FutureBisnes-hanke, webinaari. digitaalinen liiketoiminta. Suomen Yrittäjäopisto.

Miten rakentaa menestyvä liiketoiminta verkkoon?

Lifestyleyrittäjyys, automatisoitu bisnes ja passiivisten tulonlähteiden rakentaminen

FutureBisnes-webinaarisarja pureutuu uusiin tapoihin hankkia sivutuloja tai toteuttaa itseään yrittäjänä. Webinaarien lisäksi oman bisnesideansa jalostamiseen voi saada maksutonta sparrausta.

Toukokuun 2020 webinaarissa digiyrittäjä, ammattibloggaaja ja blogivalmentaja Tiia Konttinen puhui siitä, miten voi tehdä menestyvää digiliiketoimintaa siitä, mikä on omaa sydäntä lähellä.

Käsiteltävinä olivat lifestyleyrittäjyys, automatisoitu bisnes ja passiivisten tulonlähteiden rakentaminen.

Mitä on lifestyleyrittäjyys?

Lifestyleyrittäjyys on käytännössä sitä, että voi itse päättää, miten paljon ja missä työtä tekee. Se on siis paikkariippumatonta työtä. Töitä voi tehdä mistä tahansa verkon ja tietokoneen avulla.

FutureBisnes-hanke, digitaalinen liiketoiminta.

– Lifestyle ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tunti päivässä tehdään töitä ja yhtäkkiä rahaa vain tulee. Herätys itselleni aikoinaan oli karu – se on liiketoimintaa, joka vaatii sitä, että markkinoidaan ja myydään, sanoo Konttinen.

Passiivinen tulo – kun työt on tehty, raha virtaa, vai kuinka?

Passiividen tulon muodoista webinaarissa käsiteltiin lähemmin affiliatemarkkinointia ja digituotteiden myyntiä mainosten tai myyntiputken avulla.

Yksinkertaistettuna passiivinen tulo tarkoittaa sitä, että raskain työ tehdään yhden kerran  ja sen jälkeen raha virtaa. Todellisuus on kuitenkin hiukan erilainen.

– Raskain työ tehdään yhden kerran sinä vaiheessa, kun rakennetaan myyntiputki. Sen jälkeen ohjataan siihen ihmisiä sinne mainoksilla ja jälkeen katsotaan, miten se toimii. Sen jälkeen sitä testataan ja optimoidaan.

Myyntiputken rakentamiseen toimivaksi voi Konttisen mukaan kulua useampi kuukausi riippuen siitä, kuinka moni saadaan myyntiputkesta läpi. Liiketoiminnalle tehdään  selkeä polku, jota asiakas ohjataan mainoksilla tai muilla kehotteilla. Kun riittävä määrä ihmisiä on saatu menemään läpi ja prosessia on testattu, voi alkaa miettiä sitä, miten prosessia voi alkaa optimoida.

Panosta sisällöntuotantoon

Sisällöntuotantoon menee aikaa, mutta se kannattaa ja on ehdotontakin. Blogiteksteillä tai muulla asiakasta kiinnostavalla sisällöntuotannolla voi asiakkaaseen verkossa rakentaa luottamuksen. Näin asiakas tietää, mitä odottaa ja mistä löytyy hänen ongelmansa ratkaisevaa sisältöä ja apua.

– On mahdollista tehdä tämä melko pienelläkin budjetilla, mutta  vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Kun toimitaan verkossa, on luottamuksen luominen asiakkaaseen erittäin tärkeää, painottaa Konttinen.

Kun toimitaan verkossa, on luottamuksen luominen asiakkaaseen erittäin tärkeää,

Kun yritys on tuttu ja luottamus on syntynyt, on ostopäätöksen tekeminen helpompaa. Sen sijaan jos ei ole aiemmin ollut kontaktia asiakkaaseen, joudutaan monta kertaa lämmittelemään asiakasta, ennen kuin hänestä tulee ostava asiakas. Tällä tavoin myös rakennetaan kestävämpiä ja pitkäaikaisempia asiakassuhteita.

On mahdollista rakentaa menestyvä bisnes verkkoon

Menestyvän liiketoiminnan rakentaminen verkkoon vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä, mutta se on mahdollista tavalliselle ihmiselle. Konttinen korostaa sitä, että kun on halu oppia ja kehittyä, pääsee jo pitkälle. Konttinen antaa esimerkin omasta toiminnastaan.

