nuoli-alas-ylos-80-sininen

Henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa

16 huhtikuun, 2020

Ennen henkilöbrändin rakennustyön aloitusta on tutustuttava omaan kuvaansa verkossa. Mitä asioita itsestä verkosta löytyy? Onko nettimaine rakentunut huomaamattasi? Maine netissä koostuu esimerkiksi keskusteluista, joita olet käynyt vuosia sitten omalla nimelläsi, ja itse ne todennäköisesti jo unohtanut. Lisäksi verkosta saattaa löytyä kuvia, jotka olet kuvitellut poistaneesi. Tosiasiahan on, että verkosta on lähes mahdotonta saada mitään pois. Voit tarkistaa verkkomaineesi kirjoittamalla oman nimesi hakukoneeseen ja tarkastelemalla ensimmäisen sivun tuloksia. Mikäli haku ei tuota erityisen positiivisia tuloksia, keskity siihen, että saat nimesi verkkoon positiivisemmassa valossa. Verkosta ei kannata kokonaan poistua maineen suojelemiseksi vaan päinvastoin verkkonäkyvyyttä on syytä lisätä. Vanhoja hakutuloksia on mahdollista saada putoamaan hakutuloksissa alemmaksi uusilla toimilla verkossa. Tällöin on pienempi mahdollisuus, että joku huomaisi vanhat keskustelusi tai kuvasi.

 

Aseta tavoitteet ja analysoi itseäsi

Kun alat tietoisesti rakentamaan henkilöbrändiä, aseta ensin tavoitteet ja analysoi itseäsi. Mitä haluat? Missä haluat olla vuoden, viiden ja viidentoista vuoden kuluttua? Mitkä ovat lyhyen aikavälin sekä pitkäaikaiset tavoitteesi? Pohdi omia vahvuuksia ja kehittämisalueitasi.  Myös tulevaisuuden mahdollisuudet sekä uhat ovat sellaisia asioita, jotka tässä vaiheessa on hyvä tunnistaa. Analyysin pohjalta löytyvät konkreettiset ratkaisut: vahvista ja hyödynnä vahvuuksiasi, paranna kehittämiskohteitasi, hyödynnä mahdollisuuksia ja varaudu hyvillä suunnitelmilla mahdollisiin uhkiin, etteivät ne tule yllätyksinä.

 

Olemuksesi verkossa

Miten esittäydyt eri palveluissa ja kanavissa? Millainen valokuvasi on ja kuinka usein sitä päivität? Parhaiten toimiva profiilikuva on laadukas ja sopii toimintaasi. Profiilikuvaa ei ole syytä vaihtaa liian usein ja sen olisi hyvä olla samankaltainen eri palveluissa. Tämä helpottaa tunnistettavuuttasi. Esittäytyminen koostuu lisäksi eri kanavien profiilien esittäytymisteksteistä kuten ”About me”, joihin voit kirjoittaa faktoja itsestäsi, kuten nimesi, ammattisi ja tietoja yrityksestä.

 

Kanavavalinnat

Kanavavalintoja on pohdittava tilanteesi ja tavoitteittesi perusteella. Laajojen yleisömassojen palveluita sekä erilaisiin asioihin erikoistuneita yhteisöjä ja palveluita löytyy tällä hetkellä netistä todella paljon. Niissä vaihtuvuus on usein suuri ja suhteellisen nopea. Tämän hetken suosituimmat palvelut saattavat hiipua nopeasti uudempien tieltä. On tärkeä olla tietoinen ajankohtaisimmista suuren yleisön palveluista ja olla niissä läsnä massoja tavoiteltaessa. Kontaktien, kavereiden ja seuraajien kerääminen vie tietyn ajan, joka on huomioitava suunniteltaessa kanavavalintoja ja niissä näkymistä. Verkostot tuovat brändillesi lisää näkyvyyttä sekä vaikuttavuutta. Aloittavan yrittäjän on hyvä hieman tutustua kilpailijoiden valintoihin ja tehdä sen perusteella päätöksiä. Huomioi myös missä oma asiakaskuntasi liikkuu.

