nuoli-alas-ylos-80-sininen

Onko pankkisuhteesi kunnossa?

2 lokakuun, 2019

Hyvä pankkisuhde on molemminpuoliseen luottamukseen perustuva suhde. Naamakerroin ei enää määrittele luotettavuutta vaan lisäksi tarvitaan mittavasti ”todistusaineistoa” yrittäjäominaisuuksien hyvästä toteutumisesta. Pankki on myös liiketoiminnallinen toimija, jonka kuuluukin valvoa, mihin sen myöntämä raha menee ja miten se tuottaa. Pankki tarvitsee säännöllisesti tietoja maatilan taloustilanteesta ja toteuttaa tätä tarvetta mm. pyytämällä toimittamaan verotuksen lomakkeita vuosittain. 

 

Pankki on aina pitkän tähtäimen rahoittaja ja siksi keskusteluyhteyttä sinne kannattaa ylläpitää säännöllisesti. Hyvän luottamuksen rakentaminen voi lähteä esimerkiksi siitä, että käyt rohkeasti tapaamassa rahoittajaasi silloinkin, kun et ole lainaa vailla tai muuten ole mitään akuuttia asiaa. Kerrot vain mitä sinulle kuuluu ja miten yritystoiminta rullaa. Katsotte läpi lainat ja varat, päivitätte hoitosuunnitelmat ja pohditte sijoituskohteita. Kerrot tulevaisuuden suunnitelmistasi ja pohditte niihin myöhemmin ehkä tiedossa olevia rahoitustarpeita ja –mahdollisuuksia. Samalla tulet päivittäneeksi omat tietosi pankin käytännöistä ja mahdollisuuksista.  

 

Pankki on maatilalla tärkein liiketoiminnallinen kumppani. Investoinnit ovat poikkeuksetta joko niin isoja kokonaisuuksia, ettei niihin ole mahdollista etukäteen kerätä varoja tai niiden toteuttaminen kokonaan omalla rahalla veisi maatilan maksukyvyn niin heikoksi, että operatiivinen toimintaa kärsisi. Tiiviissä kumppanuussuhteessa pankki on suunnitelmissa mukana alusta asti. Kerro suunnitelmasi avoimesti pankille, keskustele rahoituksesta aina ensin pankin kanssa. Kutsu pankki käymään kylään ja tutustumaan paikan päällä tekemisiisi ja suunnitelmiisi. Tämä vahvistaa omaa asemaasi ja itsetuntoasi samanarvoisena neuvottelukumppanina 

 

Tavoitteiden ja oman vision kertominen pankille ja pitkän aikavälin laskelman esittäminen heittää pallon pankille. Oma ymmärryksesi tilan taloudesta, tuloksista sekä suunnitelmien ja lukujen esitteleminen ja perusteleminen vakuuttavat pankkia juuri sinun osaamisestasi. Rahoittaja joutuu ottamaan kantaa ja pohtimaan onko mukana sinun suunnitelmissasi. 

 

Ajantasainen suhde auttaa myös niihin nopeisiin päätöksiin, joita voi tulla vastaan. Kun pankki on jatkuvasti perillä tekemisistäsi ja suunnitelmistasi pitkälle tulevaisuuteen, yllätysten määrä rahoituksissa pienenee. Pankilla on mahdollisuuksia toimia joustavasti, jos yrittäjä jättää joustonvaroja erilaisiin suhdanteisiin. Itsestä riippumattomat syyt toimintaympäristössä, omassa yrityksessä tapahtuvat muutokset tai ennalta arvaamattomat yllätykset saattavat aiheuttaa rajujakin muutoksia tuloksiin joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Tällöin on erityisen tärkeä olla välittömästi yhteydessä pankkiin, kertoa tilanteesta ja pohtia yhdessä toimintamallit eteenpäin.  

 

Pankkilainan avulla voit kehittää liiketoimintaasi enemmän tai nopeammin kuin mitä omassa pussissa olisi varaa. Vähän samalla tavalla kuin koneiden omistuksen kanssa eli kaikkia koneita ei tarvitse omistaa vaan ne voi vuokrata. Pankki tai konevuokraamo ei tee hyväntekeväisyyttä vaan ne olettavat saavansa rahansa takaisin korkojen kanssa. Jos et ole hommiasi hoitanut, niin et saa myöskään lainaa tai haluamaasi konetta vuokralle.  

 

Omalta osaltaan kannattaa varmistaa, että toiminta on luottamuksen arvoista jatkuvasti. Hyvän suhteen eteen on tehtävä molempien osapuolien töitä. Huolehdi sinä omalta osaltasi, että suhteet pysyvät kunnossa. 

 

PaiviMakinen

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen(a)syo.fi

Katso lisätietoja SYOagrin valmennuksista ja kehittämishankkeista.

Omalta osaltaan kannattaa varmistaa, että toiminta on luottamuksen arvoista jatkuvasti

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...