Tiina Jokiniemi kirjoittaa SYOblogissa merkonomikoulutuksesta

Merkonomiksi verkossa jo vuodesta 2015

Merkonomiopinnot, eli liiketoiminnan perustutkinto, on mahdollista suorittaa täysin ajasta ja paikasta riippumattomina verkko-opintoina työn ohessa. Työpaikka on edellytys näyttöinä suoritettavalle tutkinnolle.

Suomessa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille työtekijöiden osaaminen näkyy suoraan tuloksena viivan alla. Kouluttautuminen työnohessa on joustavaa ja työntekijälle voidaan rakentaa käytännön työtehtäviä tukeva opintopolku.

Bonuksena laaja-alainen osaaminen

Merkonomi -tutkinto muodostuu kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvistä yhteisten tutkinnon osien opinnoista (YTO) ja ammatillisista opinnoista. YTO-opintojen tarkoitus on vahvistaa kaikissa ammateissa ja arkielämässä tarvittavia taitoja. Ammatilliset opinnot antavat työelämän eri osa-alueilla tarvittavat laaja-alaiset perusvalmiudet ja erikoistuneemman osaamisen.

Palkinnoksi ahkeroinnista ja osoittamastaan osaamisesta opiskelija saa opintojen valmistuttua ammatillisen tutkintotodistuksen. Bonuksena opiskelija hankkii itselleen laaja-alaiset liiketoiminnan työtehtävissä tarpeelliset tiedot ja taidot.

”Ammatilliset opinnot antavat työelämän eri osa-alueilla tarvittavat laaja-alaiset perusvalmiudet ja erikoistuneemman osaamisen.”

Omat opintopolut ja yksilöllinen ohjaus

Koko opiskeluajan merkonomiopiskelija saa omalta ohjaajaltaan yksilöllistä ohjausta opintojen ja näyttöjen suunnitteluun sekä tukea, jota tarvitaan elämän mukanaan tuomissa yllättävissä käänteissä.

Opintojen alussa opiskelija suunnittelee ohjaajansa kanssa opiskelijalle soveltuvan henkilökohtaisen opintopolun osaamisen syventämiseksi ja ammattitaidon laajentamiseksi.

Valinnaisilla opinnoilla koulutuksesta voi rakentaa opiskelijan omannäköisen kokonaisuuden. Suomen Yrittäjäopiston tarjoamissa merkonomiopinnoissa voi keskittyä esimerkiksi asiakkuuksiin, markkinointiin ja palvelumuotoiluun, taloushallintoon, laskutukseen ja reskontraan, kirjanpitoon, tilinpäätökseen tai näiden aiheiden erilaisiin yhdistelmiin. Opintopolkuun voidaan sisällyttää jopa osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai toisesta perustutkinnosta.

”Valinnaisilla opinnoilla koulutuksesta voi rakentaa opiskelijan omannäköisen kokonaisuuden.”

Tavoitteena koko tutkinto tai tutkinnon osa

Aina tavoitteen ei tarvitse olla koko tutkinto. Opiskelijan tilanteeseen ja osaamistarpeisiin voi olla tietyllä hetkellä sopivampi vain jonkin tietyn osa-alueen tietojen vahvistaminen tai täydentäminen. Osaaminen on kuin sijoitus, jota voi pikkuhiljaa kasvattaa osa-alue osa-alueelta ja viimein kotiuttaa kokonainen tutkinto.

Mistä merkonomiopiskelijat tulevat?

Merkonomiopiskelijat toimivat erilaisissa yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnon palveluksessa mitä moninaisimmissa työtehtävissä. Alaa tai työtehtävää, josta merkonomiopiskelijoita tulee, ei pysty edes määrittämään – heitä kun tulee kaikista mahdollisista ammateista ja työtehtävistä.

Merkonomiopinnot soveltuvat niin päälliköille, työntekijöille, toimihenkilöille, johtajille, yrittäjille kuin yritystoimintaa suunnittelevillekin, omasta tavoitteesta riippuen.

Merkonomiopiskelijoita tulee kaikista mahdollisista ammateista ja työtehtävistä.

Merkonomi ja yrittäjyys

Yrittäjänä toimivalle tai omaa yritystoimintaa suunnittelevalle merkonomitutkinto tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen näkemykseen liiketoiminnan eri osa-alueista. Yrittäjänä toimiva saa koulutuksesta hyvän perustan oman yrityksensä johtamiseen. Yritystoimintaa suunnittelevan on mahdollista ohjatusti kehittää omaa liikeideaansa ja laatia sille liiketoimintasuunnitelma toimintaympäristöanalyyseineen muiden merkonomikurssien lisäksi.

Merkonomin monet mahdollisuudet

Tutkintotodistus tarjoaa monia mahdollisuuksia. Suoritettu liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet kehittyä omalla uralla. Tutkinto tuottaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Merkonomit jatkavat myös usein opintojaan ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. Liiketoiminnan, yrittäjän ja lähiesimiestyön ammattitutkinnot ovatkin tavallisesti seuraavia askelia merkonomin opintoportaissa.

Merkonomin opintopolku voidaankin alun alkaen rakentaa seuraava tutkinto tähtäimessä ja valita opinnot siten, että siirtyminen seuraavaan tutkintoon sujuu joustavasti.

Merkonimitutkinto tarjoaa monia mahdollisuuksia eteenpäin.
Suurenna kuva napsauttamalla. Kuva avautuu uuteen välilehteen.

Lue lisää

Tutustu Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi -koulutukseen.


Tiina Jokiniemi
yritystoiminnan kouluttaja, järjestelmäasiantuntija (opiskelijahallinto)
tiina.jokiniemi(a)syo.fi

Tiina Jokiniemi.

Arkistot