 

Läsnäolo

Sosiaalisen median kanavissa läsnäoloon ei riitä pelkästään sisällön päivittäminen vaan vuorovaikutuksen seuraajien kanssa pitäisi olla kaksisuuntaista. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa näkyy esimerkiksi ottamalla kantaa alasi tuoreisiin tapahtumiin ja uutisiin, vastaamalla mahdollisimman nopeasti seuraajiesi kommentteihin ja kysymyksiin sekä panemalla itsesi peliin – henkilökohtaisuuksiin menemättä. Lähdettäessä luomaan verkkopersoonaa, on mietittävä, millaisia teemoja noteerataan ja miten niihin reagoidaan. Teema-arkistoa voi jatkossa kasvattaa, kunhan on saanut varmuutta omaan tekemiseen.

 

Toiminta

Aluksi joudut miettimään, mitä asioita julkaiset. Älä kuitenkaan pelkää toimintaa somessa ja muista, että kirjoitusvirheet sekä muut erehdykset ovat inhimillisiä ja normaaleja. Erehdykset ja kirjoitusvirheet tekevät henkilöstä helpommin samaistuttavan, vaikka toki on huomioitava samat kysymykset kuin miltä tahansa muultakin tekstiltä: Mikä on pääviestini? Kenelle tämä on tarkoitettu? Mitä haluan saada tällä aikaan? Millaista kieltä tässä kontekstissa yleensä käytetään? Koko sosiaalinen media ei ole samanlainen tekstien temmellyskenttä, vaan sen eri kanavilla on omia erityispiirteitä. Päivityksesi voivat olla vaihtelevia vakavamman asian ja kevyemmän sisällön kuten päivän tapahtumiin liittyvän asian ja jopa kommellusten välillä.

 

Tiina Rintamaki

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
tiina.rintamaki(a)syo.fi

Kiinnostuitko henkilöbrändin kehittämisestä tai haluaisitko tietää lisää digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä. Katso lisätietoja Markkinoinnin asiantuntija -koulutuksestamme verkossa ja lähde mukaan.

Älä kuitenkaan pelkää toimintaa somessa ja muista, että kirjoitusvirheet sekä muut erehdykset ovat inhimillisiä ja normaaleja

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Riitta Windahl
Työilmapiiri suurennuslasin alla
Organisaatioiden menestystekijöiden kärkeen ovat kivunneet sellaiset tekijät kuten hyvinvoiva työyhteisö, tunneälykäs johtaminen, luovuutta ruokkiva ja osallistava organisaatiokulttuuri, kollektiivinen oppiminen. Johto ...
Jenni Koski kirjoittaa SYOblogissa aiheesta "Keskustelua lisää, kiitos!"
Keskustelua lisää, kiitos!
Kevään suuri yhteiskunnan verkkoon rynnistys muutti myös SYOagrin koulutustoiminnan toteutuksen täysin. Verkkokouluttamisen noviisit siirsivät koulutukset Teams-palavereiksi ja fyysiset tapaamiset katosivat. ...
Blogikuva Sanna Möller-Aaltonen
Onnekasta ja yritteliästä yhteistyövuotta 2021!
Vuosi 2020 on onnellisesti purkissa ja mahdollisuuksien vuosi 2021 käsillä. On aika kääriä hihat ja virittäytyä työmoodiin joulunajan tauon jälkeen. ...
Anne Ohman syoblogi
Yrittäjät kannustavat ammatillisen koulutuksen ja oppilaitosten monipuolisten palveluiden hyödyntämiseen
Poikkeuksellinen tilanne lähes koko vuoden 2020 ajan on koetellut yrityksiä monin tavoin muun muassa kasvaneella epävarmuudella, vauhdittuneella digitaalisuudella ja lisääntyneellä ...
Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan
Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous ...
Riitta Windahl Työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille
Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta ...