Anja Anttila.

Osaamismosaiikilla paikka auringossa

Nyt ei ole kyse etelän lomista eikä Hangon tai Vaasan rantahuvioloista, vaikka mukavia paikkoja nekin ovat. Mielessäni on työmarkkinoiden ja oman urakehityksen aurinkopaikka. Elämme jälleen voimakasta muutoksen aikaa. Muutos on ollut läsnä ihmisen historiassa aina. Juuri siksi elämme sellaisessa maailmassa kuin nyt elämme.

Ihmisen mieli on eteenpäin ja kohti uutta. Olemme aina halunneet järjestellä asioita entistä paremmalle mallille. Kehityksen sykli on ollut välillä intensiivisempi ja välillä on otettu rennommin, mutta koskaan emme ihmiskuntana ole pysähtyneet täysin paikoillemme.

Taloudellinen turvallisuus

Me haluamme rakentaa itsellemme ja läheisillemme pitkäkestoista taloudellista turvallisuutta, joka on eri aikakausina tarkoittanut erilaisia asioita. Joskus historiassa on varmistettu ruuan riittävyys satokaudesta toiseen hengissä pysymisen varmistamiseksi.

Asumisoloja on kertyneellä varallisuudella kehitetty ja pyritty takaamaan säännöllinen rahoitus hyvinvoinnille pitkillä työurilla samassa yrityksessä tai julkisen hallinnon tehtävissä. Sitä monet tavoittelevat edelleen, mutta tuoko se enää turvallisuutta tässä ajassa ja tulevaisuudessa?

Mielessäni on työmarkkinoiden ja oman urakehityksen aurinkopaikka

Työn monimuotoistuminen

Digitalisaation kehittyminen, globalisaatio, robotisaatio, elinkeinorakenteen muutokset, pandemia ja jopa vastuullisen toiminnan vaatimukset vaikuttavat osaltaan työn sirpaloitumiseen ja monimuotoistumiseen.

Osalla työikäisistä oman elämän rahoitus tulee jo nyt kuukausittain useista eri lähteistä. Koko tai osa-aikaisen palkkatyön rinnalla toimitaan yrittäjinä, ollaan mukana määräaikaisissa projekteissa tai tehdään toista palkkatyötä. Tällainen työn monimuotoistumien tulee lisääntymään ja tarjoaa mahdollisuuden luoda yksilöllinen ja oman näköinen ura.

Palapelin palat

Osaamisen varmistaminen

Meillä kaikilla on monenlaista osaamista, jota on kertynyt opiskelemalla, toimimalla erilaisissa työrooleissa, vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa. Haasteena voi olla arvioida omaa osaamista kaikilta osin.

Osaanko riittävästi voidakseni tarjota sitä vastineeksi käypään vaihdon välineeseen? Arviointiin saa konkreettista apua tarjotessa osaamistaan alan toimijoiden käyttöön.

Tuleeko kauppoja? Jos tulee, niin voi olla tyytyväinen lähtötasoon, jota kannattaa aina kehittää edelleen. Jos kukaan ei ole halukas ostamaan omaa osaamista kannattaa tiedustella kuinka osaamista kannattaisi kehittää, jotta se olisi halutumpaa.

Osaanko riittävästi? Tuleeko kauppoja?

Omannäköinen ura

Olen puhunut jo vuosien ajan mahdollisuudesta luoda omannäköinen ura tekemällä itseä kiinnostavia töitä eri työnantajille ja osin yrittäjänä. Kaikki työ ei tarvitse olla saman alan työtä. Moni on opiskellut itselle toisen ja kolmannenkin ammatin.

Vuosien varrella eri mediat ovat kertoneet henkilöistä, jotka ovat keski-iän kriisissään pohtineet mitä minä oikeastaan haluan tehdä. Haluanko istua tietokoneen ääressä ja palavereissa eläkeikään asti? Vastauksia on yhtä monta kuin kysyjiäkin. Osa on lähtenyt opiskelemaan aivan uutta alaa, toiset syventäneet tai laajentaneet nykyistä asiantuntijuuttaan yrittäjyys mielessään.

Oma osaamismosaiikki

Ilkka Halava käyttää tästä hallitusta moniosaajuudesta termiä osaamismosaiikki. Se on mielestäni erittäin osuva ilmaisu. Mosaiikki tehdään sijoittamalla pieniä erivärisiä palasia vierekkäin ja lomittain niin, että niistä muodostuu yhtenäinen isompi kuva. Aivan kuten omista osaamisen aloista voi muodostaa yhteen sointuvan työuran, oman osaamismosaiikin.

Tämä voi koostua toisiaan tukevista ja täydentävistä tai reippaasti erilaisista osaamisista. Muuttuvissa olosuhteissa tämä luo turvaa ja varmuutta työmarkkinoilla. Jos jollain osaamisalalla on hiljaisempaa voi resursoida aikaa enemmän niihin tehtäviin, joissa on sillä hetkellä kysyntää.

Mosaiikki

Elinikäinen oppiminen

Maailmassa, jossa myymme omaa asiantuntijuuttamme, on luonnollista myös varata aikaa sen päivittämiselle ja laajentamiselle. Näin varmistamme kauppatavaramme kiinnostavuuden.

Elinikäisen oppimisen aikakaudella opiskelu on tehty helpoksi monimuoto- ja verkkototeutusten avulla. Aina ei tarvitse lähteä opiskelemaan kokonaista tutkintoa vaan osaamistaan voi täydentää työn ohessa myös tutkinnon osilla, verkkokursseilla ja osallistumalla omien alojensa webinaareihin.

Verkostoituminen eri alojen asiantuntijoiden kanssa tuo uusia näkökulmia myös omaan asiantuntijuuteen. Yhteistyömahdollisuuksia saattaa löytyä tahoilta, jonne ei aikaisemmin huomannut katsoakaan.

Kun omistaa monipuolisen, kehittyvästä asiantuntijuudesta koostuvan osaamismosaiikin, pystyy etsimään paikkaansa auringossa laajemmalla skaalalla omasta asiantuntijuudestaan käsin eivätkä tittelit ja tehtävänimikkeet enää rajoita maailmaa kuten ennen.

Anja Anttila
yritystoiminnan kouluttaja
anja.anttila(a)syo.fi

Arkistot