SYOblogi: Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille. Riitta Windahl, yritystoiminnan kouluttaja.

Suomen Yrittäjäopiston työnjohtajakoulutus antaa uutta suuntaa koko tiimille

Suomen Yrittäjäopiston koulutus työnjohdolle pureutuu käytännönläheisesti työnjohtajan arkeen. Vuoden kestävässä koulutuksessa työnjohtajan omat valmiudet menestyä esimiestehtävissä vahvistuvat, kun omaa johtajuutta lähdetään syväluotaamaan kouluttajien ja ryhmän tukemana.

 

Työnjohtaja perehtyy koulutuksessa ajantasaiseen, alaisten ja oman vastuualueen johtamisessa tarvittavaan tietoon ja hioo vuorovaikutustaitojaan tiiminsä motivoijana ja tukihenkilönä. Oman esimiesosaamisen ja johtamistaitojen kehittyminen heijastuu positiivisesti koko tiimin toimintaan parantaen sekä työtulosta että työhyvinvointia.

 

– Tiimityöskentelyssämme on tapahtunut selvää kehitystä koulutuksen aikana. Nyt puhalletaan yhteen hiileen ja toimitaan yhdessä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koen kasvaneeni työnjohtajana ja ihmisenä, mikä näkyy koko tiimin toiminnan hyvänä muutoksena.

– työnjohtaja logistiikka-alalta

 

– Työnjohtajan on työskentelyssään huomioitava erilaiset ihmistyypit ja ymmärrettävä, miten niiden kanssa toimitaan. Itsensä kehittäminen ja muiden huomioon ottaminen on tiimin vetäjälle tärkeää.

– henkilökuljetusten parissa työskentelevä työnjohtaja

 

Työnjohtajakoulutus soveltuu toimialasta riippumatta esimiestehtävissä toimiville, yritysten keskijohdossa, työnjohdossa tai valmennus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville henkilöille. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti käytännön työtä tekevien työntekijöiden esimiehet. Heidän osaamistasonsa parantumisen myötä koko työyhteisö saa uutta puhtia ja myönteistä suhtautumista yhteiseen kehitystyöhön.

 

– Kokemukset ovat hyvät, ja sain paljon työkaluja tulevaan esimiespestiin. Henkilöjohtamisen osuus oli mielenkiintoinen. Ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä selkeytyi, mikä varmasti auttaa selviytymään uudesta tehtävästä paremmin. Uskon, että pystyn hyödyntämään moniakin asioita tulevaisuudessa.

– tiiminvetäjä ja tuleva julkisen sektorin esimies

 

– Tärkeää on homman haltuun ottaminen ja eteenpäin vieminen oma-aloitteisesti. Lähdetään rohkeasti johtamaan hommaa ja tekemään yhdessä eikä niin sanotusti nousta jakkaralle muiden yläpuolelle, vaan toimitaan mukana esimerkkiä näyttäen.

– työnjohtaja teknisellä alalla

 

Käytännönläheinen työnjohtajakoulutus tukee toiminnan tehokkuutta ja laatuajattelua sekä kehittää ongelmanratkaisukykyä. Se myös lisää esimiehen ennakointikykyä ja antaa valmiuksia muodostaa kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnasta ja siihen vaikuttavista lainalaisuuksista alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

– Kokemuksena ja koulutuksena loistava. Erittäin mielenkiintoinen ja suosittelisin omillekin esimiehilleni – ihan vaikka kertauksena.

– linjaesimies suuressa logistiikkayrityksessä

 

Profiilikuva Riitta Windahlista

 

 

 

 

 

Riitta Windahl
yritystoiminnan kouluttaja
riitta.windahl@syo.fi

 

”Koen kasvaneeni työnjohtajana ja ihmisenä, mikä näkyy koko tiimin toiminnan hyvänä muutoksena.”

Arkistot