Banafhesh Arya.

Projektinjohtamisen koulutus auttoi kehittymään työssä

Verkkokoulutus oli Banafhesh Aryalle onnenpotku

Vaasalainen Banafhesh AryaBana – osallistui Suomen Yrittäjäopiston ja Oy EduVamia Ab:n yhteistyössä järjestämään Teknisten projektien johtaminen -verkkokoulutukseen loppuvuonna 2021. Verkkokoulutus kesti kokonaisuudessaan kuusi viikkoa ja osallistujat siihen tulivat ympäri Suomea eri paikkakunnilta.

Hyvä mahdollisuus ammatillisesti

Banafhesh Arya haki heti mukaan, kun näki haussa olevan Teknisten projektien johtaminen -verkkokoulutuksen Suomen Yrittäjäopistolla. Hän katsoi, että koulutus on hyvä mahdollisuus tutustua aiheeseen ammatillisesti. 

Kotimaassaan Iranissa hän on valmistunut yliopistosta elektroniikka-alalta vuonna 2005 ja toiminut sen jälkeen yli kymmen vuotta matematiikan ja fysiikan opettajana koulussa. Hän muutti Suomeen vuonna 2016 miehensä perässä ja alkoi opiskella suomea Vaasassa.

– Sen jälkeen suoritin hoitoalan ammattikoulutuksen kieltenopettajan ehdotuksesta ja toimin nyt kotihoidon työntekijänä.

Projektinjohtamisen koulutus tuli kuin tilauksesta.

Banafhesh Arya

– Samaan aikaan opiskelin viikonloppuisin englanniksi Vaasan ammattikorkeakoulussa maisteriksi Project managementia. Opinnäytetyötä tehdessäni tuntui vaikealta ja lopetin.

Hän totesi tarvitsevansa vielä enemmän työkokemusta insinöörialalta. Projektinhallinnan koulutus tuli kuin tilauksesta.

– Olin todella onnellinen, että pääsin mukaan koulutukseen.

Laajasti ymmärrystä ja osaamista projektinjohtamisesta

Verkkokoulutus valmensi osallistujia ymmärtämään laajasti projektinjohtamisen kokonaisuutta.

– Itselleni koulutus teetti kaksin verroin työtä: vieras kieli ja Suomen koulutusjärjestelmä on uusi ja erilainen. Toisaalta uuden oppiminen voi olla helppoa, mutta väärin opittua on hyvin vaikeaa muuttaa.

Banafhesh kertoo opiskelukaverien olleen todella kannustavia. He lähettivät kielen ymmärtämisen avuksi esimerkiksi aiheeseen liittyviä videoita.

Projektinhallintaa opiskeltiin käytännön kautta kolmessa ryhmässä, joille kullekin määriteltiin oma projekti. Tällä tavalla käsiteltiin kaikki teoriat koko koulutuksen ajan.

– Olin erittäin motivoitunut opiskelemaan ja oppimaan uutta. Koulutus oli myös erittäin mukava kokemus, kun yritin kotoutua Suomeen.

Olin erittäin motivoitunut opiskelemaan ja oppimaan uutta.

Banafhesh Arya

Koulutus sisälsi oppia projektien johtamisesta ihmisten johtajana, projektien liiketoimintaympäristön ja toimittamisen prosessin tarkastelua ja erilaisten projektinhallinnan työkalujen hyödyntämistä.

Koulutuksessa käytiin läpi projektit määrittelystä ja esimiestyöstä aina aikatauluihin ja riskien hallintaan. Käsiteltiin myös projektiryhmän toimintaa ja sen vastuita sekä projektien seurannan käytäntöjä.

Koulutuksen ansiosta tiimityötaidot paranivat

Banafheshilla oli toive kehittää erityisesti omaa luovuuttaan, itseluottamusta ja tiimityöosaamista. Hän halusi myös opetella osallistumaan ryhmätyöskentelyyn ja sanomaan mielipiteensä rohkeasti –  myös videolla ja kameran edessä. 

– Olen kyllä tyytyväinen, että osallistuin! Koulutus antaa uudenlaisia näkökulmia.

Banafhesh Aryan mukaan on hyvä ymmärtää yrityksen johtamista esimeriksi Lean-menetelmän ja -strategian näkökulmasta, vaikka ei itse toimisi johtajana vaan tiimin jäsenenä.

– Kun itse ymmärtää tiimin toimintaa ja on siitä tietoinen, onnistuu oman vastuualueenkin hoitaminen ja ryhmän työ ei jää turhaksi.

Koulutuksen ansiosta ymmärrän paremmin eri näkökulmia tiimin toiminnasta.

Banafhesh Arya

Hän kertoo koulutuksen auttaneen itseään kehittymään työssään, vaikka juuri nyt ei työskentelekään teknisellä alalla vaan hoitotyössä.

– Koulutus auttaa minua toimimaan paremmin tiimin jäsenenä ja työntekijänä. Ymmärrän näin paremmin eri näkökulmia tiimin toiminnasta.

Uusia näkökulmia tulevaisuutta varten

Koulutus antoi myös ajatuksen, että voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia yrittäjänä ja perustaa yrityksen.

Koulutusten opettajien toiminnalle Banafhesh Arya antaa kiitosta ammattimaisuudesta. He myös muokkasivat tarpeen mukaan aiheita koulutuksen osallistujien mukaan.

Banafheshin mielestä koulutus sopii hyvin paitsi erityisesti teknisillä aloilla toimiville, myös esimerkiksi teknisten alojen opettajille.

– Koulutus oli alusta loppuun hieno kokonaisuus paketoituna yhdeksi paketiksi. Kiitos paljon Suomen Yrittäjäopistolle!


Teknisten projektien johtaminen


Teknisten projektien johtamisen koulutus oli Suomen Yrittäjäopiston Oy EduVamia Ab:lle alihankintana toteuttama työvoimakoulutus.

Koulutus toteutettiin kokonaan verkossa, ja se valmensi osallistujia ymmärtämään laajasti projektinjohtamisen kokonaisuutta.

Kiinnostaako yhteistyö?


Suomen Yrittäjäopisto on luotettava ja valtakunnallinen kumppani yritysten täsmäkoulutusten, työvoimakoulutusten ja hankkeiden toteuttajana.

Arkistot