nuoli-alas-ylos-80-sininen

Puutuoteala palvelee rakentamista ja rakennusteollisuutta

19 syyskuun, 2019

Puurakentaminen oli Suomessa pitkään yleisin rakentamismuoto. Sen käyttö alkoi kuitenkin hiipua 1950-luvulla, mutta on taas kasvanut 2010-luvulta lähtien. Tänä päivänä se on jo varsin paljon käytetty rakennusmateriaali. Viime vuosina puun käyttö on lisääntynyt erityisesti puukerrostalojen rakentamisen kasvun myötä. Puurakentaminen haastaa nyt perinteisen rakentamistavan nopeudellaan ja ympäristöystävällisyydellään. Puun ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet tunnetaan myös aiempaa paremmin. Rakentamisessa sen kasvumahdollisuudet ovat nyt puukerrostalojen rakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Puuta käytetään paljon myös halleihin, siltoihin, parvekkeisiin, erilaisiin piha- ja ympäristörakentamisen ratkaisuihin sekä lisäkerros- ja täydennysrakentamiseen. Puurakentaminen on nouseva trendi kaikkialla maailmassa.

 

Puulla on hyvät ominaisuudet rakentamisessa

Puun tehokas hyödyntäminen vaatii sen ominaisuuksien hyvän tuntemisen. Puu on suhteessa painoonsa luja materiaali ja sillä on hyvät veto- ja puristuslujuusominaisuudet. Se on kevyttä ja sen työstäminen on helppoa. Puulla on myös tutkitusti positiivinen vaikutus sisäilmaan. Puurakentamisella ja puutuotteiden valmistuksella on osansa ilmastomuutoksen torjunnassa. Puu sitoo kasvaessaan itseensä runsaasti hiilidioksidia ja samalla vapauttaa fotosynteesin kautta happea ilmakehään. Hyvin hoidetut metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja niistä tehtävät puutuotteet toimivat puolestaan hiilivarastoina.

 

Puun käyttöön rakentamisessa liittyy myös huomioon otettavia asioita ja negatiivisia mielikuvia. Käsittelemätön puu on helposti lahoava, palava ja altis hyönteisvaurioille. Nämä seikat voidaan huomioida rakenteellisella suojaamisella. Negatiiviseksi luokiteltavia asioita ovat puun pitkäaikaiskestävyys, kalleus ja paloturvallisuus. Paloturvallisuutta selvitellessä on todettu, että puu on kilpailukyinen vaihtoehto. Puu hiiltyy, jolloin hiiltymäkerros suojaa ehjää puukerrosta kasvattaen palonkestoaikaa.

 

Puutuotealalla toimii paljon rakentamista ja rakennusalaa palvelevia yrityksiä

Monen puutuotealan yrityksen toiminta kytkeytyy usein rakentamiseen ja rakennusalaan. Puurakentamiseen kuuluu muun muassa CLT-levyn valmistusta ja siitä valmistettavien tilaelementtien (moduulien) kokoonpanoa ja varustelua. Näihin moduuleihin tehdään sisustustöitä, keittiö- ja muiden kiintokalusteiden asennuksia sekä ilmanvaihto-, putki-, viemäröinti- ja sähkötöitä. Rakentamisessa on paljon etua siitä, että työt tehdään esivalmisteisesti kuivissa, säältä suojassa olevissa tehdasolosuhteissa. Moduulirakentaminen onkin kehityssuunta, jonka arvioidaan yleistyvän rakennusalalla.

 

Puutuoteala sisältää paljon muutakin teollista valmistusta, joka on saattanut jäädä hieman puurakentamisen varjoon. Puutuotealaan kuuluvat muun muassa puutaloelementtien valmistus talotehtaissa, hirsitalorakenteiden valmistus hirsitaloteollisuudessa, ovia ja ikkunoita valmistava teollisuus sekä keittiö- ja erikoiskalusteita valmistava rakennuspuusepänteollisuus.

 

Yritysten menestyminen edellyttää monipuolisesti osaavaa henkilöstöä

Osaaminen on yritysten keskeisin menestystekijä. Moni yritys kokee osaavan työvoiman saannin rajoittavan yrityksen kasvua. Osaamisen merkitys myös korostuu tulevaisuudessa. Näistä lähtökohdista kehitämme myös puutuotealalle suunnattuja yksilö- ja yrityslähtöisiä koulutuksiamme, toimien yhteistyössä yritysten kanssa.

 

Räätälöidyt koulutusratkaisut ovat erinomainen mahdollisuus osaamisen kehittämiseen

Kyse on ennen kaikkea siitä, että kykenemme tarjoamaan erilaisiin tarpeisiin sopivia räätälöityjä koulutusratkaisuja ihmisten ja puutuotealan yritysten osaamisen kehittämiseen. Räätälöity koulutus on erinomainen ratkaisu osaamisen kehittämiseen, oli kyseessä sitten alan työtehtävissä oleva, joka tarvitsee lisäkoulutusta, tai vasta alalle aikova.

 

Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa kädentaidoista kiinnostuneille käytännönläheistä koulutusta. Puu-, sisustus-, verhoilu- ja tekstiilialan opinnot avaavat sinulle mielenkiintoisen uran käsityöammatin parissa. Tarjolla on myös erilaisiin tuotannon työtehtäviin painottuvia yksilö- ja yrityslähtöisiä koulutuksia, kuten oppisopimus-, rekrytointi- ja täsmäkoulutuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

Hannu Lakso
kehittämispäällikkö
hannu.lakso(a)syo.fi

Kyse on ennen kaikkea siitä, että kykenemme tarjoamaan erilaisiin tarpeisiin sopivia räätälöityjä koulutusratkaisuja ihmisten ja puutuotealan yritysten osaamisen kehittämiseen

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...