Uudelle uralle -opiskelijatarina.

Uudelle uralle -opiskelijatarina

”Lähdin aikuisena uudelle uralle. Ammatillinen koulutus antoi tarvittavan lisäosaamisen.”

Verkkokurssilla opiskeleva Outi* tähtää palkanlaskennan tehtäviin

Ammatillisella lisäkoulutuksella kohti uutta työtä

Outi on suorittanut aikanaan merkonomin koulutuksen ja työskennellyt myyjänä päivittäistavaraliikkeessä. Lisäksi Outi on tehnyt pienimuotoista palkanlaskentaa puolisonsa yrityksessä, mutta puolison yritystoiminta on jo päättynyt.

Outi jäi työttömäksi muutama vuosi sitten. Työttömyyden keskeytti hetkeksi äitiysloma.

Kohti uutta uraa

Äitiysloman jälkeen Outi ei päässyt suoraan töihin, vaan katsoi yhdessä työvoimatoimiston virkailijan kanssa, että hankkimalla ammatillista lisäkoulutusta työllistymisen mahdollisuus paranee huomattavasti.

Nyt Outi tavoittelee palkanlaskijan työtä, sillä vuorotyö ei ole tällä hetkellä sopivin tai hänelle mieluisin vaihtoehto.

”Lähdin aikuisena uudelle uralle ja lisäkoulutuksesta sain eväät uuteen työhön”

Henkilökohtainen suunnitelma kohti tavoitetta

Outi otti yhteyttä Suomen Yrittäjäopistoon, jossa Uudelle uralle -verkkokoulutusta lähdettiin yhdessä räätälöimään Outin tilanteeseen. Outi ja Yrittäjäopiston koulutussuunnittelija suunnittelivat yhdessä Outille henkilökohtaisen koulutuspolun kohti tavoitetta.

Outi tiedusteli asuinpaikkakuntansa palkanlaskentayrityksistä työssäoppimispaikkaa. Ahkerien yhteydenottojen tuloksena Outia onnisti: eräs pieni palkanlaskentafirma otti Outin mielellään oppiin.

Yritys oli erityisen mielissään puolen vuoden työssäoppimisjakson pituudesta. Kuuden kuukauden aikana töihin perehdyttäminen ja oppi tuottaa tulosta myös yritykselle. Samalla yritys tutustuu Outiin ja mahdollisuuksien mukaan palkkaa hänet palkanlaskijan tehtäviin koulutuksen jälkeen.

Joustava verkko-opiskelu säästää aikaa

Uudelle uralle -koulutuksessa Outi oli erityisen tyytyväinen siihen, että hän pystyi tekemään teoriaopinnot kokonaan verkossa. Koska verkko-opiskelu oli Outille uusi asia, ennen varsinaista palkanlaskennan aihetta hän lämmitteli yhdellä yhteisten aineiden tutkinnon osalla Toiminta digitaalisessa ympäristössä.

Sen ansiosta verkossa opiskeluun alkoi tulla sellainen tuntuma, että Outi aavisti, että myös palkanlaskennan kurssien pariin on kiva jatkaa.

Osaamisella uuteen työhön!

Uudelle uralle
Uudelle uralle -verkkokoulutus, Suomen Yrittäjäopisto.

Työssäoppimispaikassa kiinni käytäntöön

Verkko-opintoja suorittaessaan Outi oli samalla työssäoppimisjaksolla yrityksessä neljä päivää viikossa. Siellä hän perehtyi yrityksen toimintatapoihin ja teki alustavia palkanlaskennan töitä. Päivän viikossa Outi suoritti Yrittäjäopiston verkkokurssia.

Ensimmäisen tutkinnon osan suorittamisen jälkeen Outi oli jo saanut vahvan varmuuden verkko-opiskeluun ja niinpä hän aloitti ammatillisen opiskelun, Palkanlaskennan kurssit.

Kokonaisuuden hallinta ja uusi osaaminen antoivat varmuutta työhön

Vaikka Outilla olikin jonkin verran kokemusta palkanlaskennasta, oli kuitenkin hyvä aloittaa koulutus kokonaan alusta, jotta kokonaisuus saadaan haltuun.

Täysin uutta Outille opinnoissa on ollut sähköinen taloushallinto. Tämän osion ajaksi Outille tehtiin joustava suunnitelma siitä, miten työssäoppiminen ja verkko-opiskelu vuorottelevat.

Henkilökohtainen ohjaus alusta loppuun

Erityisen hienoa Outin mielestä on se, että hänellä koko koulutuksen ajan on Suomen Yrittäjäopiston ohjaaja tukemassa opiskelun etenemistä. Yhteyttä Outi pitää ohjaajaan puhelimitse ja sähköpostilla ja tarpeen mukaan Teams-kokouksena.

Outi toteaakin, että Teams-kokous on hyvä väline yhteiselle keskustelulle opiskelijan, työssäoppimispaikan ja Yrittäjäopiston ohjaajan välillä. Videoyhteydellä voi keskustella melkein kuin kasvoista kasvoihin.

Lähde sinäkin kanssamme Uudelle uralle!

*Outi on esimerkki opiskelijan polusta.

Lue lisää

Arkistot