Päivi Mäkinen SYOblogissa.

Sopivaa koulutusta juuri oikeaan aikaan

Suomen Yrittäjäopiston toteuttamat maatilayrittäjien koulutukset mukautuvat tämän kevään aikana entistä paremmin kohderyhmän toiveisiin ja vaatimuksiin.

Maatilayrittäjien osaamista haastetaan monelta eri taholta

Maatilayrittäjän toimintaympäristö haastaa yrittäjää. Tänään toimintaympäristön haasteet tulevat entistä lähemmäs yrittäjää eri tavalla ja alueilla sekä yrityksen eri elinkaaren vaiheessa. Yrittäjän osaamista haastetaan siis monesta suunnasta. Neuvoja, ohjeita, konsultaatiota ja vaihtoehtoja on myös paljon tarjolla.

Mutta ratkaisut ja päätöksenteko vaativat edelleen yrittäjän syvintä osaamista sekä yritystoiminnan kokonaisuuden jatkuvaa hallintaa. Tämä vaati jämäkkää otetta yritystoiminnasta, ympäristön haasteiden tunnistamista ja oikeiden päätösten tekemistä pitkällä tähtäimellä.

Kuuntele blogi tästä podcastina
klikkaa kuulokkeita.

Ratkaisut ja päätöksenteko vaativat edelleen yrittäjän syvintä osaamista sekä yritystoiminnan jatkuvaa hallintaa

Ohjausta ja tukea silloin, kun sitä tarvitaan

Suomen Yrittäjäopiston koulutukset tuovat apua ja ohjausta oman osaamiseen kehittämiseen juuri siinä vaiheessa ja asiassa, joihin sinä nyt tarvitset.

Toisinaan tarve on lyhyelle täsmäkoulutukselle esimerkiksi budjetin laatimisesta tai esimiestyön kehittämisestä. Toisinaan yrittäjä kaipaa pitkän kehittämispolun varrella vahvaa tukea ja sparrausta, samalla omaa osaamista kasvattaen.

Maatilayrittäjille entistä paremmat mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan

Agrin koulutusrakenneuudistus tuo maatilayrittäjälle entistä paremmat mahdollisuudet kehittää systemaattisesti ja suunnitelmallisesti omaa osaamista. Uusi henkilökohtainen koulutusohjelman valinta tarkoittaa tarvelähtöisesti sopivien koulutusaiheiden ja aihekohtaisten webinaarien valintaa sekä omaan aikatauluun sopivan koulutussuunnitelman rakentamista. Tässä korostuu entistä vahvempi henkilökohtainen opintojen ohjaus.

Itselle valittu sopiva tutkinto tai sen osa tuo osaamisen kehittämiselle raamit. Oman yrityksen liiketoiminta- tai kehittämissuunnitelman tekemisen rinnalle voi kytkeä aihepiireittäin ohjausta juuri omien laskelmien tai suunnitelmien setvimiseen yhdessä kouluttajan kanssa.

Voit valita itsellesi sopivan ja ajankohtaisen koulutuksen:
  • Tutkinto
  • Tutkinnon osa
  • Lisäkoulutus

Uusi henkilökohtainen koulutusohjelman valinta tarkoittaa sinulle sopivaa koulutussuunni-telman rakentamista

Oma kouluttautuminen ja samalla määrätietoinen oman yrityksen kehittäminen vie väkisinkin maatilaa eteenpäin, omia haaveita ja tavoitteita kohti, menestystä päin.

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen(a)syo.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Minna Paukku
koulutussuunnittelija
minna.paukku(a)syo.fi

Arkistot