Wikipedian mukaan digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Se on poistanut aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia kansalaisten vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Hyvin konkreettinen esimerkki tästä on lypsyrobotin hälytyssoitot. Ei ole väliä onko päivä vai yö, ollaanko lomareissulla vai kaupassa. Ei ole enää tiettyä aikaa tai paikkaa mihin digitalisaatio ei yllä meitä tavoittamaan. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana digitalisaation loikka on ollut valtaisa maatalouden eri osa-alueilla. Ennen tärkeimmät työvälineet tiedon tallentamiseen olivat kynä, paperi, erilaiset reikäkortit ja kalkkeeripaperit kopiointiin. Lantakola, talikko ja kottikärry taas normaalit työvälineet karjanhoitotöissä. Nykyäänkin ainakin näitä viimeisiä välineitä löytyy, osa tosin jo kehittyneenä versiona.  

Maatilayritys vuonna 2055

Visioidaan tulevaan, tosin vähän kauemmaksi eli vuoteen 2055. Maatilayrityksessä työskentelee omistajapariskunta Leevi ja Aliisa, joiden päätehtävänä on maatilayrityksen johtaminen, sovelluskehittäminen ja koodaaminen. Paljon tietoa on saatavilla, mutta siitä osataan poimia yrityksen johtamisen, toiminnan ja kehittämisen kannalta tärkein. Leevi on lähes päivittäin yhteydessä sparraajaansa hollantilaiseen Sepp van Deurzeniin, jonka kanssa hän verkostoitui ollessaan virtuaalimaailmassa CowMan-avattarena. 

Palkattua ulkopuolista työvoimaa ei ole, sillä kaikki mahdollinen on automatisoitu tai ulkoistettu. Navettaa ”pyörittää” pehtoori nimeltä Siri. Siri on viidennen polven humanoidirobotti, joka huolehtii kaikista navetan käytännön töistä. Se kommunikoi muiden robottien kanssa ja saa mm. suoraan lypsyrobotilta tiedot ja pystyy näin heti puuttumaan tilanteisiin. Oli  sitten  tilanteena  harvinainen epäonnistunut lypsy tai joku poikkeama maidossa. Siri raportoi päivittäin isäntäväen kanssa. 

Jokaisella 3 000 lypsylehmällä on mikrosiru, mikä kertoo reaaliaikaisesti tietoja lehmän kaikista elintoiminnoista. Robotilla lehmä skannataan rakenteen ja kuntoluokan suhteen ja Siri II -siemennysrobotti hoitaa pääsääntöisesti siemennykset. Kaksi kertaa kuukaudessa kokoontuvassa tilatiimissä on isäntäväen lisäksi eläinlääkäri, ruokinta-asiantuntija, ”Digikätilö” sekä tilabrändääjä. Eläinlääkäriä ei ole vielä tarpeen korvata, vaikka Googlesta saakin paljon tietoa uusista hoitokeinoista. Säilörehut ostetaan nurmentuotantoon erikoistuneelta naapurilta. Rehusta saadaan reaaliaikaista analyysitietoa digitaalisesti ja sen perusteella ape on aina sellaista kuin pitääkin. Eläinten täysrehut ja kivennäiset tulostetaan maatiloille kehitetyllä 3D-rehutulostimella. ”Digikätilö”-jalostuspalvelu on pitkälle kehittynyt, halutun tyyppinen lehmä-alkio voidaan tehdä lähestulkoon mittatilaustyönä laboratoriossa. 

Tilabrändääjä on tärkeä lenkki, sillä kilpailu on kovaa. Tilan tuottamat maitotaloustuotteet on brändätty Proud of Milk -tuotteiksi, joita voidaan tilata suoraan ja jotka kuljetetaan droneilla kotiin.  

Parantunut talous on vakaalla pohjalla ja yrittäjäpariskunnalla lapsineen on aikaa myös viikoittaisille harrastuksille.  

Digitalisaatio on monimuotoistanut palvelutyötehtäviä. Kehityskulku on muuttanut liiketoimintamalleja ja luonut uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia.

 

Ainut varma asia tulevaisuudessa on muutos! Pitää olla dynaaminen ja muutosmyönteinen. Katsoa avoimin silmin eikä saa tuudittautua vanhaan ja menneeseen: olla ajan hermoilla.
Maatilayrittäjän tärkeimpiä tehtäviä on toimia johtajana. Uskaltaa olla välillä hullunkin rohkea, päivittää visiota tulevaan. Ja ideoida. 

 

Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?

 

 

Jos haluat lähteä esimerkiksi visoimaan maatalouden tulevaisuutta tai kehittämään tilaasi, katso lisätietoja SYOagrin koulutuksista ja hankkeista.

 

Minna Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
minna.rintamaki(a)syo.fi
@minnarintamaki

Arkistot