Johanna Kokkomäki SYOblogin kirjoittajana.

Opiskelijan kanssa päivitysmatkalla

Aikuisopiskelijan ohjaus Pätevöidy päivittämällä -koulutuksessa

Pätevöidy päivittämällä -koulutus on työssäoppimispainotteinen ammatillinen verkkokoulutus työnhakijoille. Opintojen aikana opiskelija suorittaa tutkinnon osia itse valitsemassaan työharjoittelupaikassa käytännön työtehtävissä. 

Koulutuksen kesto on pisimmillään puoli vuotta, joten ammattitaidon kehittäminen ja osaamisen osoittaminen on opiskelijalle nopea kehityspyrähdys.  

Ohjausta tarjoamme opiskelijalle koulutuksen aikana opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Opiskelijan motivaatio ja halu onnistua sekä tiivis yhteistyö työssäoppimispaikan kanssa edesauttavat tavoitteiden täyttymistä.  

Iloa työstä ja työyhteisöstä 

Pätevöidy päivittämällä -koulutus on tuonut positiivista virettä opiskelijoiden arkeen. 

Mahdollisuus palata työelämään, yhteenkuuluvuuden tunne uudessa työyhteisössä, uudet verkostot ja mahdollisuus oppia tuntemaan myös itseä paremmin ovat olleet opiskelijoiden mukaan koulutuksen mukanaan tuomia positiivisia asioita.

Uudet verkostot ja mahdollisuus oppia tuntemaan myös itseä paremmin ovat olleet opiskelijoiden mukaan koulutuksen mukanaan tuomia positiivisia asioita.

Tutustuminen uusiin ihmisiin ja oman osaamisen näyttäminen käytännössä ovat tuoneet uutta sisältöä elämään. Opiskelijat ovat verkostoituneet työssäoppimispaikan työntekijöiden ja heidän sidosryhmiensä kanssa. Koulutus on tuonut opiskelijoille uutta rakennetta arkeen ja rytmiä päivään. 

Pieni palanen lisää osaamista – valtti työnhaussa 

Pätevöidy päivittämällä -koulutukseen hakeutuva opiskelija voi olla korkeasti koulutettu omalla alallaan. Markkinointiosaamisen päivittäminen tai palvelumuotoiluun perehtyminen kehittämisvälineenä voi olla juuri se puuttuva palanen, jota vielä tarvitaan työllistymisen edistämiseksi. 

Joillekin opiskelijoille koulutus on tarjonnut mahdollisuuden tutustua ennalta täysin vieraaseen toimialaan. Toiset ovat puolestaan hyötyneet siitä, että ovat päässeet erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen omalla alallaan. Tämä voi antaa ylilyöntiaseman työnhakutilanteessa.  

Ohjaajan tehtävänä on tunnistaa ne osaamisalueet, joita vahvistamalla opiskelijan työllistymismahdollisuudet voivat parantua. Ohjaajan roolissa on mahdollisuus tukea aikuisopiskelijan ammatillista kasvua tällä ripeällä matkalla.

Pätevöidy päivittämällä -koulutus on osoittautunut jo nyt toimivaksi väyläksi päästä nopeasti kiinni työelämään.

Johanna Kokkomäki

Rakentavan palautteen antaminen tärkeä osa ohjausta. Toisinaan opiskelija kaipaa ohjaajan tukea työn ja opiskelun yhteensovittamiseen tai työskentelyn rajaamiseen. Käytännön työhön liittyvään ohjaukseen opiskelijat saavat usein parhaiten tukea harjoittelupaikastaan. 

Pätevöidy päivittämällä -koulutus on osoittautunut jo nyt toimivaksi väyläksi päästä nopeasti kiinni työelämään ja kehittää juuri niitä taitoja, jotka voivat auttaa työllistymään.

On lottovoitto sekä opiskelijalle että ohjaajalle, jos opiskelija työllistyy työharjoittelupaikkaan osoitettuaan osaamistaan koulutuksen päättyessä. 


Johanna Kokkomäki
yritystoiminnan kouluttaja
johanna.kokkomaki (a) syo.fi

Johanna Kokkomäki.

Lue lisää

Tutustu Pätevöidy päivittämällä -koulutukseen.

Arkistot