nuoli-alas-ylos-80-sininen

Maailma muuttuu ja pärjätä pitää – Opiskelu kannattaa aina!

8 kesäkuun, 2020

Asioita tulee mietittyä vähän eri kantilta ja omia uskomuksia tulee kyseenalaistettua”, totesi eräs opiskelija palautteessaan. Näin se on tarkoituskin, haastamme sinua miettimään asioita myös toiselta kantilta, mutta toisinaan riittää vain asioiden kirkastaminen eteenpäin pääsemiseksi. ”Aina, kun keskittyy johonkin asiaan niin perusteellisesti, että miettii sen vaikutuksia ja peilaa niitä omiin ajatuksiin ja toimintatapoihin, menee osaaminen eteenpäin. Talouden laskelmat ovat konkreettisia ja pitkävaikutteisia työkaluja.” Tulevaisuuteen kannattaa varautua itseänsä kehittämällä, samalla siitä hyötyy oma maatilayrityksesikin. Mitä siis me SYOagrilaiset voimme tarjota sinulle?

Jokaiselle jotain

Maaseudun yritystoiminta muuttuu yhä haasteellisemmaksi, siksi tarjoamme apuamme ja ammattitaitoamme oman maatilayrityksesi kehittämiseen. Voit johtaa maatilasi taloutta tehokkaammin tietoon perustuen ja tunnuslukuja hyödyntämällä. Suunnitelmallinen talousjohtaminen on yksi yritystoiminnan kulmakivistä. Lähipäivissä saadun opin ja jaetun materiaalin lisäksi erittäin tärkeää on myös verkostoitua toisten maatilayrittäen kanssa. Verkostot ovat parhaita tieto- ja vinkkilähteitä. Aina joku tietää jotain tai osaa vinkata jostain. Saat samalla muista opiskelijoista realistisia sparraajia omaan toimintaasi.

 

Haluatko parantaa talousosaamistasi ja selkeyttää oman yrityksesi mahdollisuuksia ja tavoitteita? Maatilayrittäjän liiketoimintavalmennuksessa kehität osaamistasi oman maatilayrityksesi tietoja hyödyntäen, luot vision ja teet liiketoimintasuunnitelman. Näiden avulla teet suunnitelmallisempia sekä entistä perustellumpia päätöksiä yrityksesi tulevaisuudesta. Saat vinkkejä myös yhteistyötaitojen parantamiseksi.

 

Maatilan johtamisvalmennuksessa keskityt oman maatilayrityksesi nykytilan analysoinnin kautta tulevien kehittämistarpeiden löytämiseen. Pääset kehittämään myös omaa johtamisosaamistasi. Monipuoliset ja konkreettiset tuotanto- ja talouslaskelmat auttavat sinua saamaan paremman otteen maatilayrityksesi talouden hallinnasta ja suunnittelusta. Osaat keskittyä oikeaan ja tuottavaan asiaan, jolloin hukkahetket jäävät vähäisiksi. Kun haluat kehittää tilasi tuloksellisuutta ja omia johtamistaitojasi kokonaisvaltaisesti ja talouden ehdoilla, tämä on tarkoitettu juuri sinulle. ”Nyt ymmärrän paremmin, mihin eurot menevät ja miten voin itse vaikuttaa tilan tulokseen. Rahaa jää enemmän viivan alle.

 

Vai haluatko syventää osaamistasi maatilan talouden analysoinnissa ja hallinnassa? Silloin sinulle on sopivin maatilan talousjohtajavalmennus. Saat vahvistettua osaamistasi talouden tunnuslukujen analysoinnissa, ajatuksia ja malleja vaihtoehtojen pohtimiseen tilan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen sekä itsevarmuutta ja rohkeutta omien ratkaisujen luomisessa ja esiin tuomisessa. Ei huono.

