Tietokone ja syksyn värit

Oppisopimus työnantajan ja opiskelijan kannalta

Valtakunnallinen oppisopimusviikko

Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietetään 3.10.-9.10.2022. Oppisopimusviikon tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kuulisi oppisopimusopiskelun ja työelämässä oppimisen lukuisista mahdollisuuksista sekä toisi esiin ammatillista osaamistaan.

Suomen Yrittäjäopistolla oppisopimusopiskelijoita opiskelee eri tutkinnoissa. Oppisopimusviikolla halusimme nostaa esille oppisopimuksen näkökulmat niin työantajan kuin opiskelijankin näkökulmasta.

Oppisopimus työnantajan näkökulmasta

Keravalainen tilitoimisto MTS-Yhtiöt Oy on jo usean vuoden ajan kouluttanut työntekijöitään oppisopimuksella. Suomen Yrittäjäopiston kautta henkilökunta on suorittanut liiketoiminnan ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

Toimitusjohtaja Satu Toijanahon mukaan kouluttautuminen tuo lisäarvoa todella paljon ihan päivittäiseen tekemiseen ja osaamiseen.
– Tietotaito lisääntyy sekä tietenkin myös itsevarmuus, kun asiat on opittu kouluttautumalla.

MST-yhtiön logo.

Miksi MTS-Yhtiöissä päädyttiin juuri oppisopimukseen, kun kaikki työntekijänne olivat kuitenkin jo työsuhteessa aloittaessaan opinnot?
– Oppisopimus on meidän kannalta paras ratkaisu. Opiskelu hoituu työn ohessa ja koulusta tulevat tehtävät saa tehdä työajalla työpaikalla.

Satu jatkaa: – Jokainen, joka meillä on opiskellut, on halunnut saada lisää tietoa ja kasvattaa omaa osaamistaan sekä korottaa ammattinimikettään.

Miten koet yhteistyön Suomen Yrittäjäopiston kanssa toimineen, millaista palautetta työntekijäsi ovat antaneet opiskelusta?
– Yhteistyö on todella joustavaa ja helppoa. Työntekijät ovat olleet enemmän kuin tyytyväisiä saadessaan opiskella työn ohessa joustavasti ja omalla aikataulullaan.

– Opiskelijat ovat saaneet ison tuen Suomen Yrittäjäopiston kouluttajilta. Näytöt ovat onnistuneet helposti etänä ja opiskelijan toiveita kuunnellen, kertoo Satu yhteistyöstä Suomen Yrittäjäopiston kanssa.

Työntekijät ovat olleet enemmän kuin tyytyväisiä saadessaan opiskella työn ohessa joustavasti ja omalla aikataululla.

Satu Toijanaho, MTS-Yhtiöt Oy

– Varmasti tulemme jatkossakin käyttämään tätä mahdollisuutta työtekijöidemme kouluttamiseen, kertoo Satu tulevaisuuden suunnitelmista.
– Tälläkin hetkellä yksi työntekijämme aloittaa Suomen Yrittäjäopistossa ammattitutkinnon suorittamisen ja kaksi suorittaa erikoisammattitutkintoa, kertoo Satu tämän päivän tilanteesta.

Oppisopimus opiskelijan näkökulmasta

Jatta Nieminen opiskelee Suomen Yrittäjäopistossa liiketoiminnan ammattitutkintoa. Oppisopimuksella toteutetut opinnot ovat edenneet hienosti ja joulukuussa siintää valmistuminen.

Yritystoiminnan kouluttaja Jarkko Björkbacka haastatteli Jattaa ja kysyi hänen mielipiteitään oppisopimusopiskelusta.

Työskentelet tällä hetkellä tilitoimisto Talco Knowhow Oy:ssä. Mitkä ovat pääasialliset työtehtäväsi?
– Toimin palkkahallinnon asiantuntijana ja pääasiallisiin työtehtäviini kuuluvat asiakkaidemme palkkojen laskenta sekä maksatus, palkkakirjanpidon tuottaminen, erilaiset raportoinnit niin asiakkaille kuin muille tahoille: KELA, tulorekisteri, verohallinto, vakuutusyhtiöt, liitot jne..

Jatta Nieminen.

Miten päädyit oppisopimukselle nykyiseen työpaikkaasi?
– Olin esikoisestamme hoitovapaalla, kun aloin miettimään mahdollisia uusia suuntia työuralleni. Tuttavani vinkkasi minulle, että Talco etsii kirjanpitäjää sekä palkanlaskijaa ja että he olivat mahdollisesti kiinnostuneita palkkaamaan myös oppisopimuksella.

– Työnantajan avoimuus oppisopimusta kohtaan mahdollisti sen, että pystyin edes hakemaan paikkaa. Itselläni ei ollut aikaisempaa kokemusta kirjanpitäjän tai palkanlaskijan työstä, silti alusta asti itselleni oli selvää, että haluan hakea juuri palkanlaskijan paikkaa – perheessämme nimittäin oli jo yksi kirjanpitäjä.

Opiskelet oppisopimuksella itsellesi ihan uutta alaa, miten oppisopimus on tukenut alanvaihtoa?
– Oppisopimus on mahdollistanut itselleni alanvaihdon. Ilman mahdollisuutta oppisopimukseen en olisi todennäköisesti päätynyt tilitoimistoon töihin tai en ainakaan näin vauhdikkaasti.

– Korkeakoulututkinnon suorittaneena koin epähoukuttelevaksi pidemmän kaavan kautta opiskelun ja taas elämäntilanteelleni sopivampana oppisopimuksella opiskelun. Kahden pienen lapsen äitinä koen mielekkääksi sen, että opiskelemalla työn ohessa pystyn edistämään työtehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä saan tekemästäni työstä myös palkkaa.

– Koen, että opin itse parhaiten tekemisen kautta, joten oppisopimuksella opiskelu oli senkin puolesta hyvä valinta.

Millainen kokemus oppisopimusopiskelu Suomen Yrittäjäopistossa on ollut?
– Oppisopimusopiskelu on ollut mielenkiintoista ja tärkeä perusta uudelle työuralleni. Opiskelluista kursseistani olen saanut hyvän ja vakaan tietopohjan työtehtäviäni varten.

– Yllättävää on ollut se, kuinka joustavasti perhe-, työ- ja opiskeluelämän on saanut sovitettua hektiseen elämäntilanteeseen. Parasta oppisopimuksessa on ollut se, että oppimia asioita on pystynyt soveltamaan heti käytännössä työtä tehdessä.

Parasta oppisopimuksessa on ollut se, että oppimia asioita on pystynyt soveltamaan heti käytännössä työtä tehdessä.

Jatta Nieminen, Talco Knowhow Oy

Ota yhteyttä, kysy oppisopimuksesta lisää!

Jos haluat tietää oppisopimusopiskelusta Suomen Yrittäjäopistossa lisää, ole yhteydessä Jarkkoon.

Jarkko Björkbacka.

Jarkko Björkbacka
yritystoiminnan kouluttaja
jarkko.bjorkbacka(a)syo.fi

Arkistot