nuoli-alas-ylos-80-sininen

Onko pankkisuhteesi kunnossa?

lokakuu 2, 2019

Hyvä pankkisuhde on molemminpuoliseen luottamukseen perustuva suhde. Naamakerroin ei enää määrittele luotettavuutta vaan lisäksi tarvitaan mittavasti ”todistusaineistoa” yrittäjäominaisuuksien hyvästä toteutumisesta. Pankki on myös liiketoiminnallinen toimija, jonka kuuluukin valvoa, mihin sen myöntämä raha menee ja miten se tuottaa. Pankki tarvitsee säännöllisesti tietoja maatilan taloustilanteesta ja toteuttaa tätä tarvetta mm. pyytämällä toimittamaan verotuksen lomakkeita vuosittain. 

 

Pankki on aina pitkän tähtäimen rahoittaja ja siksi keskusteluyhteyttä sinne kannattaa ylläpitää säännöllisesti. Hyvän luottamuksen rakentaminen voi lähteä esimerkiksi siitä, että käyt rohkeasti tapaamassa rahoittajaasi silloinkin, kun et ole lainaa vailla tai muuten ole mitään akuuttia asiaa. Kerrot vain mitä sinulle kuuluu ja miten yritystoiminta rullaa. Katsotte läpi lainat ja varat, päivitätte hoitosuunnitelmat ja pohditte sijoituskohteita. Kerrot tulevaisuuden suunnitelmistasi ja pohditte niihin myöhemmin ehkä tiedossa olevia rahoitustarpeita ja –mahdollisuuksia. Samalla tulet päivittäneeksi omat tietosi pankin käytännöistä ja mahdollisuuksista.  

 

Pankki on maatilalla tärkein liiketoiminnallinen kumppani. Investoinnit ovat poikkeuksetta joko niin isoja kokonaisuuksia, ettei niihin ole mahdollista etukäteen kerätä varoja tai niiden toteuttaminen kokonaan omalla rahalla veisi maatilan maksukyvyn niin heikoksi, että operatiivinen toimintaa kärsisi. Tiiviissä kumppanuussuhteessa pankki on suunnitelmissa mukana alusta asti. Kerro suunnitelmasi avoimesti pankille, keskustele rahoituksesta aina ensin pankin kanssa. Kutsu pankki käymään kylään ja tutustumaan paikan päällä tekemisiisi ja suunnitelmiisi. Tämä vahvistaa omaa asemaasi ja itsetuntoasi samanarvoisena neuvottelukumppanina 

 

Tavoitteiden ja oman vision kertominen pankille ja pitkän aikavälin laskelman esittäminen heittää pallon pankille. Oma ymmärryksesi tilan taloudesta, tuloksista sekä suunnitelmien ja lukujen esitteleminen ja perusteleminen vakuuttavat pankkia juuri sinun osaamisestasi. Rahoittaja joutuu ottamaan kantaa ja pohtimaan onko mukana sinun suunnitelmissasi. 

 

Ajantasainen suhde auttaa myös niihin nopeisiin päätöksiin, joita voi tulla vastaan. Kun pankki on jatkuvasti perillä tekemisistäsi ja suunnitelmistasi pitkälle tulevaisuuteen, yllätysten määrä rahoituksissa pienenee. Pankilla on mahdollisuuksia toimia joustavasti, jos yrittäjä jättää joustonvaroja erilaisiin suhdanteisiin. Itsestä riippumattomat syyt toimintaympäristössä, omassa yrityksessä tapahtuvat muutokset tai ennalta arvaamattomat yllätykset saattavat aiheuttaa rajujakin muutoksia tuloksiin joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Tällöin on erityisen tärkeä olla välittömästi yhteydessä pankkiin, kertoa tilanteesta ja pohtia yhdessä toimintamallit eteenpäin.  

 

Pankkilainan avulla voit kehittää liiketoimintaasi enemmän tai nopeammin kuin mitä omassa pussissa olisi varaa. Vähän samalla tavalla kuin koneiden omistuksen kanssa eli kaikkia koneita ei tarvitse omistaa vaan ne voi vuokrata. Pankki tai konevuokraamo ei tee hyväntekeväisyyttä vaan ne olettavat saavansa rahansa takaisin korkojen kanssa. Jos et ole hommiasi hoitanut, niin et saa myöskään lainaa tai haluamaasi konetta vuokralle.  

 

Omalta osaltaan kannattaa varmistaa, että toiminta on luottamuksen arvoista jatkuvasti. Hyvän suhteen eteen on tehtävä molempien osapuolien töitä. Huolehdi sinä omalta osaltasi, että suhteet pysyvät kunnossa. 

 

PaiviMakinen

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen(a)syo.fi

Katso lisätietoja SYOagrin valmennuksista ja kehittämishankkeista.

Omalta osaltaan kannattaa varmistaa, että toiminta on luottamuksen arvoista jatkuvasti

Tuottavuus vaatii usein ulkopuolista näkökulmaa
Työelämä on muuttunut. Asiat ovat yksilöllistyneet, nopeutuneet ja virtaviivaistuneet. Yksi tärkeä viesti menneestä, ehkä yhteisöllisemmästä työkulttuurista tähän päivään, on hiljainen ...
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden areena
Liiketoiminta on aina heijastanut yhteiskunnan tilaa ja vaikuttanut sen kehittymiseen. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden vahva nousu on seurausta maailman tapahtumista. Pienestä liiketoiminnalla ”hyväntekeväisyyttä” harjoittavasta kulttuuri-ilmiöstä on lähtenyt liikkeelle globaalinen voima, jonka ...
Esimiestyo suurennuslasin alla
Esimiestyö suurennuslasin alla
Millaista on hyvä esimiestyö? Mitä alaiset odottavat esimieheltään? Entä miten saada omasta tiimistä enemmän irti ja miten ratkaista työyhteisössä mahdollisesti ...
Minustako yrittäjä?
Kyteekö mielessäsi haave yrittäjyydestä? Haave työskentelystä oman unelman eteen ja oman ajan herruudesta ovat useimpien yrittäjyyttä pohtivien mielessä. Kolikon toisella ...
Olipa kerran sukupolvenvaihdos
Olipa kerran sukupolvenvaihdos, jossa ei koskaan sanottu ääneen “Haluaisitko sinä alkaa yrityksemme jatkajaksi?” Osapuolista miehet kävivät erilaisilla viranomaistahoilla kysymässä neuvoja ...
Osaamisella menestykseen
Osaaminen keskiössä alkavalla vuosikymmenellä
Osaaminen on entistä keskeisempi yritysten menestystekijä. Samalla yrittäjyyden merkitys oman toimeentulon hankkimisessa sekä työllistäjänä kasvaa. Työelämän osaamisvajeisiin vastaamisessa ammatillinen koulutus ...