SYOblogissa Anna Oksanen.

SYOagri opiskelijatarina, Anna Oksanen

Olen Anna Oksanen, Laukaasta. Koulutukseltani olen agrologi (AMK). Perheeseeni kuuluu puolisoni ja 10-vuotias poikamme. Teimme sukupolvenvaihdoksen puolisoni kotitilalle vuonna 2008, jolloin tuotantosuunta vaihtui kasvintuotannosta emolehmiin. 2011 siirryimme luomuun sekä peltojen että eläinten osalta.

Tuotantomme on laajentunut sekä emo- että peltopuolella kuluneina vuosina merkittävästi. Alusta asti olen itse tehnyt osittain tilan ulkopuolella asiantuntijatehtäviä kesäaikaan ja  puolisollani sekä yhdellä vakituisella työntekijällämme on ollut talvihoitoalueita. Nämä tilan ulkopuoliset työt ovat edelleen osa yritystämme.  

Opiskelen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa

Hakeuduin koulutukseen, koska tilakokomme ja tuotantomme laajentuessa kaipasin itselleni lisää työkaluja suuremman maatalousyrityksen toiminnan suunnitelmalliseen johtamiseen ja hallintaan. Itse en ole koskaan kouluttautunut johtamis- tai esimiestehtäviin, mutta maatilayrityksemme kautta olemme puolisoni kanssa ”ajautuneet” esimiehiksi.

Yrityksen pyörittämisen lisäksi työntekijät ovat tärkeä osa yritystä, mutta toisaalta lisäävät myös suunniteltavia ja hallittavia asioita yrityksen kokonaisuudessa, niin käytännön toiminnan kuin taloudellistenkin näkökulmien kautta. Halusin saada myös itselleni oppia ja vinkkejä, kuinka kehittyä esimiestyössä. Itselle tärkeä osa-alue on koulutukseen sisältyvät talouden osiot, mutta erittäin tarpeellisia ja mielenkiintoisia ovat olleet muutkin koulutuksen osa-alueet.

Kaiken kaikkiaan Suomen Yrittäjäopiston tutkinnon sisällössä miellytti se, että se on suunnattu nimenomaan maatilayrittäjille. Se näkyy sekä koulutusten sisällössä että kouluttajien ammattitaidossa ja alan tuntemuksessa.  

Opiskeluni on vielä aika kesken, arviolta puolet sisällöstä on vielä suorittamatta tai käymättä läpi. Mutta jo tähän mennessä sekä talouspuolen että muista johtamisen osa-alueiden kursseilta on saanut hyviä käytännön työkaluja, paljon uusia ideoita sekä pohdittavaa olemassa olevista toiminnoista ja niiden kehittämisestä, oman ja yrityksen focuksen kehittämistä, vinkkejä käytännön ajanhallintaan ja kokonaisuuden hallintaan.

Osa opitusta on jo otettu käyttöön ja monia juttuja olisi tarkoitus ajaa sisään oman yrityksen toimintaan, kun koittaa rauhallisempi talvikausi ja aikaa kehittämiselle on enemmän. Oppimistehtävät ovat olleet kehittäviä ja webinaarit ovat olleet mielenkiintoisia paitsi sisällön myös keskustelun vuoksi.   

Suosittelisin koulutuksia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sekä yrityksensä että itsensä kehittämisestä

Yrittäjien lukumäärällä ja sillä onko työntekijöitä, ei ole olennaista merkitystä, koulutuksesta saa kaikissa tapauksissa paljon irti. Suurelta osin kyse on kuitenkin itsensä kehittämisestä, josta hyötyy ensisijaisesti aina yrittäjä itse sekä yritys. Tähän uudenmuotoiseen koulutukseen pystyy osallistumaan matalalla kynnyksellä ja koulutuspäivien materiaaleihin on helppo palata uudelleen.  

Anna Oksanen 

Arkistot