Sari Kentta SYOagrin blogissa.

Pyörivätkö menestyvillä maatilayrittäjillä ”Excelit” jatkuvasti päässä?

Jälleen on saatu yksi satokausi siiloon ja tiloilla saadaan huokaista peltotöiden osalta muutaman hetken ja nauttia kauniista syksyn ilmoista. Viljelijäyrittäjät pelkäsivät, kuinka tästä kesästä selvitään ja riittävätkö rahat kalliisiin tuotantopanoksiin. Toisin sanoen elämme ”epävarmoja aikoja”, jos voidaan lainata yleistä sanontaa.

Kuitenkin maataloudessa eletään aina epävarmoja aikoja, emme milloinkaan voi tietää millainen sää on ensi kesänä, saammeko tuotantopanokset haluamallamme hinnalla, saammeko niitä ensinkään.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi, klikkaa kuulokkeita

Voidaanko todeta, että olemme aina ennenkin selvinneet epävarmoista ajoista ja se, jos jokin vaatii yrittäjiltä joustoa ja notkeutta sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Toisin sanoen elämme ”epävarmoja aikoja”, jos voidaan lainata yleistä sanontaa.

Miten voisimme varautua tuleviin muutoksiin, jotka ovat väistämättä jälleen kerran edessämme?

On useita käytännön toimia varautumisen suunnitteluun, mutta yksi tärkeimmistä on taloudellinen joustavuus ja varautuminen. Taloudellisella joustavuudella tarkoitetaan myös erilaisten hankintojen jaksottamista, jolloin voidaan vapauttaa tarvittaessa käyttöpääomaa muihin välttämättömiin menoihin tai yrityksen rahavarat pidetään jatkuvasti sillä tasolla, että saadaan joustoa tarvittaessa.

Kokonaisvaltaisen yritystoiminnan jokainen osa-alue pitää tuntea, mihin rahaa menee ja mistä sitä tulee ja tietenkin, saadaanko siitä riittävää hyötyä. Voidaanko todeta, että menestyvillä maatilayrittäjillä pyörii excelit jatkuvasti päässä?  

Kokonaisvaltaisen yritystoiminnan jokainen osa-alue pitää tuntea.

Tämän laskemisen kyvykkyyden pitäisi olla osa jokaisen menestyvän maatilayrittäjän toimintamallia – kuka sitten mitenkin ja omalla tavallaan. Tähän voi käyttää ulkopuolista palvelua tai neuvojaa, mutta yrittäjällä itsellään on vastuu jokapäiväisestä päätöksenteosta omassa liiketoiminnassaan, joten ajantasainen taloudellinen tieto ja sen hyödyntämisen taito ovat yrityksen menestymisen kannalta ehdottoman tärkeitä. 

Sari Kentta.

Sari Kentta
yritystoiminnan kouluttaja
sari.kentta(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin

Arkistot