– Minulla ei ollut mitään markkinoinnin koulutusta tai erityistä digiosaamista, mutta olen halunnut itse opetella ja oppia. Sitä kautta olen tätä ryhtynyt tekemään.

Suomessakin on siis mahdollista rakentaa menestyvä bisnes verkkoon.

Konttinen perusti yrityksensä vuonna 2015. Vuodesta 2016 lukien hän on valmentanut runsaat 3000 bloggaajaa ja yrittäjää pääasiassa bloggaamiseen ja siihen matkan varrella mukaan tulleeseen digiliiketoimintaan.

Hänen omassa blogissaan on vuosien 2016-2019 aikana käynyt 712 155 yksittäistä kävijää ja kahtena vuonna peräkkäin on päästy lähes miljoonaan sivulataukseen.

Tämän vuoden aikana toiminta on laajentunut niin, että hänellä on yksi palkattu työntekijä ja kuusi henkilöä, joille hän on toimintaa ulkoistanut. Konttisella on ollut sellaisia hetkiä, jolloin hän tuottaa asioita etukäteen blogiin ja ajastaa ne, jolloin voi pitää esimerkiksi kuukauden lomaa.

FutureBisnes-hankkeessa voi saada yritysidealleen maksutonta ryhmäsparrausta.

Liiketoiminnan periaatteet pätevät

Bloggaamisesta Konttinen puhuu paljon sen vuoksi, että se on ilmainen markkinointikanava ja hän toteuttaa omaa toimintaansa nimenomaan blogin kautta.

Sanan blogi tai bloggaaminen voi kuitenkin laajentaa käsittämään tässä yhteydessä myös kotisivua, sivustoa tai sisällöntuotantoa. Samat periaatteet digiliiketoiminnan rakentamisessa pätevät kaikkiin.

Digiliiketoiminnan suunnittelussa on huomioitava myös se, että itselleen palkan maksamista bisneksestä koskevat samat periaatteet kuin muuhunkin yritystoimintaan.

Mikäli aloittaa ihan alusta ja markkinoi myytävää tuotettaan ahkerasti, voi jonkinlaista tuloa odottaa ensimmäisten 3 kuukauden jälkeen.

Yritystoiminnan suunnittelu ja laskelmat kannattaa tehdä huolellisesti ennen aloittamista

Konttinen muistuttaa, että digiliiketoiminnan liikkeelle saaminen on helpompaa, kun tuotteelle on valmiiksi etsitty yleisö, jolle myynti voidaan suunnata. Lisäksi on varauduttava siihen, että liiketoiminnan markkinoimiseen on varattava 80 % työajasta.

Joka tapauksessa yritystoiminnan suunnittelu ja laskelmat kannattaa tehdä huolellisesti ennen aloittamista, olipa liiketoiminnan ala, myytäväksi aiottu tuote tai kohdeyleisö mikä tahansa.

Opi lisää liiketoiminnan aloittamisesta

Yksityiskohtaisemmin digiliiketoiminnassa alkuun pääsemisestä, tavallisimmista sudenkuopista ja siihen tarvittavista investoinneista voi kuunnella FutureBisnes-webinaaritallenteesta: Lifestyleyrittäjyys, automatisoitu bisnes ja passiivisten tulonlähteiden rakentaminen

FutureBisnes-hankkeen sivustolla on tietoa tulevista webinaareista ja katsottavissa myös aiempien webinaarien tallenteet, joissa käsitellään muita ansaitsemisen muotoja.

Ota yhteyttä, jos  maksuton pienryhmäsparraus kiinnostaa

Webinaarien lisäksi oman bisnesideansa jalostamiseen voi saada  maksutonta sparrausta. Sparraus toteutetaan pienryhminä verkossa valmentajien ohjauksessa, ja se on suunnattu ensi sijassa maaseutualueilla asuville nuorille aikuisille.

Sparrauksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä projektipäällikkö Suvi Peltokankaaseen, suvi.peltokangas(a)syo.fi, 050 342 9346.

Sinua voisi kiinnostaa myös

SYOpress-lehdessä julkaistu juttu: Uuden vastuullisen bisneksen aika. Vaikuttavaan liiketoimintaan sijoitetaan maailmanlaajuisesti miljardeja dollareita..

Webinaarit ovat osa Suomen Yrittäjäopiston toteuttamaa FutureBisnes-hanketta, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

FutureBisnes-hanke, Suomen Yrittäjäopisto.

Arkistot