolia
Maatilayritykset tarvitsevat koko ajan enemmän ulkopuolista työvoimaa, koska yrityskoko kasvaa, yritykset erikoistuvat ja toimiala monipuolistuu. Usein maatilalla ei ehkä ajatella ...
Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin mahdollisuudet
Yrittäjän digitaidot -valmennus vie pienyrittäjän digimarkkinoinnin seuraavalle tasolle. Nyt vallitsevassa koronatilanteessa, kun fyysisiä kohtaamisia vältetään, on moni yrittäjä ollut sen ...
SYOblogi: Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin osaajia. Satu Haveri, yritystoiminnan kouluttaja, Suomen Yrittäjäopisto.
Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin osaajia
Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnassa on tällä hetkellä erittäin tärkeää. On aloja, joilla edelleen pärjätään ilman digimarkkinointia, mutta yhä enenevässä määrin se ...