Tiina Jokiniemi ja Suulemi Veija SYOblogissa.

Mistä merkonomiopiskelijat tulevat ja mihin he menevät

Merkonomiopiskelijoita tulee kaikista mahdollisista ammateista ja työtehtävistä. Alaa tai työtehtävää, josta opiskelijoita tulee, ei pysty edes määrittämään. Merkonomiopinnot soveltuvat niin päälliköille, työntekijöille, toimihenkilöille, johtajille, yrittäjille kuin yritystoimintaa suunnittelevillekin.

Merkonomiopiskelijat toimivat erilaisissa yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnon palveluksessa mitä moninaisimmissa työtehtävissä. Suomessa on erittäin paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille työtekijöiden osaaminen näkyy suoraan tuloksena viivan alla

Merkonomiopinnot antavat erilaisia valmiuksia

Merkonomiopinnot kehittävät muun muassa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, antavat valmiuksia yrittäjyyteen, avaavat uusia näkökulmia asiakaspalveluun ja asiakkuuksien hoitoon, antavat työkaluja digitaalisissa ympäristöissä, projektissa ja verkostoissa toimimiseen.

Digitaalisten ohjelmien ja sovellusten hallitseminen edistävät tehokkaampaa työskentelyä esimerkiksi taloushallinnon, myynnin ja markkinoinnin sekä toimiston työtehtävissä.

Merkonomiopinnot mahdollistavat myös yrityksen asiakaskokemuksen kehittämisen uudelle tasolle palvelumuotoilun keinoin.

Opinnoilla opiskelija hankkii itselleen tarvittavat tiedot ja taidot liiketoiminnan laaja-alaisissa tehtävissä toimimiseen.

Loistavat mahdollisuudet työuralla etenemiseen

Suoritettu liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet edetä omalla työuralla. Merkonomille avautuu mahdollisuus uusiin ja erilaisiin vastuullisiin työtehtäviin.

Tutkinto antaa valmiudet kehittyä edelleen esimerkiksi HR- ja lähiesimiestehtäviin. Yritystoimintaa suunnittelevan on mahdollista ohjatusti kehittää omaa liikeideaansa ja laatia sille liiketoimintasuunnitelma. Myös yrittäjänä jo toimiva saa koulutuksesta hyvän perustan oman yrityksensä johtamiseen.

Tie tulevaisuuteen jatko-opintojen kautta

Tutkinto tuottaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon ja ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Usein merkonomit jatkavatkin opintojaan ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja lähiesimiestyön ammattitutkinnot ovat tavallisesti seuraavia askelia merkonomin opintoportaissa. Merkonomin opintopolku voidaankin alun alkaen rakentaa seuraava tutkinto tähtäimessä ja valita opinnot siten, että siirtyminen seuraavaan tutkintoon sujuu joustavasti.

Mitä tavoitteita sinulla on työurallasi?


Tiina Jokiniemi.
Tiina Jokiniemi
yritystoiminnan kouluttaja
tiina.jokiniemi(a)syo.fi
Suulemi Veija
Suulemi Veija
yritystoiminnan kouluttaja
suulemi.veija(a)syo.fi

Arkistot