 

Esimiestaitojen kartuttaminen vie myös yritystä paremman johtamisen kautta eteenpäin.” Totta, aivan kuten eräs opiskelija kommentoi. Maatilayrityksen johtaminen vaatii hyviä esimiestaitoja. Vaikka sinulla ei olisikaan palkattuja työntekijöitä, joudut usein johtamaan oman tilasi verkostoja. Näihin taitoihin saat oppia maatilayrittäjille räätälöidystä maatilan esimiesvalmennuksesta. Kyseisen tutkinnon suorittanut Lotta kommentoi: ”Valmennukseen kannattaa lähteä mukaan, koska siinä saa hyviä ideoita sekä kouluttajalta että kurssikavereilta omaan jokapäiväiseen esimiestyöhön. Ryhmässä tuli myös hyvää vertaistukea. Vierailevien luennoitsijoiden osuudet olivat laadukkaita ja luennoitsijat oman alansa asiantuntijoita. Koulutuksen sisältö on monipuolinen, mutta ei kuitenkaan liian haastava oman työn ohessa suoritettavaksi.

 

Asiantuntijoina toimiville tarjoamme työkaluja yritysneuvojataitojen kehittämiseen yritysneuvojavalmennuksessa. Autamme sinua parantamaan asiakaspalvelu- ja viestintätaitojen lisäksi liiketoiminnan analysointitaitoja sekä talousosaamista. Henkilökohtaisen käyttäytymisanalyysin avulla voit parantaa itsetuntemustasi ja saat työkaluja yhteistyökumppanien kanssa työskentelyyn.

Vai opiskelisitko mieluummin verkossa?

Sekä maatilayrittäjän liiketoimintavalmennus että talousjohtaja-valmennus on mahdollista suorittaa myös täysin verkko-opiskeluna. Opiskelet silloin, kun se on itsellesi sopivinta. Tarvittaessa saat myös ohjausta talousosaajiltamme.

Käytännönläheistä tekemistä ja vertaistukea

Tutkintokoulutuksemme ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia. Ne sisältävät käytännönläheisiä asiantuntijapuheenvuoroja, ryhmäkeskusteluja ja vertaisoppimista. Oli kyse mistä valmennuksesta vaan, opiskeluihin sisältyvät tehtävät laittavat ajattelemaan asioita ja tukevat tilasi johtamistyötä. Kaikki tehtävät pohjautuvat sinun omiin toimintatapoihisi ja laskelmissa käytät oman tilasi talouden ja tuotannon tietoja. Näin asiat konkretisoituvat suoraan myös euroihin.

 

Älä koskaan kasva niin isoksi, ettetkö voisi esittää kysymyksiä. Älä koskaan tiedä niin paljon, ettetkö voisi oppia jotain uutta.” — Og Mandino

 

 

 

 

 

 

 

Minna Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
minna.rintamaki(a)syo.fi

 

Maaseudun yritystoiminta muuttuu yhä haasteellisemmaksi, siksi tarjoamme apuamme ja ammattitaitoamme oman maatilayrityksesi kehittämiseen.

Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...
Maailma muuttuu ja yrittäjyys sen mukana – vai muuttuuko, ja miltä osin?
Elämme edelleen monella tapaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korona on tarjonnut osalle yrityksistä todella kylmää kyytiä ja sitä on suurella todennäköisyydellä tarjolla ...
Vuokko kertoo maatilayrittäjän tärkeistä määräaijoista
Maatilayrittäjän tärkeät määräajat
Maatilayrittäjän vuodenkiertoa rytmittävät paitsi kasvukauden työt myös erilaiset vaatimukset viimeisistä palautuspäivistä. On muistettava palauttaa veroilmoitus sekä alv-ilmoitus, muistettava ilmoittaa eläinmäärät, ...
Nuppu Leppänen opiskeli omatoimisesti
Omatoiminen opiskelu antoi ankkurin työnhakuun
Työnhaku on nykyään käytännössä pitkälti oman osaamisen tuotteistamista, brändäämistä ja myymistä piilo- tai julkisesti ilmoitettuihin hakuihin. Rekrytoivilla tahoilla on luettavinaan ...
Uusi osuuskunta
Suomen Yrittäjäopiston koulutuksessa syntyi uusi osuuskunta
Suomen Yrittäjäopiston (SYO) Korkeasti koulutettujen osaamissalkku -koulutus toi Turussa yhteen eri alojen osaajia. Kahdeksan kokenutta ammattilaista päätti yhdistää voimansa ja ...