nuoli-alas-ylos-80-sininen

Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan

3 joulukuun, 2020

Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous jaksaa. Myöhäistä se ei ole vielä joulukuussakaan.

Mahdollisimman tasainen tulojen kehitys on maatilan verotuksen kannalta viisain ratkaisu pitkällä aikavälillä. Ansiotulon verotus nousee progressiivisesti tulojen kasvaessa ja vie lisäeurot tehokkaasti viljelijän taskusta yhteiskunnan kassaan.

 

Välitilinpäätös antaa ennusteen maatilan tuloksesta ja sitä kautta kuluvan vuoden veronpalautuksen tai lisäveron suuruudesta. Loka-joulukuun aikaan tietoa tähän on jo olemassa ja vuoden lopun tulot ja menot ovat helposti ennakoitavissa.

Kun tietoa on riittävästi, voi maatilan tulosta ja verotusta säädellä haluttuun suuntaan. Mitä nämä keinot sitten ovat?

 

Vuodenvaihteen siirrot ja tasausvaraus

Jos välitilinpäätös osoittaa, että tulos on ennakoitua parempi, tulee mieleen ensimmäisenä siirtää vaikka viljakuorman myyntitilitys seuraavan vuoden puolelle tai pyytää kauppiaalta ennakkolasku. Myös seuraavan vuoden MYEL-maksun ennakko kuuluu tähän keinovalikoimaan.

Jo välitilinpäätöstä tehtäessä kannattaa kokeilla tasausvarauksen käyttämisen verovaikutusta vuoden tulokseen.

Jos taas vuosi osoittautuukin tulokseltaan normaalia vuotta heikommaksi, voi aikaisemmin tehtyjä tasausvarauksia purkaa tuloksi tai harkita poistojen tekemättä jättämistä veroilmoitusta tehtäessä.

 

Paniikin välttäminen poistojen käytössä

Maltillisten poistoprosenttien käyttämisellä on pitkäkestoisia, positiivisia vaikutuksia maatilan nettovarallisuuteen.

Poistamattomien menojäännösten pitäminen samalla tasolla maatilan velkasaldon kanssa on hyvä periaate, kun halutaan välttää maksamasta velkojen lyhennyksiä nettotuloilla. Tämä tilanne säilyy, kun poistojen ja lainan lyhennysten euromäärä on vuosittain samansuuruinen.

Ainoastaan velaksi ostettu pelto voi heilauttaa tätä tasapainoa.

 

Yhtenä välitilinpäätöksen etuna voi vielä pitää arvonlisäverojen ajantasaisen laskennan. Tästä on hyötyä, oli sitten vuosi-, kuukausi- tai neljännesvuosimenettelyssä.

Myös tulevan vuoden budjetin teko helpottuu, kun tiedetään tulojen, menojen, arvonlisäverojen ja tuloverojen taso.

 

Kirjanpidon teko ja yhteistyökumppani

Jos maatilayrittäjä tekee itse kirjanpitonsa, kannattaisi ajantasaisesta kirjanpidosta tehdä rutiini. Tällöin myös välitilinpäätöksen teosta ja maatilan johtamiseen liittyvien muiden raporttien ottamisesta voi muodostua hyvä tapa.

Taloushallintoliiton julkaisussa mainitaan maatilojen olevan tilitoimistoasiakkaina erityistapauksia suomalaisten yritysten joukossa. Tästä syystä kannattaa kirjanpitonsa ulkoistaneiden tilojen määritellä tarkkaan, millaisia raportteja ja millaista yhteydenpitoa tilitoimiston kanssa noudatetaan.

Välitilinpäätös kahdesti vuodessa on säännölliselle yhteydenpidolle hyvä alku.

 

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Mikko Lääveri

 

 

 

 

 

Mikko Lääveri
yritystoiminnan kouluttaja
mikko.laaveri(a)syo.fi

 

Mikko Lääveri kouluttaa talousasioita Suomen Yrittäjäopiston agritiimissä. Hänet voit tavata esimerkiksi Maatilan taloutta verkossa  -koulutuksessa tai Maatilan talousjohtajavalmennuksessa

 

”Mahdollisimman tasainen tulojen kehitys on maatilan verotuksen kannalta viisain ratkaisu pitkällä aikavälillä.”

Opiskelijatarinansa SYOblogissa avaa Moona Kansanen
Arkkitehti, yrittäjä, opiskelija – opinnoista tukea farkkubisnekseen
Olen Moona Kansanen, 25-vuotias yksinyrittäjänainen Tampereelta. Koulutukseltani olen arkkitehti, ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Suomen Yrittäjäopistossa on näyttöjä vaille valmis. Näyttötutkinnon ja ...
Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...