SYOblogi: Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan. Mikko Lääveri, yritystoiminnan kouluttaja.

Maatilan välitilinpäätöksellä täsmällisyyttä talouden seurantaan

Välitilinpäätös – tuo oivallinen työkalu vero-optimointiin ja talouden suunnitteluun. Vähintään kerran vuodessa, alkusyksystä kannattaa herätä miettimään, miten oman maatilan talous jaksaa. Myöhäistä se ei ole vielä joulukuussakaan.

Mahdollisimman tasainen tulojen kehitys on maatilan verotuksen kannalta viisain ratkaisu pitkällä aikavälillä. Ansiotulon verotus nousee progressiivisesti tulojen kasvaessa ja vie lisäeurot tehokkaasti viljelijän taskusta yhteiskunnan kassaan.

 

Välitilinpäätös antaa ennusteen maatilan tuloksesta ja sitä kautta kuluvan vuoden veronpalautuksen tai lisäveron suuruudesta. Loka-joulukuun aikaan tietoa tähän on jo olemassa ja vuoden lopun tulot ja menot ovat helposti ennakoitavissa.

Kun tietoa on riittävästi, voi maatilan tulosta ja verotusta säädellä haluttuun suuntaan. Mitä nämä keinot sitten ovat?

 

Vuodenvaihteen siirrot ja tasausvaraus

Jos välitilinpäätös osoittaa, että tulos on ennakoitua parempi, tulee mieleen ensimmäisenä siirtää vaikka viljakuorman myyntitilitys seuraavan vuoden puolelle tai pyytää kauppiaalta ennakkolasku. Myös seuraavan vuoden MYEL-maksun ennakko kuuluu tähän keinovalikoimaan.

Jo välitilinpäätöstä tehtäessä kannattaa kokeilla tasausvarauksen käyttämisen verovaikutusta vuoden tulokseen.

Jos taas vuosi osoittautuukin tulokseltaan normaalia vuotta heikommaksi, voi aikaisemmin tehtyjä tasausvarauksia purkaa tuloksi tai harkita poistojen tekemättä jättämistä veroilmoitusta tehtäessä.

 

Paniikin välttäminen poistojen käytössä

Maltillisten poistoprosenttien käyttämisellä on pitkäkestoisia, positiivisia vaikutuksia maatilan nettovarallisuuteen.

Poistamattomien menojäännösten pitäminen samalla tasolla maatilan velkasaldon kanssa on hyvä periaate, kun halutaan välttää maksamasta velkojen lyhennyksiä nettotuloilla. Tämä tilanne säilyy, kun poistojen ja lainan lyhennysten euromäärä on vuosittain samansuuruinen.

Ainoastaan velaksi ostettu pelto voi heilauttaa tätä tasapainoa.

 

Yhtenä välitilinpäätöksen etuna voi vielä pitää arvonlisäverojen ajantasaisen laskennan. Tästä on hyötyä, oli sitten vuosi-, kuukausi- tai neljännesvuosimenettelyssä.

Myös tulevan vuoden budjetin teko helpottuu, kun tiedetään tulojen, menojen, arvonlisäverojen ja tuloverojen taso.

 

Kirjanpidon teko ja yhteistyökumppani

Jos maatilayrittäjä tekee itse kirjanpitonsa, kannattaisi ajantasaisesta kirjanpidosta tehdä rutiini. Tällöin myös välitilinpäätöksen teosta ja maatilan johtamiseen liittyvien muiden raporttien ottamisesta voi muodostua hyvä tapa.

Taloushallintoliiton julkaisussa mainitaan maatilojen olevan tilitoimistoasiakkaina erityistapauksia suomalaisten yritysten joukossa. Tästä syystä kannattaa kirjanpitonsa ulkoistaneiden tilojen määritellä tarkkaan, millaisia raportteja ja millaista yhteydenpitoa tilitoimiston kanssa noudatetaan.

Välitilinpäätös kahdesti vuodessa on säännölliselle yhteydenpidolle hyvä alku.

 

Kuvassa yritystoiminnan kouluttaja Mikko Lääveri

 

 

 

 

 

Mikko Lääveri
yritystoiminnan kouluttaja
mikko.laaveri(a)syo.fi

 

Mikko Lääveri kouluttaa talousasioita Suomen Yrittäjäopiston agritiimissä. Hänet voit tavata esimerkiksi Maatilan taloutta verkossa  -koulutuksessa tai Maatilan talousjohtajavalmennuksessa

 

”Mahdollisimman tasainen tulojen kehitys on maatilan verotuksen kannalta viisain ratkaisu pitkällä aikavälillä.”

Arkistot