Vastuullinen kadenjalkemme

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuusohjelma

Suomen Yrittäjäopistolla vastuullisuus on ollut osa kaikkea toimintaamme. Olemme toimineet jo vuosikymmeniä edistäen kestävän kehityksen periaatteita. Esimerkiksi verkko-opetuksen kehittäminen, laaja etätyö ja kiinteistöjen myynti ovat olleet arjen valintoja kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vastuullisuusohjelma 2022

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuusohjelma on laadittu vuoden 2022 aikana. Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen organisaation vastuullisuusasioiden nykytilan, tavoitteet, toteutetut toimenpiteet ja tulevaisuuden toimet. Vastuullisuusohjelma on laadittu yhteistyössä koko henkilöstön kesken. Työtä on johtanut vastuullisuustyöryhmä.

Vastuullisuustyömme perustuu oman toimintamme vaikutuksen ja sidosryhmiemme tarpeiden ymmärtämiselle. Meillä on suuret ja nopeat vaikutusmahdollisuudet vastuullisuuden kehittämisessä yhteiskuntaan läheisen ja suoran työelämä- ja yritysyhteistyömme kautta. Tämän vuoksi vastuullisuuden kädenjälkemme on suuri. 

Suomen Yrittäjäopisto on sitoutunut edistämään toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030).

Edistämme vastuullisella toiminnallamme seuraavia YK:n tavoitteita:  

 • Hyvä koulutus
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Eriarvoisuuden vähentäminen
 • Vastuullisia kulutustekoja
 • Ilmastotekoja
 • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoitteenamme on rakentaa vastuullista yritystoimintaa ja työelämää Suomessa sekä auttaa yrityksiä luomaan kilpailuetua vastuullisuudesta.

Suomen Yrittäjäopisto

Strategiset vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuuden edistäminen on sisällytetty strategiaamme. Vastuullisuustavoitteemme on linkitetty tiiviisti strategisiin päätavoitteisiimme, ja edistämme vastuullista toimintatapaa aidosti arjessamme.

Yrittäjäopiston vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuustyön vaikutuksia

Suomen Yrittäjäopiston toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastuullisuus on ollut mukana arjen teoissa.

Verkkokoulutuksen kehittäminen jo vuosikymmenen ajan ja etätyömahdollisuudet ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat pienentäneet hiilijalanjälkeämme muun muassa matkustamisen ja paperin kulutuksen vähennyttyä. Lisäksi tietotekniset ratkaisut ja kiinteistöjen omistamisesta luopuminen ovat olleet ratkaisuja, jotka ovat olleet kestävän kehityksen mukaisia.   

Suomen Yrittäjäopiston vastuullisuuspolku. Olemme pienentäneet hiilijalanjälkeä kasvattaen vastuullisuuden kädenjälkeä.

Esimerkkejä konkreettisista vastuullisuusteoistamme:

Vastuullinen kädenjälkemme

Vastuullisuus Suomen Yrittäjäopistossa tarkoittaa ekologista, taloudellista ja sosiokulttuurista kestävyyttä. Rakennamme vastuullista toimintatapaa niin omassa toimintakulttuurissamme, johtamisessa kuin koulutustoiminnassammekin. 

Haluamme kasvattaa opiskelijoidemme osaamista vastuullisuudesta ja innostaa heitä toimimaan omissa yrityksissään ja organisaatioissaan ympäristöä suojellen ja sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kehitämme henkilöstömme osaamista vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksessä tarjoamalla siihen resursseja ja koulutusta. Osaava henkilöstömme on avainasemassa siinä, että voimme vastaavasti kehittää opiskelijoidemme vastuullisuusosaamista ja intoa toteuttaa vastuullisempia valintoja ja tekoja omissa yrityksissään, organisaatioissaan ja omassa toiminnassaan. 

Vastuullinen kadenjalkemme

Tunnistamme, että meillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa ja haluamme, että vastuullisuuden kädenjälkemme on vahva.  

Suomen Yrittäjäopisto

Tulevaisuuden toimet

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen jatkuu meillä edelleen. Vuoden 2023 tärkeimpinä toimina ovat:

 • Vastuullisuusteeman sisällyttäminen kaikkeen koulutusohjelmiimme
 • Henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen
 • OKKA-sertifioinnin hakeminen
 • Osallistuminen aktiivisesti VASKI-hankkeeseen (Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus)
 • Vastuullisuusmittariston sekä raportoinnin edelleenkehittäminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Taina Rautakoski.
Taina Rautakoski
yritystoiminnan kouluttaja, vastuullisuusasiantuntija
040 6485 968
taina.rautakoski(a)syo.fi
Jorma Kukkeenmäki.
Jorma Kukkeenmäki
rehtori, toimitusjohtaja
050 3429 285
jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi

Arkistot