nuoli-alas-ylos-80-sininen

MaatilaCoach toi avoimuutta yhteiseen tekemiseen!

25 kesäkuun, 2020

Haastattelimme kevään aikana MaatilaCoach -palvelua käyttänyttä maatilayrittäjä-pariskuntaa. Kokemukset olivat hyvät, ja he lupasivat jakaa ajatuksensa myös muille!

”Kuulimme MaatilaCoach -palvelusta verkostojemme kautta ja kiinnostuimme asiasta. Lähtökohtaisesti meillä ei ollut mitään haastetta tai ongelmaa, johon etsimme ratkaisua, vaan meitä kiinnosti kokeilla, millaisia hyötyjä yrittämiseen voisimme ulkopuolisella sparrauksella saada.

MaatilaCoachin valinta sujui toiveidemme mukaisesti ja ensimmäinen tapaaminen järjestyi melko pian ensimmäisestä yhteydenotosta. Tapaamiset toteutettiin omalla tilalla, välillä koko perheen läsnäollessa.

Tunnelma oli alkumetreiltä lähtien rento. Coach ”ohjasi” keskustelua, ja piti huolen myös siitä, että tapaamisille asetettiin selkeitä tavoitteita ja keskustelulla saavutetaan tiettyjä päämääriä. Siinä samalla, kun avasimme maatilan historiaa, nykytilaa ja toimintaamme, ajatukset virisivät myös hyvin nopeasti miettimään, mitä tältä kaikelta me yrittäjinä itse halusimme. Tulimme sanoneeksi ääneen kummankin omista lähtökohdista tulevat ajatukset ja tarpeet, sekä perusteluita niiden taustalta. Se oli uudenlaista keskustelua, jota ei juurikaan arjessa käydä.

Tapaamisten välillä meille oli asetettu kotitehtäviä, joita pohdittiin yhteisillä kävelylenkeillä ja iltaisin keittiönpöydän ääressä. Ensimmäistä kertaa teimme tilallemme SWOT-analyysin, pohdimme realistisia kehittämiskeinoja sekä riskikartoitusta. Eivät ne aivan itsestäänselviä olleetkaan, vaikka sitä niin helpolla ajattelisi.

Coachin ohjauksessa huomasimme myös, miten vähän oikeastaan pidimme toisiamme tietoisena tilalla tapahtuvista ja suunnittelussa olevista asioista. Kärjistäen molemmat suunnittelivät, päättivät ja tekivät asioita itse, toisen seuratessa vierestä. Sesonkiajan kiireissä tämä erityisesti korostuu harmillisesti, kun univelka kasvaa ja hermot saattavat kiristyä pienestäkin poikkeamasta omaan ajatukseen.

Suurinta jumppaa teimme tilan vision ja strategian kanssa. Kovin yksiselitteisesti sitä oli melkein mahdoton rakentaa, mutta asetimme itsellemme tähtäimen reilun 10 vuoden päähän. Välitavoitteiksi määriteltiin konkreettiset askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi. Tehtäviä toimia olivat mm. kouluttautuminen ja tarvittavan tiedon haku, uudenlaisen kokeilukulttuurin luominen tilalle, tilan työresurssien suunnittelu sekä uusi liiketoiminnan osa-alue. Ja sokerina pohjalla: Parisuhteen ylläpito ja huoltaminen arjen kiireiden keskellä.

Me koimme tämäntyyppisen sparrauksen nappivalinnaksi tilan ja toimintamme kehitykselle! Ulkopuolisen sparraajan läsnäollessa puhuminen ja puheeksiottaminen oli luontevaa ja helppoa, ja asioihin on ollut myöhemmin helppo palata. Ilman MaatilaCoachia jatkaisimme ”samaa rataa”, emmekä välttämättä hakisi tilan kehitykselle näin vahvasti yhteistä suuntaa.

Tulemme jatkamaan MaatilaCoach -palvelussa jatkossakin, ehdottomasti! Tapaamiset olivat tärkeitä pysähtymisen hetkiä oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan äärelle. Konkreettisena tuloksena meillä on nyt listattuna paperille asioita, joita kuntoon laittamalla ja eteenpäin kehittämällä saadaan paljon hyvää aikaiseksi tilan toiminnan tulevaisuudessa. Toteutus lähti käyntiin myös samantien ja meillä eletään nyt vahvaa aktiivisen kehityksen aikaa.”

Yrittäjäpari Seinäjoelta

 

Yrittäjät eivät halunneet nimeään julki. Haastattelua mukaillen, kirjoitustyön teki Jenni.

Tutustu aiheeseen lisää: https://www.maatilacoach.fi

Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin mahdollisuudet
Yrittäjän digitaidot -valmennus vie pienyrittäjän digimarkkinoinnin seuraavalle tasolle. Nyt vallitsevassa koronatilanteessa, kun fyysisiä kohtaamisia vältetään, on moni yrittäjä ollut sen ...
Yritys, hyödynnä digimarkkinoinnin osaajia
Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnassa on tällä hetkellä erittäin tärkeää. On aloja, joilla edelleen pärjätään ilman digimarkkinointia, mutta yhä enenevässä määrin se ...
Mitä ihmeen yritysneuvontaa?
 Yritysneuvonnalle on kysyntää! Kuka sitä tekee ja kenelle? Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka ...
Nina Partanen
7 keinoa kiertotalousbisnekseen
Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kiertotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen optimoinnissa ja jakamistaloudelle*. Kyse ei ole ...
MaatilaCoach toi avoimuutta yhteiseen tekemiseen!
Haastattelimme kevään aikana MaatilaCoach -palvelua käyttänyttä maatilayrittäjä-pariskuntaa. Kokemukset olivat hyvät, ja he lupasivat jakaa ajatuksensa myös muille! ”Kuulimme MaatilaCoach -palvelusta ...
Minna Rintamäen blogikirjoitus maatilayrittäjien koulutusmahdollisuuksista
Maailma muuttuu ja pärjätä pitää – Opiskelu kannattaa aina!
”Asioita tulee mietittyä vähän eri kantilta ja omia uskomuksia tulee kyseenalaistettua”, totesi eräs opiskelija palautteessaan. Näin se on tarkoituskin, haastamme ...